Guide til effektiv vakt- og bemanningsplanlegging

Gode råd til hvordan dere kan optimalisere planleggingen av medarbeidernes arbeidstid slik at den alltid koordineres med de oppgaver som skal løses

For de fleste virksomheter er medarbeiderne den viktigste – og mest kostbare – ressursen de har. Det er derfor viktig å optimalisere planleggingen av medarbeidernes arbeidstid slik at den alltid koordineres med de oppgaver som skal løses.

Men personalstyring kan ta pusten fra de fleste virksomheter …

Denne guide gir gode råd til hvordan dere kan optimalisere planleggingen av medarbeidere og oppgaver i virksomheten og oppnå besparinger.

Les mer om:

  • 6 veier til effektiv planlegging av medarbeidernes arbeidstid
  • Fordeler for virksomheten og medarbeiderne
  • Hvordan ser business casen ut?
  • Hva har andre virksomheter gjort?

Vi håper at boken kan inspirere dere til å komme i gang.

Fornøyelig lesning!