5 goda skäl att migrera till molnet nu

Om du också funderar på om det är dags att flytta dina IT-lösningar till molnet då kan dessa argument kanske inspirera dig att komma igång …

Cloud har på allvar kommit på agendan i allt fler företag. Många är i en situation där det befintliga IT-miljö är föråldrad och svårt att utöka, säkra och integrera till de moderna molnlösningarna.

Vissa kan också uppleva att det är både tidskrävande och dyrt att underhålla ProMark-lösningen på grund av en tung intern support- och förändringsprocess, utan en tydlig policy om vem som gör vad och när. Detta gör det antigen svårt att lösa eventuella problem eller att klara av förändringar i önskad takt.

Därför har många företag undersökt hur de kan förenkla och modernisera hanteringen av de affärskritiska systemen, och fattat beslutet att flytta till molnet. Företagets molnstrategi inkluderar vanligtvis HR, lön, ERP och Workforce Management.

Detta är en trend som också backas upp av Gartner som förutspår att i 2026 kommer investeringarna för public cloud-lösningar att stå för mer än 45% av företagens IT-kostnader.

Men vad är exakt fördelarna med molnlösningar? Varför måste ni migrera till molnet? Vilket värde har det för er som företag?

Därför måste ni flytta till molnet!

På ProMark upplever vi stort intresse för att migrera till molnet – både från befintliga kunder och nya kunder. Därför erbjuder vi en molnplattform som stöder moderna företags krav för bland annat funktionalitet, infrastruktur, säkerhet och integrationsalternativ.

Detta innebär att de mest omfattande möjligheter i en ProMark-lösning idag levereras i vår ProMark 365 Cloud.

De 5 främsta fördelarna med ProMark 365 Cloud är:

  1. Ökad flexibilitet
  2. Hög pålitlighet och skalbarhet
  3. Hög säkerhet
  4. Service level avtal med tydliga ramar
  5. Förutsägbara och konkurrenskraftiga totalkostnader

#1 Ökad flexibilitet

Molnlösningar erbjuder generellt sett stor flexibilitet på en rad områden: Applikationsmässigt, teknisk och för medarbetarna. Detta gäller också ProMark!

Själva applikationen finns i 4 olika Software as a Service-paket som sträcker sig från den mycket enkla tidredovisningslösningen till den komplette Workforce Management-lösningen som inkluderar al tillgänglig funktionalitet. Det ger er flexibiliteten att välja det paket som passar er bäst.

Applikationen underhålls och uppgraderas med jämna mellanrum i form av systemuppdateringar som rullas ut till alla i molnmiljön. Det betyder att företag löpande kan utnyttja och uppnå värde av den nyaste funktionaliteten i ProMark – utan komplexa uppgraderingsprojekt.

Den kontinuerliga utvecklingen inkluderar även själve driftsplattformen där tillgång till nya tekniska möjligheter och olika säkerhetsfunktioner är en del av paketet.

De certifierade integrationer till standardlösningar från t.ex. Microsoft och SAP kan också vara en innovativ game-changer för många – och bidrar i hög grad till att öka flexibiliteten. Det gör det enkelt för er att knyta ihop affärssystem som lön, HR och ERP från systemleverantörernas app-butiker till en komplett lösning som stöder era processer optimalt. Och vi tar löpande hand om att uppdatera ProMark, allt eftersom partnernas lösningar uppdateras.

Äntligen kommer era medarbetare att kunna komma åt ProMark via mobilapp och webbportal, oavsett om de finns företagets platser, hemifrån eller ute hos kunder. De enkle och intuitiva användargränssnitt gör lösningen enkelt att använda, vilket bidrar till att optimera era interne processer – både för medarbetare och administratörer.

Med ProMark 365 Cloud får ni en modern och mycket flexibel plattform som kontinuerlig uppdateras med best practice-funktionalitet och det senaste på tekniksidan med inbyggd integration till de större systemplattformer.

#2 Hög pålitlighet och skalbarhet​

En annan viktig egenskap hos molnlösningar är deras pålitlighet och skalbarhet.

ProMarks molnlösningar drivs på Microsoft Azure-plattformen där miljön speglas på flera platser av driftsäkerhetsskäl. Denna redundansförmåga kombinerad med avancerade övervakningsverktyg säkerställer mot avbrott eller oplanerade driftstopp. Det gör att ni som kund får en pålitlig lösning så att ni kan komma åt det ni behöver från vilken som helst enhet när som helst och var som helst.

Plattformen kan skalas i förhållandet till era affärsmässiga krav om det t.ex. finns behov av extra kapacitet under vissa perioder. Den tekniska uppsättningen tillåter också inkrementell migration till molnet så att ni kan inkludera olika affärsenheter och/eller olika platser i lösningen, i den takt som passar er.

Med ProMark 365 Cloud kan ni säkerställa kontinuitet i er verksamhet och enkelt skala upp och ner i förhållande till era förändrade affärskrav.

#3 Hög säkerhet​

Med Microsofts Azure cloud computing-tjänst är ni säkrat teknisk kompetens i världsklass. Både datacentersäkerhet och datasäkerhetsaspekt hanteras av fokuserade, tekniska specialister som håller koll på plattformen och de senaste ProMark-möjligheter.

Systemövervakning och säkerhetslösningar som automatisk upptäcker hot, är en absolut grundläggande del av leveransen – och utvecklas löpande för hela tiden att kunna leva upp till relevante säkerhetskontroller.

Vi är dessutom ISAE 3000-certifierade vilket betyder att vi följer GDPR-kraven och värnar om de personuppgifterna vi hanterar. Utlåtandet dokumenterar att vi har etablerat processer och kontroller enligt de personuppgiftsbiträdesavtalen vi har ingått med våra kunder, för att kunna efterleva dataskyddsförordningen.

Dessutom har vi implementerad en rad moderna datasäkerhetsåtgärder som t.ex. användaråtkomst via single sign-on och datautväxling via SSL-kommunikation.

Med ProMark 365 Cloud får ni därmed en lösning som uppfyller tillämpliga krav till säkerhet och compliance, inklusive GDPR. Utan själv att behöva avsätta resurser för att hålla er uppdaterad inom detta viktiga område som ständigt utvecklas.

Den tekniske utvecklingen mullrar där ute som aldrig för, och det kan vara svårt för företag att ha de nödvändiga resurserna för att hålla sig uppdaterad på alla de nya tekniska möjligheterna, säger CTO Morten Janum. Därför är det av stort värde att kunna lämna över ansvaret till en IT-partner som har de nödvändiga kompetenser och best practice-processer för ständigt att optimera tjänsten i förhållande till gällande standarder.

#4 Service level avtal med tydliga ramar

Alla ProMark 365 Cloud-lösningar levereras med en service level avtal (SLA) med tydliga ramar för både tillgänglighet och kvalitet. Det vill säga ett tydligt förfarande för hur eventuella utmaningar t.ex. med lösningens tillgänglighet, tekniska fel på plattformen eller i ProMark, måste hanteras och prioriteras – och inte minst när de ska vara löst.

Dessutom vil det vara en överenskommen process för hur förändringar hanteras och kommuniceras. Det betyder att information om servicefönster som bland annat användas för att administrera infrastrukturen, förbättra prestanda och lägga till ny funktionalitet, meddelas kundens produktägare i förväg så att ni kan vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna.

Plattformen hanteras av specialister på olika områden så att de nödvändiga kompetenserna alltid är tillgängliga. Gemensamt för dem alla är att de har ProMark i blodet.

Med ProMark 365 Cloud uppnår ni som företag en konsekvent service när det kommer till drifttid och eventuell återställning av systemet samt en bättre ledtid på önskade förändringar – i nära samarbete med ProMark-proffs.

Med ProMark 365 Cloud tar vi fullt ansvar för att tillhandahålla en komplett tjänst med tydliga SLA på leveransen så att kunderna undviker att ha ett pussel av lösningar som inte hänger ihop, säger Henrik Trolle, Deputy Head of Sales & Marketing. Det gör våra molnlösningar till en ’easy ride’ för många företag.

#5 Förutsägbare, konkurrenskraftiga totalkostnader ​

Med ProMark 365 Cloud betalar ni som kund ett känt fast pris i förhållande till den överenskomna SLA-nivån. Förutom själva ProMark-lösningen inkluderar priset bland annat löpande skalning av infrastrukturen, underhåll av databasen, hantering av data- och datacentersäkerhet samt oavsiktliga händelser. Utöver det inkluderar priset också hantering av ProMark och löpande uppgraderingar så att ni alltid kör på en uppgraderad och supporterad ProMark-version.

Med ProMark 365 Cloud kan ni därmed jämna ut era IT-kostnader och uppnå förutsägbara, konkurrenskraftiga och låge totalkostnader (TCO) – samtidigt som ni kontinuerligt kan utnyttja den senaste funktionaliteten i ProMark.

Hur kommer ni igång?

Första steget i ett migrationsprojekt handlar om att avslöja er molnresa och specifika tekniska krav. Vilken funktionalitet behöver ni? Skal ni vara på en delad eller privat infrastruktur? Vilka system ska det integreras till?

ProMark erbjudas i 4 olika Software as a Service-paket så ni kan välja det paket som bäst stödjer ert företag. Allt på ett månadsabonnemang, utan en initial investering. Det gör det enklare för er att komma igång.

Kontakta oss, om vi skal hjälpa er vidare med er molnmigrering.