Skab den moderne arbejdsplads med ProMark og Microsoft

Microsofts produkter bliver anvendt i mange virksomheder til at understøtte processer, styrke samarbejdet og forbedre produktiviteten. Ved at koble ProMark til Microsoft-universet på en række områder kan virksomheder maksimere værdien af deres løsninger og bedre opfylde behovene på en moderne arbejdsplads.

Virksomheder og organisationer verden over anvender dagligt Microsofts produkter i en lang række sammenhænge. Med værktøjer der forbedrer produktiviteten, styrker teamsamarbejdet og understøtter ERP-processer kan Microsofts løsninger opfylde de fleste behov på den moderne arbejdsplads.

Men når det handler om at kunne administrere medarbejderne og deres arbejdstid/fravær, bemandingsplanlægning samt job- og aktivitetsstyring, har mange virksomheder behov for at supplere med en specialiseret løsning som ProMark for at opnå optimal understøttelse af disse processer og forenkle registreringerne for medarbejderne.

Derfor har vi stort fokus på hele tiden at udvikle ProMark til at passe ind i Microsofts – og dermed de fleste virksomheders – univers.

Effektivt samarbejde og øget produktivitet

ProMark har længe haft standardintegration til Office 365/Outlook. Det betyder, at fravær som fx ferie og sygdom automatisk bliver synligt i medarbejdernes Outlook-kalender, når det registreres i ProMark. For at opfylde GDPR-krav er fraværsbeskrivelsen i kalenderen generisk, mens de detaljerede fraværsårsager kan håndteres af medarbejdere og ledere med de relevante rettigheder i ProMark. På den måde kan medarbejderne nemt holde kollegerne opdateret på deres fravær – uden at skulle opdatere to steder.

Anvender I vores løsning til vagtplanlægning, vil medarbejdernes arbejdstid også automatisk kunne overføres til Outlook. Det betyder, at information om de planlagte vagter og deres start- og sluttidspunkt vil være synlig for andre. Og hvis medarbejderen byder ind på vagter, der bliver ledige, vil de også fremgå af Outlook, når lederen eller planlæggeren har accepteret buddet.

ProMark has standard integration to Office 365/Outlook

Derudover ser vi Microsoft Teams som en strategisk vigtig platform til at levere en samlet brugeroplevelse på tværs af forretningsapplikationer. Derfor har vi indgået et samarbejde med Microsoft om at udvikle Teams-platformen med endnu flere digitale arbejdsgange for at øge produktiviteten yderligere.

ProMark og Microsoft Teams har mange anvendelsesmuligheder for både medarbejdere og ledere, og vi ser store muligheder i blandt andet at kunne understøtte ’en dag i frontpersonalets liv’ – med Microsoft Teams som den primære brugeroplevelse.

Vi har i første omgang fokus på medarbejderne, og nogle af de brugsscenarier, vi arbejder på, er at medarbejderne kan:

  • Registrere mødt/gået og få overblik over deres ProMark-registreringer og mødeplan via Teams
  • Lave jobregistreringer i forhold til MS Teams Tasks
  • Samarbejde om opgaver og data fra ProMark via Teams i realtid
  • Anvende Shifts i Teams, som er genereret fra avanceret vagtplanlægning i ProMark

Den nye app vil forbinde medarbejderne og styrke deres samarbejde og produktivitet, samtidig med at virksomhedens behov for at kunne opsamle forretningskritiske data opfyldes. Appen forventes klar i sommeren 2022 og vil løbende blive videreudviklet med funktionalitet, der understøtter fx ledernes arbejdsgange..

Komplet kontrol af opgaver og produktionsprocesser

ProMark opsamler data og tid på et meget detaljeret niveau og tilbyder samtidig intuitive brugerflader på fx mobilapp og webportal, som gør det enkelt for medarbejderne at registrere med bare få klik.

Det gør ProMark til en oplagt løsning for virksomheder, der har behov for at opsamle værdifulde data på igangværende projekter, aktiviteter og ordrer i realtid.

Via standardintegration til Dynamics-løsninger kan ProMark forsynes med stamdata på projekter, ordrer og operationer fra ERP-løsningen og sende data om tidsforbrug på de enkelte opgaver retur. Udover timer kan virksomheden også opsamle opdaterede data om fx antal producerede/kasserede enheder, status på produktionsordrer og materialeforbrug direkte fra produktionsgulvet. Og har I behov for det, kan I udvide standardintegrationen i forhold til dataflows og felter, så I kan udveksle præcis de data, der opfylder jeres konkrete behov. Det giver et datadrevet grundlag til forecasting, opfølgning, efterkalkulation og optimering – og ProMark øger dermed udbyttet af virksomhedens Dynamics-løsning.

ProMark has standard integration to various Microsoft Dynamics solutions


For at lette moderniseringsrejsen mod de nye Dynamics 365-løsninger har vi bygget en ProMark-løsning direkte til Microsofts AppSource. I får dermed en certificeret standardløsning med indbygget integration til Finance/Supply Chain Management og Business Central, som understøtter konfiguration frem for kodning. Og vi sørger for den løbende opdatering i forhold til nye Microsoft-versioner i skyen. Det gør det nemt for jer at komme i gang og letter den efterfølgende vedligeholdelse af løsningen.

ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO:
En fælles løsning med stor værdi


Bankdata har implementeret ProMark med integration til deres Dynamics 365 FO-løsning. Alle konsulenter skal projektregistrere, så Bankdata får overblik over tidsforbruget for at kunne fastlægge omkostninger på leverancerne til deres kunder. Projekterne oprettes i Dynamics 365 og indlæses i ProMark for registrering af tid, hvorefter data sendes tilbage for viderebehandling og opfølgning.

Gennem integration mellem ProMark og vores MS D365FO-løsning får vi præcise data til lønbehandlingen og en effektiv dokumentation af medarbejdernes projekttid til løbende opfølgning, i en og samme proces. Det har stor værdi for os, siger Louise Godsk Østergaard, afdelingsleder i Bankdata.

Skalerbar platform med høj sikkerhed

Microsoft spiller også en vigtig rolle i forhold til driften af ProMark, da vi har valgt Microsoft Azure som platform for vores cloudløsninger.

Azure-platformen er en udbredt standard til cloudløsninger. Platformen tilbyder blandt andet skalerbarhed efter behov og høj sikkerhed ved at opretholde en lang række globale og lokale certificeringer som fx ISO-standarder og GDPR. Det betyder, at I ikke selv skal vedligeholde sikkerheden, men trygt kan overlade ansvaret til IT-folk, der ikke laver andet end at sikre, at ProMark-løsninger på Azure-platformen driftes stabilt og er compliant til enhver tid.

På sigt har vi planer om at udnytte denne platform endnu mere som led i udviklingen af vores cloudinfrastruktur.

Tæt samarbejde med Microsoft har fordele for jer og os

Med vores løsninger på AppSource, satsningen på Azure-platformen og vores certificering som Microsoft Gold Partner har vi styrket vores partnerskab med Microsoft betydeligt.

Som Gold Partner skal vi opfylde strenge krav vedrørende certificering af vores medarbejdere og kundereferencer. Det betyder blandt andet, at vi:

  • Altid er opdaterede på de seneste Microsoft-produkter og teknologier
  • Kontinuerligt udvider vores viden og kvalifikationer ved løbende at bestå vanskelige eksaminer
  • Har adgang til avanceret support fra Microsoft, hvis der er behov for det

Det betyder også, at vi arbejder endnu mere fokuseret sammen med Microsoft om at forklare virksomheder værdien af at koble ProMark og Microsoft-produkter for en fuldstændig optimeret løsning.

Samarbejdet betyder, at virksomheder kan have tillid til, at ProMark er en fremtidssikker løsning for dem, der har valgt – eller overvejer – en Microsoft-strategi. Vores nære forhold til Microsoft-teamet og vores dybe forståelse af Microsoft-teknologi gør det muligt for os at sikre, at I som kunde kan maksimere værdien af jeres Microsoft-produkter i kombination med jeres ProMark-løsning.