Guide till effektiv skift- och bemanningsplanering

Bra tips för att optimera planeringen av medarbetarnas arbetstid så det alltid är sammanhang med de arbetsuppgifterna som ska utföras.

För de flesta företag är medarbetarna den viktigaste – och också mest kostsamme – resursen man har. Det är därför viktigt att optimera planeringen av medarbetarnas arbetstid så det alltid är sammanhang med de arbetsuppgifterna som ska utföras.

Men personalplanering kan ta musten ur de flesta företag …

Denna guide innehåller bra tips för hur ni kan optimera planeringen av medarbetare och uppgifter på ditt företag och uppnå besparingar.

Läs mer om:

  • 6 vägar till effektiv planering av medarbetarnas arbetstid
  • Vinster för företaget och medarbetarna
  • Hur ser business caset ut?
  • Vad har andra företag gjort? 

Vi hoppas att e-boken kan inspirera era att komma igång.

Trevlig läsning!