ProMark – en framtidssäker plattform för era Workforce Management-behov

Programvaruleverantörer kämpar för att hänga med i alla framväxande IT-trender. Vissa leverantörer av äldre lösningar kan modernisera sina lösningar – många fler kommer att försvinna. För att behålla en ledarposition krävs en tydlig strategi och ambitiösa investeringar i utveckling med fokus på användarupplevelser, funktionalitet och anpassning till IT-landskapet.

I en tid av stora digitala utmaningar kämpar leverantörer av mjukvarulösningar för att hänga med i alla tekniska förändringarna. De vanligaste fokusområdena är molntjänster och virtualisering, stordata och maskininlärning, sakernas internet (IoT), använd medhavd enhet (BYOD) och artificiell intelligens (AI), blockkedja och många andra framväxande trender – samtidigt som de växande dagliga IT-behov måste uppfyllas med oförändrade resurser och kortare tid till marknaden.

Leverantörer av programvarulösningar kämpar för att hänga med i alla förändringarna. Proaktiva leverantörer med äldre lösningar kommer att kunna modernisera sina lösningar – många andra kommer inte att göra det med följden att de försvinner.

Hur kan du balansera dina investeringar och dina resurser, samtidigt som du hänger med i alla nya IT-initiativ? Du måste först av allt se till att utnyttja alla de teknikinvesteringar du redan har gjort eller kommer att göra. Du måste se till att tekniken antas fullt ut och fullt utnyttjas av din organisation och att lösningarna verkligen stöder och håller jämna steg med de förändrade kraven ni står inför.

ProMark ligger i framkant för att möta behoven inom Workforce Management – nu och i framtiden. Med över 40 års erfarenhet av Workforce Management-lösningar har vi den kunskap och de lösningar som krävs för att vara en framtidsbeständig leverantör.

För att behålla vår ledarposition med flaggskeppsprodukten ProMark krävs en tydlig strategi och ambitiösa investeringar i utveckling. Det gör vi genom att fokusera på tre strategiska områden:

Moderna användarupplevelser är ett måste

Med flera generationer representerade i arbetsstyrkan – Gen Z, millennials eller Gen Y, Gen X och Baby Boomers – krävs en konsekvent och modern användarupplevelse för att produkterna används, oavsett om det är företag till konsument, företag till företag eller företag till anställd.

För att leverera en sådan användarupplevelse till alla dessa generationer har ProMark tagit till sig den mest erkända användarupplevelsen på internet: Googles Material Design teman. Dessa designteman erbjuder en design som är bekant för användare utanför affärsvärlden och har skapats utifrån storskalig användaråterkoppling, forskning och utveckling.

Webbaserade applikationer och mobilappar är en förutsättning för moderna lösningar av Workforce Management. ProMark utökas kontinuerligt med värdefulla användningsområden som stöds av moderna gränssnitt. Mobilapparna finns tillgängliga i de större appbutikerna i Google och Apple och uppdateras kontinuerligt som moderna appar förväntas göra.

En annan mycket viktig funktion inom Workforce Management är hårdvaruterminaler. Även om användningen av mobilappar ökar, erbjuder hårdvaruterminaler samtidigt ett värdefullt alternativ när det gäller både säkerhetsaspekten och stabiliteten i fysiskt besvärliga miljöer.

Vi tillhandahåller framtidsskyddade terminaler från dormakaba (Kaba) – en global marknadsledare inom hårdvarulösningar för Workforce Management som distribueras med en modern Android-baserad app för att leverera en konsekvent användarupplevelse över alla ProMark-gränssnitt.

Med ProMark kan företagen välja den bästa användarupplevelsen för alla anställda tvärs över alla användarenheter och erbjuda de anställda enkla, konsekventa och intuitiva gränssnitt, oavsett vad de väljer.

Rätt funktioner ger mer värde

Hantering av komplexiteten i registrering av tid och närvaro är ett måste inom Workforce Management, men moderna Workforce Management-lösningar måste också innefatta frånvarohantering, planering och jobb- och aktivitetsregistrering.

Att kunna erbjuda allt mer avancerade funktioner inom dessa områden är nyckeln till att leverera ännu mer värde för kunderna. Under konferenser och i användargrupper samlar vi in idéer och önskemål på nya funktioner, och vi låter kunderna förhandsgranska nya produkter för att se till att det vi utvecklar är i linje med deras behov. Detta är – och kommer alltid att vara – en viktig drivkraft för att leverera maximalt värde.

Modern frånvarohantering kräver funktioner som gör att man kan hålla koll på – och följa – bestämmelser, lokala avtal och regler för semester och sjukdom. Med en allt mer diversifierad arbetsstyrka med krav till balans mellan arbetsliv och fritid, också från både tillfälliga och flexibla anställda, är vinsterna av digitalisering av frånvaroprocesser enorma.

Liknande är kapacitet för planering i realtid avgörande för att kunna hantera den moderna arbetskraften på ett effektivt sätt. Planeringsprocesserna genomgår förändringar med nyare generationer som kräver mer flexibilitet och medbestämmande. ProMark möter dessa behov genom att leverera moderna planeringsfunktioner som hanterar kraven från verksamheten och tillgänglig arbetskraft, inklusive avvikelser i realtid. Dessutom erbjuder vi självbetjäningsflöden för att medarbetarna själva ska kunna hjälpa till i planeringen genom att ge dem möjlighet att överlåta, byta och ta över skift för att möta företagets krav.

En av de stora fördelarna med ProMark är förmågan att validera data som samlats in i realtid och vägleda medarbetaren till att tillhandahålla konsekvent, validerad återkoppling. ProMark stöder inte bara insamling och registrering av närvaro och frånvaro utan ger också stöd för jobb- och aktivitetsregistrering genom att möjliggöra insamling av kritiska produktionsdata direkt från produktionsgolvet eller i samband med projektaktiviteter inom serviceorganisationer.

Genom att dela insamlade information med andra affärssystem som HR, lön och ERP genom standardintegrationer, blir värdefulla data tillgängliga när det behövs – oavsett om kunderna har valt SAP, Microsoft eller en annan teknisk plattform. Detta ökar inte bara insynen utan ger också ett faktabaserad underlag för uppföljning och kostnadsoptimering.

ProMark erbjuder kunskap och erfarenhet inom alla dessa funktionsområden för att säkerställa att vi kan leverera de viktiga affärsmässiga resultat som följer av Workforce Management:

  • Överensstämmelse med regler och avtal, även lokala
  • Kostnadsoptimering genom optimerad användning av personalresurserna och minskad övertid
  • Ökad personaleffektivitet genom effektiva och rättvisa arbetsscheman som stöder balans mellan arbete och fritid
  • Stakare arbetsgivarvärde genom att erbjuda moderna verktyg och ge personalen insyn i sin egen information

Anpassning till IT-landskapet för att maximera investeringarna

Många ProMark-kunder undersöker hur molnteknik kan möjliggöra deras digitaliseringsstrategier. Begreppet ‘moln’ innebär emellertid olika saker för olika intressenter och ämnen som säkerhet och integritet tillkommer också snabbt i diskussionen.

ProMark erbjuds som en molntjänst men för att passa in i kundens IT-landskap krävs mer än bara att vara teknisk värd för programvaran. Under de senaste åren har vi samarbetat nära med våra kunder för att säkerställa att ProMark passar avancerade molntjänster.

Integration är nyckeln när kunderna strävar efter optimerade användarupplevelser och snabba innovationer. Detta märks också tydligt hos de stora leverantörerna av molnplattformar för affärssystem som Microsoft Dynamics och SAP, som är starkt inriktade på öppenhet och integrationsmöjligheter. Det är ett välkänt faktum att best-of-breed-lösningar är avgörande för att leverera en verkligen optimerad affärslösning. Ny teknik möjliggör att sådana integreringar blir smidiga för användarna vad gäller användarupplevelse, säkerhet och funktioner för dataanalys.

ProMark är en best-of-breed-lösning. Integration är därför kärnan i våra erbjudanden, oavsett om det rör sig om dataintegration i realtid, sömlöst inbäddade användarupplevelser eller färdigförpackade integrationer till gemensamma affärssystem för att underlätta genomförandet.

Säkerhet är också en viktig aspekt av våra erbjudanden. ProMark följer självklart GDPR och vi har antagit moderna säkerhetsmekanismer som enkel inloggning (single sign-on). Vi har också uppnått en ISAE 3000-certifiering för att säkerställa att ProMark och våra tjänster passar bra – och säkert – in i kundernas IT-landskap.

Alla tjänster måste anpassas efter den enskilda kunden. Därför erbjuder vi ett antal relevanta tjänster som kan väljas efter behov. Det rör sig om allt från tekniska tjänster, som hårdvarutjänster där vi ser till att hålla företagets terminaler igång, till sparring med våra konsulter i förhållande till optimering och superanvändartjänster där vi fungerar som superanvändare av kundens lösning och hjälper till i de dagliga operativa uppgifterna och delar med oss av vår kunskap.

En framtidssäker Workforce Management-plattform

ProMark har 40 års djup Workforce Management kunskap från några av de mest komplexa arbetsmarknadsavtal i Europa.

Genom att köra alla kunder på en standardiserad, men mycket konfigurerbar lösning, har ProMark kunnat göra resan till det nya molntjänstlandskapet genom att erbjuda säkra och lättanpassade användarupplevelser, med de rätta tjänsterna som säkerställer en smidig affärsverksamhet.

Med sina omfattande, men ändå fokuserade, funktioner, öppna API:er och standardiserade integrationer med andra affärssystem är ProMark en verkligen framtidsbeständig plattform för Workforce Management. Detta gör att kunderna kan utveckla deras Workforce Management-kapacitet som en naturlig del av sina vinnande digitaliseringsstrategier.