Suksess med tidsregistrering og bemanningsplanlegging i skyen

Derfor må du ta en spesialisert Workforce Management-løsning med på skyreisen

Skymarkedet tar fart akkurat nå! De store systemleverandørene tilbyr skybaserte HR- og ERP-systemer – og faser samtidig ut eldre on-premise-løsninger. Mange virksomheter må derfor i de kommende årene beslutte når de vil følge med opp i skyen – og hvordan.

De nye skyløsninger er standardløsninger som ikke kan anpasses til den enkelte virksomheten. Ytterligere funksjonalitet må derfor tilføres via integrasjon av spesialiserte løsninger fra tredjepartsleverandører.

Få vite hvorfor du trenger å supplere din skybaserte HR- og ERP-løsninger med en spesialisert Workforce Management-løsning for optimal støtte av tids-, fraværs- og aktivitetsregistrering samt bemanningsplanlegging.

Du kan blant annet læse om:

  • Hvorfor sertifiserte integrasjoner er veien frem
  • Hva andre virksomheter har gjort
  • Hvordan du kommer lett i gang
  • Hvilke fordeler du får med en skybasert Workforce Management-løsning

Fornøyelig lesing!