ProMark – en fremtidssikker platform til jeres Workforce Management-behov

Softwareleverandører kæmper med at holde trit med nye IT-tendenser. Enkelte leverandører af ældre systemer kan modernisere deres løsninger – men endnu flere vil forsvinde. At fastholde en førerposition i markedet kræver en tydelig strategi og ambitiøse investeringer i udvikling med fokus på brugeroplevelser, funktionalitet og tilpasning til IT-landskabet.

I en tid med meget “disruption” sætter virksomheder som aldrig før gang i en lang række komplekse IT-initiativer. De mest almindelige fokusområder er cloud computing og virtualisering, big data og machine learning, Internet of Things (IoT), Bring Your Own Device (BYOD) samt kunstig intelligens, blockchain og andre nye tendenser – samtidig med at stigende daglige IT-behov skal håndteres med det samme antal ressourcer og kortere time-to-market.

Leverandører af softwareløsninger kæmper med at holde trit med udviklingen. Enkelte leverandører af ældre systemer kan modernisere deres løsninger – men endnu flere vil forsvinde.

Så hvordan balancerer du investeringer og mangel på ressourcer, mens du samtidig arbejder videre på dine IT-initiativer? I første omgang er det vigtigt, at du får mest muligt ud af de investeringer, du allerede har foretaget eller planlægger at foretage. Du skal sikre dig, at teknologierne tages i brug og udnyttes af din virksomhed, og at løsningerne fuldt ud understøtter og følger med de ændrede krav forude.

ProMark er helt i front, når det handler om at opfylde kravene til Workforce Management – nu og fremover. Med mere end 40 års fokus på Workforce Management-løsninger har vi den viden og de løsninger, som er nødvendige for at forblive en fremtidssikker leverandør.

At fastholde vores førerposition med vores flagskib ProMark kræver en tydelig strategi og ambitiøse investeringer i udvikling. Vi indfrier dette løfte gennem fokus på tre strategiske områder:

Moderne brugeroplevelser en forudsætning for at være med

Med en arbejdsstyrke der indeholder flere forskellige generationer af brugere – generation Z, millennials eller generation Y, generation X og baby boomers – er en konsistent og moderne brugeroplevelse helt afgørende for anvendelsen, uanset om det er virksomhed til forbruger, virksomhed til virksomhed eller virksomhed til medarbejder.

For at kunne levere en sådan brugeroplevelse på tværs af generationer har ProMark taget den mest anerkendte brugeroplevelse på internettet i brug: Googles Material Design temaer. Disse designkoncepter giver en ensartethed, der er velkendt for brugere uden for forretningsapplikationernes kontekst og er i høj grad blevet skabt på baggrund af brugerfeedback samt research og udvikling.

Webbaserede programmer og mobilapps er en forudsætning for moderne Workforce Management-løsninger. Derfor udvikles ProMark løbende med værdiskabende use cases, der understøttes af disse grænseflader. Mobilapps er tilgængelige i de største appbutikker som Apple App Store og Google Play og opdateres kontinuerligt, som det forventes af moderne apps.

En anden vigtig brugergrænseflade inden for Workforce Management er hardwareterminaler. Selv om de mobile apps vinder indpas, tilbyder hardwareterminaler noget andet, når det kommer til sikkerhed og stabil drift fx under hårde, fysiske betingelser.

Vi leverer de rette, fremtidssikrede terminaler fra dormakaba (Kaba) – en global markedsleder inden for hardwareløsninger til Workforce Management – kombineret med en moderne, Android-baseret app for at kunne levere en ensartet brugeroplevelse på tværs af alle ProMark-grænseflader.

Med ProMark kan virksomheder vælge den optimale brugeroplevelse for alle medarbejdergrupper på tværs af grænseflader og uanset hvad de vælger, får de et enkelt, ensartet og intuitivt grænsesnit

Den rigtige funktionalitet er lig med mere værdi

At kunne administrere kompleksiteten i registrering af tid og fremmøde er altafgørende inden for Workforce Management, men moderne Workforce Management-løsninger må også omfatte fraværshåndtering, planlægning samt job- og aktivitetsregistrering.

Ved at tilbyde stadig mere avanceret funktionalitet inden for disse områder har man nøglen til at levere endnu mere værdi til kunderne. Gennem brugerkonferencer og brugergrupper får vi idéer og krav til ny funktionalitet, og vi inddrager kunderne i produktpreviews for at sikre, at det, vi udvikler, er i overensstemmelse med deres behov. Det er – og vil altid være – en vigtig drivkraft for at levere maksimal værdi.

Moderne fraværshåndtering kræver funktionalitet, der kan holde trit med – og overholde – forskellige lovgivninger, lokale aftaler og politikker om ferie og sygdom. Med en stadig mere mangfoldig arbejdsstyrke, der stiller krav til en balance mellem arbejde og fritid – også midlertidige og fleksible medarbejdere – er fordelene ved at digitalisere processerne for fraværsadministration enorme.

På samme måde er muligheden for planlægning i realtid et vigtigt element, når det handler om effektiv administration af den moderne arbejdsstyrke. Planlægningsprocesserne er under forandring, da de nye generationer kræver mere fleksibilitet og selvstændighed. ProMark opfylder disse behov ved at levere en moderne planlægningsfunktion, der håndterer virksomhedens behov og den tilgængelige arbejdsstyrke med afvigelser i realtid. Derudover tilbyder vi også selvbetjeningsfunktioner, der giver medarbejderne mulighed for selv at definere den mest optimale plan ved at kunne udbyde, bytte og overtage vagter for at opfylde virksomhedens krav.

ProMark leverer betydelig værdi med sin evne til at validere de data, der indsamles i realtid, og guide medarbejderne til at give ensartet og valideret input. Og det gælder ikke kun registrering af tid, fremmøde og fravær. ProMark understøtter også job- og aktivitetsregistrering gennem indsamling af kritiske produktionsdata direkte fra fabriksgulvet eller fra projektaktiviteter i serviceorganisationer.

Ved at dele de forskellige data, der indsamles, med andre forretningssystemer som HR, løn og ERP gennem standardintegrationer, bliver værdifulde data tilgængelige, når de skal bruges – uanset om kunden har valgt SAP, Microsoft eller en anden teknisk platform. Det styrker ikke kun gennemsigtigheden, men skaber også et faktabaseret grundlag for opfølgning og omkostningsoptimering.

Vi har den nødvendige viden og erfaring inden for alle disse funktionalitetsområder, der sikrer, at vi kan levere de vitale forretningsmæssige gevinster, som er resultatet af Workforce Management:

  • Overholdelse af regler og love
  • Omkostningsoptimering gennem bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og reduceret overtid
  • Øget medarbejdereffektivitet gennem stringent og fair arbejdsplanlægning, der understøtter balancen mellem arbejde og fritid
  • Stærkere arbejdsgiverværdi ved at tilbyde moderne værktøjer og gennemsigtighed i egne data

Tilpasning til IT-landskabet for at maksimere investeringen

Mange ProMark-kunder undersøger, hvordan cloudteknologi kan understøtte deres digitaliseringsstrategier. Men ordet “cloud” repræsenterer mange forskellige forretningsmål, afhængigt af hvilken interessent du taler med, og emner som sikkerhed og databeskyttelse bliver hurtigt en del af diskussionen.

ProMark tilbydes som cloudløsning, men tilpasningen til kundernes IT-landskab kræver mere end bare den tekniske hosting af softwaren. I de seneste år har vi arbejdet tæt sammen med vores kunder for at justere servicetilbuddet og sikre, at ProMark er et godt match til avancerede cloudløsninger.

Integration er nøglen, når kunderne stræber efter optimerede brugeroplevelser og hurtig innovation. Det ses tydeligt hos de store udbydere af cloudbaserede forretningssystemer, som Microsoft Dynamics og SAP, som har et solidt fokus på åbenhed og integrationsmuligheder. Det er et velkendt faktum, at best-of-breed-løsninger er altafgørende for at kunne levere en fuldstændig optimeret helhedsløsning. Nye teknologier muliggør integrationer, der er sømløse for brugerne, når det kommer til brugeroplevelsen, sikkerhed og funktioner til dataanalyse.

ProMark er en best-of-breed-løsning. Derfor er integration en central del af vores tilbud, uanset om det handler om dataintegration i realtid, sømløst indbyggede brugeroplevelser eller standardintegrationer til udbredte forretningssystemer, der gør implementeringen nemmere.

Sikkerhed er også et vigtigt aspekt. ProMark overholder derfor GDPR, og vi har implementeret moderne sikkerhedsforanstaltninger som fx single sign-on. Vi er også ISAE 3000-certificerede for at sikre, at ProMark og vores servicetilbud passer godt – og sikkert – ind i kundernes IT-landskab.

Servicetilbuddet skal matche den enkelte kunde. Derfor tilbyder vi en række services, der kan vælges til efter behov. Mulighederne omfatter både mere tekniske services som hardware service, hvor vi sørger for at holde virksomhedens terminaler kørende, sparring med vores konsulenter i forhold til optimering og superbruger service, hvor vi fungerer som superbruger på kundens løsning og understøtter de daglige driftsopgaver samt løbende vidensdeling

En fremtidssikret Workforce Management-platform

ProMark er bygget på mere end 40 års dybdegående Workforce Management viden fra nogle af de mest komplekse arbejdsmarkedsaftaler i Europa.

Ved at køre alle kunder på en standardiseret, men i høj grad konfigurerbar løsning, har ProMark kunnet tage rejsen ind i det nye cloudbaserede IT-landskab ved at tilbyde sikre og let adopterbare brugeroplevelser, understøttet af relevante services, der sikrer en smidig forretningsmæssig drift.

Med omfattende – men fokuserede – funktionsområder, åbne API’er og standardiseret integration med andre forretningssystemer er ProMark en fuldstændig fremtidssikret platform til Workforce Management. Det giver kunderne mulighed for at udvikle deres Workforce Management-muligheder som en naturlig del af deres vindende digitaliseringsstrategier.