ProMark – en fremtidssikret plattform for Workforce Management

Programvareleverandører kjemper med å holde tritt med nye IT-trender. Enkelte leverandører av utrangerte systemer kan modernisere løsningene – men de aller fleste vil lukke ned. Å beholde lederposisjonen i markedet krever en tydelig strategi og ambisiøse investeringer i utvikling med fokus på brukeropplevelser, funksjonalitet og tilpasning til IT-landskapet.

I en tid med mye forstyrrelse, setter mange bedrifter i gang en lang rekke komplekse IT-tiltak. Felles fokus er på skybasert databehandling og virtualisering, stordata og maskinlæring, tingenes Internett (IoT), ta med din egen enhet (BYOD) samt kunstig intelligens, blokkjeder og andre nye trender – alt mens de daglige IT-behovene blir større, uten at ressursene øker og det forlanges kortere tid til marked.

Programvareleverandører kjemper med å holde tritt med utviklingen. Enkelte leverandører av utrangerte systemer kan modernisere løsningene, men de aller fleste vil lukke ned.

Så hvordan skal man balansere investeringene og knappe ressurser, samtidig som man fortsetter arbeidet med IT-tiltak? I første omgang er det viktig å få mest mulig utbytte av de investeringene innenfor teknologi du enten har gjort eller er i gang med å gjøre. Du må sørge for at investeringene er helt tilpasset og fullt utnyttet av organisasjonen og at løsningen faktisk støtter og holder tritt med de endrede krav fremover.

ProMark er i forkant når det handler om å oppfylle kravene til Workforce Management – nå og i fremtiden. Vi har fokusert på løsninger innenfor Workforce Management i over 40 år og har den kunnskap og de løsningene som kreves for å forbli en fremtidssikret leverandør.

Å beholde lederposisjonen med flaggskipet vårt ProMark, krever en tydelig strategi og ambisiøse investeringer i utvikling. Vi oppfyller dette løfte ved å fokusere på 3 strategiske områder:

  • Moderne brukeropplevelser
  • Verdidrevet funksjonalitet
  • Tilpasning til IT-landskapet

Moderne brukeropplevelser er avgjørende for å være med

Med en lang rekke brukergenerasjoner – Gen Z, Milliennials eller Gen Y, Gen X og Baby Boomers – i arbeidsstyrken er det helt avgjørende at man har en konsistent og moderne brukeropplevelse i fokus, enten det handler om bedrift til forbruker, bedrift til bedrift eller bedrift til ansatt.

For å kunne gi en slik brukeropplevelse til alle generasjoner, har ProMark tatt i bruk den mest anerkjente brukeropplevelsen på Internett: Googles Material Design-temaer. Disse designtemaene gir ensartethet som er kjent av brukere utenfor forretningsapplikasjonens kontekst og er skapt på bakgrunn av et meget stort antall tilbakemeldinger fra brukerne, samt forskning og utvikling.

Nettbaserte applikasjoner og mobilapper er en forutsetning for moderne Workforce Management-løsninger. Derfor utvikles ProMark hele tiden med verdiskapende brukstilfeller som støttes av disse grensesnittene. Mobilapper er tilgjengelig på de største appbutikkene til Google og Apple, og oppdateres kontinuerlig, slik som det forventes av moderne apper.

Et annet viktig grensesnitt innenfor Workforce Management er terminaler. Selv om mobile apper er en viktig ny faktor, kan terminaler tilby ekstra verdi i forbindelse med sikkerheten og stabil drift, f.eks. i vanskelige fysiske miljøer.

Vi leverer de riktige fremtidssikre terminalene fra dormakaba (Kaba) – en global markedsleder innenfor maskinvareløsninger for Workforce Management – rullet ut med en moderne Android-basert app for å levere en ensartet brukeropplevelse på tvers av alle grensesnittene til ProMark.

Med ProMark kan selskapene altså velge den optimale brukeropplevelsen til samtlige medarbeiderkategorier på tvers av samtlige brukerflater, og uansett hva man velger, får man et enkelt, ensartet og intuitivt grensesnitt.

Den riktige funksjonalitet betyr merverdi

Managing the complexities of time and attendance (T&A) is licence to play within workforce management but modern workforce management solutions must also comprise absence management, scheduling and task management.

Å styre kompleksiteten i registrering av tid og fremmøte er helt avgjørende innenfor Workforce Management, men moderne Workforce Management-løsninger må også inkludere fraværsadministrasjon, planlegging og jobb- og aktivitetsregistrering.

Hvis man kan tilby stadig mer avansert funksjonalitet innenfor disse områdene, er man også i stand til å levere merverdi til kundene. Vi samler ideer og krav gjennom brukerkonferanser og brukergrupper, og vi engasjerer kundene i forhåndspresentasjoner av produktene, for å sikre at vi utvikler dem i samsvar med kundenes behov. Det er – og vil alltid være – et viktig element for å levere maksimal verdi.

Moderne fraværsadministrasjon krever funksjonalitet som kan følge opp – og samsvare med – forskjellige regelverk, lokalavtaler og personalpolitikker om ferie og sykdom. Med en stadig mer variert arbeidsstyrke med krav til balanse mellom arbeid og fritid, også fra både midlertidige og fleksible ansatte, så er det store fordeler å hente med en digitalisert prosess relatert til fraværsadministrasjonen.

Likeledes er planlegging i sanntid viktig i forbindelse med effektiv administrasjon av den moderne arbeidsstyrke. Planleggingsprosesser er i en endringsfase, med nye generasjoner som krever mer fleksibilitet og selvstendighet. ProMark imøtegår disse behovene ved å levere en moderne planleggingsfunksjon som håndterer forretningskrav og tilgjengelig arbeidsstyrke, inkludert sanntidsavvik. Dessuten tilbyr vi selvbetjening for ansatte, for å gi dem mer selvstendighet og gjøre det enklere å definere den mest optimale planen, ved å gjøre det mulig for dem å selge, bytte og ta over skift for å oppfylle de forretningsmessige behov.

ProMark leverer betydelig verdi med sin evne til å validere data som er oppfanget i sanntid og guide den ansatte til å levere konsekvent og validert innspill. Ikke bare i forbindelse med administrasjon av tid, fremmøte og fravær. ProMark støtter også jobb- og aktivitetsregistrering ved å hente frem viktige produksjonsdata direkte fra produksjonsgulvet eller fra prosjektaktiviteter innenfor tjenesteorganisasjoner.

Ved å dele de forskjellige dataene som blir registrert med andre forretningssystemer, som HR, lønn og ERP via standard integrasjon, blir verdifulle data tilgjengelig når det er bruk for dem – uansett om kunden har valgt SAP, Microsoft eller andre tekniske plattformer. Dette gir både større gjennomsiktighet og skaper et faktabasert grunnlag for oppfølging og kostnadsoptimering.

Vi har kunnskap og erfaring innenfor alle disse funksjonalitetsområdene til å sikre at vi leverer de vitale forretningsmessige gevinstene som et resultat av Workforce Management:

  • Samsvar med regler og regelverk
  • Kostnadsoptimering gjennom bedre utnyttelse av medarbeiderressurser og redusert overtid
  • Mer effektive medarbeidere gjennom effektive og rimelige arbeidsplaner som støtter balanse mellom arbeid og fritid
  • Sterkere arbeidsgiververdi gjennom å tilby moderne verktøy og gjennomsiktighet i egne data

Tilpasning til IT-landskapet for å maksimere investeringene

Mange ProMark kunder undersøker hvordan skyteknologi kan gjøre deres digitaliseringsstrategier mulige. Men begrepet «sky» representerer mange forskjellige forretningsmål, avhengig av hvilke interessenter du snakker med og emner som «sikkerhet» og «personvern» kommer raskt på banen under en samtale.

ProMark tilbys som skyløsning, men det å passe inn i kundens IT-landskap tar mer enn bare teknisk vertskap for programvaren. I de siste årene, har vi hatt et nært samarbeid med kundene våre, for å samkjøre tjenestetilbudet og sikre at ProMark passer godt med det nyeste innenfor skybaserte løsninger. 

Integrasjon er nøkkelordet når kundene streber etter optimaliserte brukeropplevelser og rask innovasjon. Det kan man lett se på de store leverandørene av skybaserte forretningssystemer, som Microsoft Dynamics og SAP, som har et skarpt fokus på åpenhet og integrasjonsmuligheter. Det er velkjent at best i kategorien-løsninger er helt nødvendige for å kunne levere en fullstendig optimalisert end-to-end-forretningsløsning. Nye teknologier gjør det mulig for disse integrasjoner å være sømløse for brukeren når det gjelder brukeropplevelse, sikkerhet og dataanalysefunksjoner. 

ProMark er en slik best i kategorien-løsning. Derfor er integrasjon en helt sentral del av vårt tilbud, enten det handler om integrasjon av sanntidsdata, sømløs integrerte brukeropplevelser eller forhåndsintegrasjon til vanlige forretningssystemer for å redusere implementeringsarbeidet. 

Sikkerhet er også et viktig aspekt i tilbudet vårt. ProMark er derfor i samsvar med personvernforordningen (GDPR), og vi har tatt i bruk moderne sikkerhetsmekanismer, f.eks. enkel pålogging (single sign-on/SSO). Vi er også ISAE 3000-sertifisert for å sikre at ProMark og våre tjenestetilbud passer bra – og sikkert – inn i kundens IT-landskap. 

Tjenestetilbudet må matche den enkelte kunde. Derfor tilbyr vi en rekke tjenester som kan velges etter behov. Mulighetene omfatter både tekniske tjenester som hardwareservice hvor vi sørger for å holde virksomhetens terminaler i gang, sparring med våre konsulenter i forhold til optimalisering og superbrukerservice, hvor vi agerer som superbruker på kundens løsninger og støtter med daglige driftsoppgaver samt kontinuerlig kunnskapsdeling.

En fremtidssikret Workforce Management-plattform

ProMark er bygget på mer enn 40 års inngående Workforce Management kunnskap fra noen av de mest komplekse arbeidsmarkedsavtaler i Europa.

Ved å kjøre alle kunder på en standardisert, men meget konfigurerbar løsning, har ProMark kunnet ta reisen inn i det nye skybaserte IT-landskapet ved å tilby sikre og lett adopterbare brukeropplevelser med støtte fra relevante tjenester som sikrer en smidig forretningsmessig drift.

Med omfattende og fokuserte funksjonsområder, åpne API-er og standardisert integrasjon med andre forretningssystemer, er ProMark en fullstendig fremtidssikret Workforce Management-plattform. Det gjør kundene i stand til å utvikle deres Workforce Management-muligheter som en naturlig del av deres vinnende digitaliseringsstrategier.