Skapa den moderna arbetsplatsen med ProMark och Microsoft

Microsofts produkter används i många företag till att stödja processer, stärka samarbetet och förbättra produktiviteten. Genom att koppla ProMark till Microsofts universum inom ett antal områden kan företag maximera värdet av deras lösningar och bättre tillgodose behoven på en modern arbetsplats.

Företag och organisationer världen över använder Microsofts produkter dagligen i en mängd olika sammanhang. Med verktyg som förbättrar produktiviteten, stärker teamsamarbetet och stödjer ERP-processer kan Microsofts lösningar tillgodose de flesta behoven på en modern arbetsplats.

Men när det gäller att kunna administrera medarbetarna och deras närvaro/frånvaro, bemannings-planering samt jobb- och aktivitetsstyrning, behöver många företag komplettera med en specialiserad lösning som ProMark för att uppnå optimalt stöd av dessa processer och förenkla registreringarna för medarbetarna.

Därför har vi stort fokus på att ProMark ständigt utvecklas för att passa in i Microsofts – och därmed de flesta företags – universum.

Effektivt samarbete och ökad produktivitet

ProMark har länge haft standardintegration till Office 365/Outlook. Det betyder att frånvaro som t.ex. semester och sjukdom automatiskt blir synligt i medarbetarnas Outlook-kalender, när det registreras i ProMark. För att uppfylla GDPR-krav är frånvarobeskrivningen i kalendern generisk, medan de detaljerade frånvaroorsaker kan hanteras av medarbetare och chefar med de relevante rättigheter i ProMark. Således kan medarbetarna enkelt hålla kollegor uppdaterat om deras frånvaro – utan att behöva uppdatera två system.

Om ni använder vårt verktyg för skiftplanering kommer medarbetarnas arbetstid också automatiskt att överföras till Outlook. Det betyder att information om de planerade skift och deras start- och sluttid kommer att vara synliga för andra. Och om medarbetaren bokar in skift som blir lediga kommer de även att dyka upp i Outlook när chefen eller planeringsansvarig accepterat budet.

ProMark has standard integration to Office 365/Outlook

Dessutom ser vi Microsoft Teams som en strategisk viktig plattform till att leverera en samlad användarupplevelse tvärs över affärsapplikationer. Därför har vi ingått ett samarbete med Microsoft om att utveckla Teams-plattformen med ännu fler digitala arbetsflöden för att öka produktiviteten ytterligare.

ProMark och Microsoft Teams har många användningsområden för både medarbetare och chefer, och vi ser stora möjligheter i bland annat att kunna stöda ’en dag i frontpersonalens liv’ – med Microsoft Teams som den primära användarupplevelsen.

Vi fokuserar initialt på medarbetarna och några av användningsscenarier vi arbetar med är att medarbetarna kan:

  • Registrera kommit/gått och få överblick över deras ProMark-registreringar och mötesschema via Teams
  • Göra jobbregistreringar i förhållande till MS Teams Tasks
  • Samarbeta om arbetsuppgifter och data från ProMark via Teams i realtid
  • Använda Shifts i Teams som är genererad från avancerad skiftplanering i ProMark

Den nya appen kopplar samman medarbetarna och stärker deras samarbete och produktivitet, samtidigt som företagets behov av att kunna samla in affärskritiskt data tillgodoses. Appen förväntas klar under sommaren 2022 och kommer löpande att utvecklas med funktionalitet som stödjer t.ex. chefernas arbetsflöden.

Komplett hantering av arbetsuppgifter och produktionsprocesser

ProMark samlar in data och tid på en mycket detaljerad nivå och erbjuder samtidigt intuitiva användargränssnitt på t.ex. mobilapp och webbportal, som gör det enkelt för medarbetarna att registrera med bara några klick.

Det gör ProMark till en självklar lösning för företag som har behov av att samla upp värdefulla data på igångvarande projekt, aktiviteter och order i realtid.

Via standardintegration till Dynamics-lösningar kan ProMark tillhandahållas med stamdata på projekt, order och operationer från ERP-lösningen och skicka data om tidsåtgång på de enskilda uppgifterna tillbaka. Förutom timmar kan företaget också samla upp uppdaterat data om t.ex. antal producerade/kasserade enheter, status på produktionsorder och materialförbrukning direkt från produktionsgolvet. Och har ni behov för det, kan ni utöka standardintegrationen i förhållande till dataflöden och fält, så att ni kan utväxla exakt de data som uppfyller era specifika behov. Det skapar ett datadrivet underlag för prognos, uppföljning, efterkalkyl och optimering – och ProMark ökar därmed utbytet av företagets Dynamics-lösning.

ProMark has standard integration to various Microsoft Dynamics solutions


För att underlätta moderniseringsresan mot de nya Dynamics 365-lösningar har vi byggt en ProMark-lösning direkt till Microsofts AppSource. Därmed får ni en certifierad standardlösning med inbyggt integration till Finance/Supply Chain Management och Business Central som stödjer konfiguration framför kodning. Och vi tar hand om den löpande uppdateringen i förhållande till nya Microsoft-versioner i molnet. Det gör det enkelt för er att komma i gång och underlättar det efterföljande underhållet av lösningen.

ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO: En gemensam lösning med stort värde

Bankdata har implementerat ProMark med integration till deras Dynamics 365 FO-lösning. Alla konsulter måste projektregistrera, så att Bankdata får överblick över tidsåtgång för att kunna fastställa kostnaden på leveranserna till deras kunder. Projekt skapas i Dynamics 365 och skickas till ProMark för registrering av tid, varefter data skickas tillbaka för ytterligare bearbetning och uppföljning.

Genom integration mellan ProMark och vår D365-lösning får vi exakt data för lönehanteringen och en effektiv dokumentation av de anställdas projekttid för fortlöpande uppföljning, i en och samma process. Det har stort värde för oss, säger Louise Godsk Østergaard, avdelningschef i Bankdata.

Skalbar driftsplattform med hög säkerhet

Microsoft spelar också en viktig roll i förhållande till driften av ProMark då vi har valt Microsoft Azure som plattform för våra molnlösningar.

Azure-plattformen är en utbredd standard för molnlösningar. Plattformen erbjuder bland annat skalbarhet efter behov och hög säkerhet genom att upprätthålla en rad globala och lokala certifieringar som t.ex. ISO-standarder och GDPR. Det betyder att ni inte själv måste underhålla säkerheten, men tryggt kan överlåta ansvaret till IT-personal som inte gör annat än att säkerställa att ProMark-lösningar på Azure-plattformen drivs stabilt och är compliant hela tiden.

I längden planerar vi att utnyttja denna plattform ännu mer som en del av utvecklingen av vår molninfrastruktur.

Tät samarbete med Microsoft har fördelar för er och oss

Med våra lösningar på AppSource, vårt fokus på Azure-plattformen och vår certifiering som Microsoft Gold Partner har vi stärkt vårt partnerskap med Microsoft betydligt.

Som Gold Partner skal vi uppfylla strikta krav till certifiering av våra medarbetare och kundreferenser. Det betyder bland annat att vi:

  • Alltid är uppdaterade på de senaste Microsoft-produkterna och teknikerna
  • Kontinuerligt utökar våra kunskaper och kvalifikationer genom att klara svåra prov
  • Har tillgång till avancerad support från Microsoft vid behov
  • Det betyder också att vi arbetar ännu mer fokuserad samman med Microsoft om att förklara företag värdet av att koppla ProMark och Microsoft-produkter för en fullständigt optimerad lösning

Samarbetat betyder att företag kan lita på att ProMark är en framtidsäker lösning för de som har valt – eller överväger – en Microsoft-strategi. Vårt nära förhållande till Microsoft-teamet och vår djupa förståelse för Microsoft-teknologi gör det möjligt för oss att säkerställa att ni som kund kan maximera värdet av era Microsoft-produkt i kombination med er ProMark-lösning.