Därför måste du välja tidredovisning och bemanningsplanering med certifierade integrationer

Genom att utöka företagets löne-, HR- och ERP-system med en specialiserad lösning för tidredovisning och bemanningsplanering kan ni sätta ihop exakt den lösning som bäst möter era funktionella behov – samtidigt som varje system hålls fri för kundspecifik programmering.

Programintegration är vägen framåt när företag önskar optimalt stöd av sina affärsprocesser genom IT. Ofta kommer en lösning som är baserad på bara ett system tvinga företaget att kompromissa på en eller flera affärskritiska mål och ger inte nödvändigtvis det bästa användargränssnitt för medarbetare eller ledare. En lösning bestående av ändamålsenliga och välintegrerade system ger ett betydligt flexiblare och effektivt stöd av affärsprocesser.

Genom att binda ihop företagets IT-system så att data och processer kan flöda enkelt och fritt mellan plattformarna kan företaget skapa en mer sammanhängande infrastruktur. Det har stort värde för de flesta företag:

 • Färre manuella administrativa rutiner
 • Färre fel vid överföring av data
 • Data i realtid – när och var den behövs
 • Snabbare information och därmed möjlighet för snabbare reaktion på ändringar
 • Överblick och ett faktabaserat beslutsunderlag
 • Ökad effektivitet

ProMark är ett exempel på en oberoende programvaruleverantör (ISV) med en best-of-breed Workforce Management-lösning, som hanterar komplexa processer inom tidredovisning, frånvarohantering, schemaläggning och bemanningsplanering samt jobb-/projektregistrering.

Best-of-breed lösning för tidredovisning och bemanningsplanering

ProMark är en specialiserad Workforce Management-lösning som stöder tidredovisning, frånvarohantering, bemanningsplanering samt jobb- och uppgiftshantering. Med intuitiva användargränssnitt på t.ex. mobilapp och webbportal kan ProMark främja enkel registrering och validering av data.

Integrationer har i många år varit en del av ProMarks universum. Integration till företagets lönesystem är alltid en del av installationen, men ofta integreras ProMark också med andra affärssystem som t.ex. HR och ERP.

ProMark fungerar som en naturlig expansion av dessa ekosystem och kan berika dem med aktuell information om t.ex. närvaro, frånvaro, hur många timmar som läggs på de enskilda arbetsuppgifterna och andra produktionsrelaterade data – i realtid. Det ger ett fullständigt och validerad löneunderlag, hjälper till att säkerställa optimal användning av företagets medarbetare och levererar relevant insikt i pågående aktiviteter för den löpande uppföljning.

State of the art integrationer med kvalitetsstämpel

ProMark erbjuder olika integrationsmöjligheter till en lång rad välkända system – från de helt enkla till de mest avancerade efter de nyaste standarder. Det säkerställer en smidig interaktion mellan ProMark och de andra systemen och innebär att företag kan sätta ihop exakt den lösning som bäst kan möte deras funktionella behov – utan behov av kundspecifik programmering.

Flera av ProMarks integrationer är även certifierade av SAP och Microsoft:

 • SAP SuccessFactors
 • SAP ERP
 • SAP HCM
 • Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
 • Microsoft Dynamics 365 Business Central

Certifieringarna säkerställer att ProMark är ett pålitligt expansionsalternativ som tillför värde till det befintliga IT-landskap i företaget. Ni får en komplett standardlösning med inbyggd integration som stöder konfiguration snarare än anpassad kodning – både när det gäller affärssystemet och ProMark.

Fördelar med certifierade integrationer

Det finns flera fördelar med certifierade integrationer:

 • De är en kvalitetsstämpel som vittnar om att ProMark är en pålitlig utökning av det övriga systemlandskapet
 • De säkerställer att företag kan sätta ihop sina specifika affärslösningar på ett flexibelt sätt
 • De förenklar implementeringen genom tillgänglig dokumentation och gör det enklare för företag att komma i gång
 • De säkerställer att ProMark kontinuerlig underhålls och uppdateras i förhållande till de nya versionerna av de övriga plattformarna
 • De gör ProMark till ett säkert val

Oavsett vilken plattformsstrategi ni har, är ProMark ett av de bästa valen till Workforce Management. Med avancerad funktionalitet och intuitiva användargränssnitt som förenklar registreringarna för medarbetarna är ProMark en framtidssäker plattform med öppna API:er och standardiserade integrationer som ökar värdet av SAP- och Microsoft-lösningar och de många andra affärssystem.