Produksjon

Effektiviser dine planleggings- og produksjonsprosesser for å sikre leveranser i tide kostnadskontroll

For å lykkes i dagens høyt spesialiserte og konkurransedyktige produksjonsbransje er optimaliserte prosesser og tilgang til data i sanntid grunnleggende for å oppnå operational excellence.

En integrert plattform er derfor nødvendig for å administrere hele operasjonen fra utnyttelse av ressurser og medarbeiderengasjement til kostnadskontroll og finansiell vekst.

ProMark innen produksjon

ProMark hjelper deg med å holde din produksjonsprosesser og kostnader under kontroll:

Effektiv personalplanlegging

Gjennom bedre planlegging av medarbeidernes arbeidstid i forhold til etterspørselen sikrer du optimal bruk av arbeidsstyrken – med øyeblikkelig replanlegging i tilfeller av endrede behov.

Operasjonell innsikt i sanntid

Berik dine ERP-data med gyldig sanntidsinformasjon om oppgaver og prosesser, som gjør det mulig å følge opp på produktivitet, takle utfordringer raskere, ta bedre beslutninger og sikre leveranser i tide og profittmarginer.

Korrekt lønn i tide

Registrering av arbeidstimer og fravær samt avviksårsaker validert mot et bredt utvalg av komplekse kollektive og lokale avtaler sikrer riktig lønn i tide med mindre administrativt arbeid for alle.

Forbedret medarbeideropplevelse

Gjør det enkel å registrere timeforbruk på jobber med brukerspesifikke grensesnitt og gi mulighet for selvbetjening for å håndtere vaktbytte, forespørsler om fridager, se egen og felles informasjon samt interagere med kolleger.

“Med ProMark har vi fått en moderne, automatisert løsning til innsamling av medarbeidernes arbeidstid. Det har gitt oss det ønskede innsyn slik at vi alltid kan følge tidsforbruk og status på ordrer i produksjonen – og justere om nødvendig”

– Bo Bendixen, Økonomidirektør, SM Industries