5 gode grunner til å migrere til skyen nå

Hvis du også vurderer om det er på tide å flytte IT-løsningene dine i skyen da kan disse argumentene kanskje inspirere deg til å komme i gang …

Cloud har virkelig kommet på agendaen i stadig flere virksomheter. Mange er i en situasjon hvor det eksisterende IT-oppsett er utdatert og vanskelig å skalere, sikre og integrere til de moderne skyløsninger.

Noen kan også oppleve at det er både tidkrevende og dyrt å vedlikeholde ProMark-løsningen på grunn av en tung intern støtte- og endringsprosess, uten en klar avtale om hvem som gjør hva og når. Det gjør det enten vanskelig å løse eventuelle problemer eller å komme igjennom med endringer i ønsket tempo.

Derfor har mange virksomheter sett på hvordan de kan forenkle og modernisere håndteringen av de forretningskritiske systemer, og tatt beslutningen om å flytte i skyen. Virksomhetens skystrategier inkluderer typisk HR, lønn, ERP og Workforce Management.

Dette er en trend som også støttes av Gartner som spår at i 2026 vil utgifter til offentlige skyløsninger utgjøre mer en 45% av alle virksomheters IT-kostnader.

Men hva er egentlig fordelene med skyløsninger? Hvorfor skal dere migrere til skyen? Hvilken verdi har det for deres virksomhet?

Derfor må dere flytte i skyen!

I ProMark opplever vi stor interesse for å migrere til skyen – både fra eksisterende kunder og nye kunder. Derfor tilbyr vi en skyplattform som støtter moderne virksomheters krav til blant annet funksjonalitet, infrastruktur, sikkerhet og integrasjonsmuligheter.

Dette betyr at de mest omfattende mulighetene i ProMark i dag leveres i vår ProMark 365 Cloud.

De 5 viktigste fordelene med ProMark 365 Cloud er:

  1. Økt fleksibilitet
  2. Høy pålitelighet og skalerbarhet
  3. Høy sikkerhet
  4. Service level-avtale med klare rammer
  5. Forutsigbare og konkurransedyktige totalkostnader

#1 Økt fleksibilitet

Skyløsninger tilbyr generelt set stor fleksibilitet på en rekke områder: Applikasjonsmessig, teknisk og for medarbeiderne. Og det gjelder også for ProMark!

Selve applikasjonen finnes i 4 forskjellige Software as a Service-pakker som spenner fra den helt enkle tidsregistreringsløsningen til den komplette Workforce Management-løsning som omfatter alle våre moduler. Det gir fleksibiliteten til å velge den pakke som passer dere best.

Applikasjonen vedlikeholdes og oppgraderes med jevne mellomrom i form av systemoppdateringer som rulles ut til alle i skymiljøet. Dette betyr at virksomheter løpende kan utnytte og få verdi av den seneste funksjonaliteten i ProMark – uten komplekse oppgraderingsprosjekter.

Den kontinuerlige utviklingen inkluderer også selve driftsplattformen, hvor tilgang til nye tekniske muligheter og forskjellige sikkerhetsfunksjoner er en del av pakken.

De sertifiserte integrasjonene til standardløsninger fra f.eks. Microsoft og SAP kan også være en nyskapende game changer for mange – og bidrar i høy grad til å øke fleksibiliteten. Dette gjør det enkelt for dere å knytte forretningssystemer som lønn, HR og ERP fra systemleverandørenes app-butikker sammen til en komplett løsning som støtter deres prosesser optimalt. Og vi oppdaterer løpende ProMark etter hvert som partnernes løsninger oppdateres.

Endelig vil deres medarbeidere få tilgang til ProMark via mobilapp og webportal, uansett om de er på virksomhetens lokasjoner, hjemmefra eller ute hos kunder. De enkle og intuitive brukerflater gjør løsningen enkel å bruke, noe som bidrar til å optimalisere deres interne prosesser – både for medarbeidere og administratorer.

Med ProMark 365 Cloud får dere en moderne og mye fleksibel plattform som kontinuerlig oppdateres med best practice-funksjonalitet og det siste på teknikksiden med innebygd integrasjon til de større systemplattformene.

#2 Høy pålitelighet og skalerbarhet​

En annen viktig funksjon ved skyløsninger er deres pålitelighet og skalerbarhet.

ProMarks skyløsninger driftes på Microsoft Azure-plattformen hvor miljøet speiles på flere lokasjoner av hensyn til driftssikkerheten. Denne redundanskapasiteten i kombinasjon med avanserte overvåkingsverktøy sikrer mot avbrudd eller ikke planlagt nedetid. Dette betyr at dere som kunde får en driftssikker løsning slik at dere får tilgang til det dere trenger fra hvilken som helst enhet når som helst og hvor som helst.

Plattformen kan skaleres i forhold til deres forretningsmessige behov dersom det er behov for ekstra kapasitet i visse perioder. Det tekniske oppsett tillater dessuten trinnvis migrasjon til skyen slik at dere kan inkludere forskjellige forretningsenheter og/eller forskjellige lokasjoner i løsningen, i det tempoet som passer dere.

Med ProMark 365 Cloud kan dere dermed sikre kontinuitet i virksomheten og enkelt skalere opp og ned i forhold til deres skiftende forretningsmessige krav.

#3 Høy sikkerhet​

Med Microsofts Azure cloud computing-tjeneste er dere sikret tekniske kompetanser i verdensklasse. Både datasentersikkerhet og datasikkerhetaspekter håndteres av fokuserte, tekniske spesialister som holder styr på plattformen og de siste ProMark-mulighetene.

Systemovervåking og sikkerhetsløsninger som automatisk oppdager trusler er en veldig grunnleggende del av leveransen – og utvikles løpende for hele tiden å kunne leve opp til relevante sikkerhetskontroller.

Vi er dessuten ISAE 3000-sertifisert som betyr at vi forholder oss til GDPR-kravene og beskytter de personopplysningene, vi håndterer. Erklæringen dokumenterer at vi har etablert prosesser og kontroller i følge de databehandlingsavtalene vi har inngått med våre kunder slik at vi kan imøtegå kravene i personvernforordningen.

I tillegg har vi implementert en rekke moderne datasikkerhetstiltak som f.eks. brukertilgang via single sign-on og datautveksling via SSL-kommunikasjon.

Med ProMark 365 Cloud får dere dermed en løsning som oppfyller gjeldende krav til sikkerhet og samsvar, inkludert GDPR. Uten at dere trenger selv å tildele resurser for å holde dere oppdatert på dette viktige området som er i stadig utvikling.

Den teknologiske utviklingen buldrer der ute som aldri før, og det kan være vanskelig for virksomheter å avse de nødvendige ressursene til å holde sig oppdatert på alle de nye tekniske muligheter, sier CTO Morten Janum. Derfor har det stor verdi å kunne overlate ansvaret til en IT-partner som har de nødvendige kompetansene og best practice-prosesser til hele tiden å optimalisere ytelsen i forhold til gjeldende standarder.

#4 Service level-avtale med klare rammer

Alle ProMark 365 Cloud-løsninger leveres med en service level-avtale (SLA) med klare rammer for både tilgjengelighet og kvalitet. Det vil si en klar prosedyre for hvordan eventuelle utfordringer f.eks. med løsningens tilgjengelighet, tekniske feil på plattformen eller i ProMark, må håndteres og prioriteres – og ikke minst når de skal løses.

Dessuten vil det være en avtalt prosess for hvordan endringer håndteres og kommuniseres. Dette betyr, at informasjon om servicevinduer som blant annet brukes til å administrere infrastrukturen, forbedre yteevnen og tilføye ny funksjonalitet, varsles til kundens produkteier på forhånd slik at dere kan ta de nødvendige forholdsregler.

Plattformen håndteres av spesialister på forskjellige områder slik at nødvendige kompetansene alltid er tilgjengelige. Felles for dem alle er at de har ProMark i blodet.

Med ProMark 365 Cloud oppnår dere som virksomhet en konsekvent service når det gjelder oppetid og eventuelt gjenoppretning av systemet samt en bedre gjennomløpstid på ønskede endringer – i tett samarbeide med ProMark-fagfolk.

Med ProMark 365 Cloud tar vi fult ansvar for å levere en komplett ytelse med tydelige SLAer på leveransen slik at kundene unngår å ha et puslespill av løsninger som ikke er koblet sammen, sier Henrik Trolle, Deputy Head of Sales & Marketing. Dette gjør våre skyløsninger til et ’easy ride’ for mange virksomheter.

#5 Forutsigbare, konkurransedyktige totalkostnader ​

Med ProMark 365 Cloud betaler dere som kunde en kjent fastpris i forhold til avtalt SLA-nivå. I tillegg til selve ProMark-løsningen inkluderer prisen blant annet løpende skalering av infrastrukturen, vedlikehold av databasen, håndtering av data- og datasentersikkerhet samt uønskede hendelser. Annet enn det inkluderer prisen også håndtering av ProMark og løpende oppgraderinger slik at dere alltid kjører på en oppgradert og støttet ProMark-versjon.

Med ProMark 365 Cloud kan dere dermed jevne ut IT-utgiftene og oppnå forutsigelige, konkurransedyktige og lave totalkostnader (TCO) – samtidig som dere kontinuerlig kan utnytte den nyeste funksjonaliteten i ProMark.

Hvordan kommer dere i gang?

Første skritt i et migrasjonsprosjekt handler om å avdekke deres skyreise og spesifikke tekniske krav. Hvilken funksjonalitet har dere behov for? Skal dere være på en delt eller privat infrastruktur? Hvilke systemer må det integreres til?

ProMark tilbys i 4 forskjellige Software as a Service-pakker slik at dere kan velge den pakken som best støtter deres virksomhet. Alt på et månedlig abonnement, uten en initial investering. Det gjør det enklere for dere å komme i gang.

Kontakt oss, hvis vi skal hjelpe dere videre med deres skymigrasjon.