Tillverkning

Effektivisera dina schemaläggnings- och produktionsprocesser för att säkerställa leveranser i tid samt kostnadskontroll

Att vara framgångsrik i dagens högt specialiserade och konkurrenskraftiga tillverkningsindustri, är optimerade processer och tillgång till realtidsdata grundläggande för att uppnå operativ excellens.

Det behövs därför en integrerad affärsplattform för att hantera hela verksamheten från resursutnyttjande, medarbetarengagemang till kostnadskontroll och ekonomisk tillväxt.

ProMark inom tillverkning

ProMark hjälper dig hålla dina produktionsprocesser och kostnader under kontroll:

Effektiv schemaläggning

Flexibel schemaläggning av dina timanställda för att bättre anpassa efter produktionsefterfrågan säkerställer optimal användning av din arbetskraft och kontroll över dina lönekostnader – och möjliggör omedelbar omplanering för att anpassa sig till förändrade behov.

Driftsinsikter i realtid

Förfina din ERP-data med giltig realtidsinformation om arbetsuppgifter och processer, så att du kan följa upp på produktivitet, hantera utmaningar snabbare, fatta bättre beslut och säkerställa vinstmarginaler och leveranser i tid.

Rätt lön i tid

Registrering av arbetade timmar och frånvaro samt avvikelseorsaker validerad mot kollektiva och lokala avtal säkerställer korrekt lön i tid med mindre administrativt arbete för alla.

Förbättrad medarbetarupplevelse

Förenkla rapportering av timmar på olika jobb med användarspecifika gränssnitt och möjliggör självbetjäning för att hantera skift, begära ledigt, se egen och gemensam information och interagera med kollegor.

“Med ProMark har vi fått en modern och automatiserad lösning för insamling av de anställdas arbetstider. Det har gett oss den önskade öppenhet så att vi ständigt kan spåra tid och status för order i produktion – samt justera om det behövs”

– Bo Bendixen, Ekonomidirektör, SM Industries