Konsten att hantera dina anställdas frånvaro

Bra frånvarohantering lönar sig! Läs hur du får kontroll på processerna och uppnår ekonomisk vinning.

Frånvaro är en helt naturlig del av varje anställningsförhållande. På samma sätt som arbetstiden regleras av kollektivavtal och lokala överenskommelser finns det också ett antal regler runt semester och sjukdom som företaget måste följa. Därför är det minst lika viktigt att hantera deras frånvaro – båda planerad och den som inte är planerad.

Vi har sammanställt en översikt över utmaningarna du som företag bör vara medveten om när du hanterar frånvaro.

Du kan bland annat läsa om:

  • Typer av frånvaro
  • Regler som ska följas
  • Processer för frånvarohantering
  • Låt Workforce Managementsystemet hålla reda på frånvaron
  • ProMark stöder hantering av semester och sjukdom
  • Hur ser business casen ut?
  • Därför bör ni slå på strömmen till frånvaroprocesserna

Vi hoppas att e-boken kan inspirera era att komma igång.

Bra läsning!