Framgång med tidredovisning och planering i molnet

Därför måste du ta en specialiserad Workforce Management-lösning med på molnetresan

Der är fart på molnmarknaden just nu! De stora systemleverantörer erbjuder molnbaserade HR- och ERP-system – och fasar samtidigt ut äldre on-premise-lösningar. Många företag måste under de kommande åren besluta sig för när de vill följa med upp i molnet – och hur.

De nya molnlösningarna är standardlösningar som inte kan anpassas för det enskilda företaget. Ytterligare funktionalitet måste lägges till via integration av specialiserade lösningar från en tredjeparts leverantör.

Lär dig varför ni måste komplettera era molnbaserade HR- och ERP-lösningar med en specialiserad Workforce Management-lösning för optimal stöd av tids-, frånvaro- och aktivitetsregistrering samt bemanningsplanering.

Du kan bland annat läsa om:

  • Varför certifierade integrationer är vägen framåt
  • Vad andra företag har gjort
  • Hur ni kommer lätt i gång
  • Vilka fördelar ni uppnår med en molnbaserad Workforce Management-lösning 

Trevlig läsning!