Produktion

Strømlin dine planlægnings- og produktionsprocesser for at sikre leverancer til tiden og omkostningskontrol

For at lykkes i dagens højt specialiserede og konkurrencedygtige produktionsbranche er optimerede processer og adgang til data i realtid grundlæggende for at opnå operationel excellence..

En integreret platform er derfor nødvendig for at styre hele driften fra anvendelse af ressourcer og medarbejderengagement til omkostningskontrol og økonomisk vækst.

ProMark inden for produktion

ProMark hjælper dig med at holde dine produktionsprocesser og omkostninger under kontrol:

Effektiv medarbejderplanlægning

Med bedre planlægning af medarbejdernes arbejdstid i forhold til efterspørgslen sikrer du optimal brug af arbejdsstyrken – med mulighed for øjeblikkelig omplanlægning i tilfælde af ændrede behov.

Operationel indsigt i realtid

Berig dine ERP-data med valid realtidsinformation om opgaver og processer, som gør det muligt at følge op på produktivitet, tackle udfordringer hurtigere, tage bedre beslutninger og sikre leverancer til tiden og overskud.

Korrekt løn til tiden

Registrering af arbejdstimer og fravær samt afvigelsesårsager valideret mod en lang række komplekse overenskomster og lokalaftaler sikrer korrekt løn til tiden – med mindre administrativt arbejde for alle.

Forbedret medarbejderoplevelse

Gør det nemt at registrere tidsforbrug på jobs med brugerspecifikke grænsesnit og giv mulighed for selvbetjening til at håndtere vagtbytte, forespørgsler om fridage, se egen og fælles information og interagere med kolleger.

“Med ProMark har vi fået en moderne, automatiseret løsning til opsamling af medarbejdernes arbejdstid. Det har givet os den ønskede gennemsigtighed, så vi hele tiden kan følge med i tidsforbrug og status på ordrer i produktionen – og justere om nødvendigt”

– Bo Bendixen, Økonomidirektør, SM Industries