Skap den moderne arbeidsplassen med ProMark og Microsoft

Microsofts produkter brukes i mange virksomheter til å støtte prosesser, styrke samarbeidet og forbedre produktiviteten. Gjennom å koble ProMark til Microsoft-universet på en rekke områder kan virksomheter maksimere verdien av deres løsninger og bedre oppfylle behovene på en moderne arbeidsplass.

Virksomheter og organisasjoner verden over bruker daglig Microsofts produkter i en lang rekke sammenhenger. Med verktøy som forbedrer produktiviteten, styrker teamsamarbeidet og støtter ERP-prosessene kan Microsofts løsninger oppfylle de fleste behovene på den moderne arbeidsplass.

Men når det kommer til å kunne administrere medarbeiderne og deres arbeidstid/fravær, bemanningsplanlegging samt jobb- og aktivitetsstyring, har mange virksomheter behov for å supplere med en spesialisert løsning som ProMark for å oppnå optimal støtte av disse prosessene og forenkle registreringene for medarbeiderne.

Derfor har vi stort fokus på hele tiden å utvikle ProMark til å passe inn i Microsofts – og dermed de fleste virksomheters – univers.

Effektivt samarbeide og økt produktivitet

ProMark har lenge hatt standardintegrasjon til Office 365/Outlook. Det betyr at fravær som f.eks. ferie og sykdom automatisk blir synlig i medarbeidernes Outlook-kalender, når det registreres i ProMark. For å etterleve GDPR-krav er fraværsbeskrivelsen i kalenderen generisk, samtidig som de detaljerte fraværsårsaker kan håndteres av medarbeidere og sjefer med de relevante rettighetene i ProMark. På den måten kan medarbeiderne enkelt holde kolleger oppdatert på fraværet – uten å skulle oppdatere to steder.

Bruker dere vår funksjonalitet til personalplanlegging kan medarbeidernes arbeidstid også automatisk overføres til Outlook. Det betyr at informasjon om de planlagte vakter og deres start- og sluttid vil være synlig for andre. Og om medarbeideren byr inn på vakter som blir ledige, vil de også fremgå av Outlook, når sjefen eller planleggeren har godkjent forespørselen.

ProMark has standard integration to Office 365/Outlook

I tillegg ser vi Microsoft Teams som en strategisk viktig plattform til å levere en samlet brukeropplevelse på tvers av forretningsapplikasjoner. Derfor har vi inngått et samarbeide med Microsoft om å utvikle Teams-plattformen med enda flere digitale arbeidsflyter for å øke produktiviteten ytterligere.

ProMark og Microsoft Teams har mange bruksområder for både medarbeidere og sjefer, og vi ser store muligheter i blant annet å kunne støtte ’en dag i frontlinjeansattes liv’ – med Microsoft Teams som den primære brukeropplevelse.

Vi fokuserer i utgangspunktet på medarbeiderne, og noen av de bruksscenarioene, vi arbeider på, er at medarbeiderne kan:

  • Registrere møtt/gått og få oversikt over deres ProMark-registreringer og møteplan via Teams
  • Lage jobbregistreringer i forhold til MS Teams Tasks
  • Samarbeide om oppgaver og data fra ProMark via Teams i sanntid
  • Bruke Shifts i Teams som er generert fra avansert vaktplanlegging i ProMark

Den nye appen vil koble sammen medarbeiderne og styrke deres samarbeid og produktivitet, samtidig som virksomhetens behov for å kunne samle opp forretningskritiske data oppfylles. Appen forventes klar i sommeren 2022 og vil løpende bli videreutviklet med funksjonalitet som støtter f.eks. sjefenes arbeidsflyter.

Komplett styring av oppgaver og produksjonsprosesser

ProMark samler opp data og tid på et mye detaljert nivå og tilbyr samtidig intuitive brukerflater på f.eks. mobilapp og webportal, noe som gjør det enkelt for medarbeiderne å registrere med bare få klikk.

Det gjør ProMark til en opplagt løsning for virksomheter som trenger å kunne samle opp verdifulle data på pågående prosjekter, aktiviteter og ordrer i sanntid.

Via standardintegrasjon til Dynamics-løsninger kan ProMark bli forsynt med stamdata på prosjekter, ordrer og operasjoner fra ERP-løsningen og sende data om tidsforbruk på de enkelte oppgavene tilbake. I tillegg til timer kan virksomheten også samle opp oppdaterte data om f.eks. antall produserte/kasserte enheter, status på produksjonsordrer og materialforbruk direkte fra produksjonsgulvet. Hvis dere trenger det, kan dere utvide standardintegrasjonen i forhold til dataflyter og felter, slik at dere kan utveksle presis de data som oppfyller deres konkrete behov. Det gir et datadrevet grunnlag til prognose, oppfølging, etterkalkulasjon og optimalisering – og ProMark øker dermed utbyttet av virksomhetens Dynamics-løsning.

ProMark has standard integration to various Microsoft Dynamics solutions


For å lette moderniseringsreisen mot de nye Dynamics 365-løsningene har vi bygget en ProMark-løsning direkte til Microsofts AppSource. Dermed får dere en sertifisert standardløsning med innebygd integrasjon til Finance/Supply Chain Management og Business Central som støtter konfigurasjon i stedet for koding. Og vi tar oss fortløpende av å oppdatere løsningen i forhold til nye Microsoft-versjoner i skyen. Det gjør det enkelt for dere å komme i gang og letter etterfølgende vedlikeholdet av løsningen.

ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO:
En felles løsning med stor verdi

Bankdata har implementert ProMark med integrasjon til deres Dynamics 365 FO-løsning. Alle konsulenter skal prosjektregistrere, slik at Bankdata får oversikt over tidsforbruket for å kunne fastlegge kostnader på leveransene til deres kunder. Prosjektene opprettes i Dynamics 365 og leses inn i ProMark for registrering av tid og data sendes deretter tilbake for viderebehandling og oppfølging.

Gjennom integrasjon mellom ProMark og vår D365FO-løsning får vi nøyaktige data til lønnsbehandlingen og en effektiv dokumentasjon av medarbeidernes prosjekttid til løpende oppfølging, i en og samme prosess. Det har stor verdi for oss, sir Louise Godsk Østergaard, avdelingsleder i Bankdata.

Skalerbar driftsplattform med høy sikkerhet

Microsoft spiller også en viktig rolle i forhold til driften av ProMark, siden vi har valgt Microsoft Azure som plattform for våre skyløsninger.

Azure-plattformen er en utbredd standard til skyløsninger. Plattformen tilbyr blant annet skalerbarhet etter behov og høy sikkerhet gjennom å opprettholde en lang rekke globale og lokale sertifiseringer som f.eks. ISO-standarder og GDPR. Det betyr at dere ikke selv skal vedlikeholde sikkerheten, men trygt kan overlade ansvaret til IT-folk som ikke lager annet enn å sikre at ProMark-løsninger på Azure-plattformen driftes stabilt og er i samsvar, når som helst.

På sikt har vi planer om å utnytte denne plattformen enda mer som led i utviklingen av vår skyinfrastruktur.

Tett samarbeid med Microsoft har fordeler for dere og oss

Med våre løsninger på AppSource, vårt fokus på Azure-plattformen og vår sertifisering som Microsoft Gold Partner har vi styrket vårt partnerskap med Microsoft betydelig.

Som Gold Partner skal vi oppfylle strenge krav vedrørende sertifisering av våre medarbeidere og kundereferanser. Det betyr blant annet at vi:

  • Alltid er oppdatert på de nyeste Microsoft-produktene og teknologiene
  • Kontinuerlig utvider vår kunnskap og kvalifikasjoner ved fortløpende å bestå utfordrende eksamener
  • Har tilgang til avansert support fra Microsoft når det er nødvendig

Det betyr også, at vi jobber ennå mer fokusert sammen med Microsoft om å forklare virksomheter verdien av å koble ProMark og Microsoft-produkter for en fullstendig optimalisert løsning.

Samarbeidet betyr, at virksomheter kan ha tillit til, at ProMark er en fremtidssikker løsning for dem som har valgt – eller overveier – en Microsoft-strategi. Vårt nære forhold til Microsoft-teamet og vår dype kunnskap rundt Microsoft-teknologi gjør det mulig for oss å sikre at dere som kunde kan maksimere verdien av deres Microsoft-produkter i kombinasjon med deres ProMark-løsning.