Certifierade integrationer förenklar resan till molnet

ProMark erbjuder nu certifierade integrationer till SAP SuccessFactors och Microsoft Dynamics 365 Business Central. Med dessa nya integrationer stöder ProMark marknadens behov för moderna integrationsmöjligheter med kvalitetsstämpel från båda SAP och Microsoft. På så sätt stöttar ProMark ert företags framtida molnstrategier.

Integrationer har i många år varit en del av ProMarks universum. Integration till företagets lönesystem är alltid en del av installationen, men ofta integreras ProMark också med andra affärssystem som t.ex. HR och ERP.

De store systemplattformar från SAP och Microsoft har en bred palett av funktioner som stöder ett stort antal processar i företaget. Men när det gäller administration av anställda och deras arbetstid/frånvaro, personalplanering samt projekt- och aktivitetsstyrning, har många behov av att komplettera med en best-of-breed lösning för att uppnå optimalt stöd av alla affärsprocesser och förenkla registreringarna för medarbetarna.

Det är precis här ProMark kommer in. ProMark fungerar som en naturlig expansion av dessa ekosystem och kan berika dem med aktuell information om t.ex. närvaro, frånvaro och produktionsrelaterade data. Genom att integrera företagets IT-system, så att data kan flyta enkelt och fritt mellan plattformar, kan företaget skapa en mer sammanhängande infrastruktur. Detta ger ett mycket mer flexibelt och effektivt stöd av företagets affärsprocesser – utan behov av kundspecifik programmering.

I takt med de stora systemplattformarna flyttar in i molnet, är det bara naturligt för oss att flytta med för att stöda våra kunders moderniseringsresa.

De nya molnlösningar är standardlösningar som inte kan anpassas till det enskilda företaget. Det betyder att ytterligare funktionalitet måste läggas till genom integration av specialiserade – och certifierade – lösningar.

ProMarks integrationer till SAP ERP, SAP HCM samt Microsoft Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management är redan certifierade – och nu kan vi lägga till två mer på listan:

  • SAP SuccessFactors-lösningar (SAP Cloud Solutions)
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)

Med dessa integrationer har vi byggt en ProMark-lösning direkt för SAP och Microsoft i deras app-butiker. Med andra ord, en modern och nyckelfärdig integration – redo att använda. Vi tar löpande hand om att underhålla och uppdatera lösningen i förhållande till de nya SAP och Microsoft molnversionerna. Certifieringarna säkerställer att ProMark är ett pålitligt expansionsalternativ som tillför värde till det befintliga IT-landskap i företaget. Ni får därmed en komplett standardlösning med inbyggd integration som stöder konfiguration snarare än anpassad kodning – både när det gäller affärssystemet och ProMark.

Certifierad integration till SAP SuccessFactors

Det senaste skottet på stammen av SAP-certifierade lösningar är ProMarks integration till SAP SuccessFactors.

Den certifierade lösning stöder utdrag och överföring av HR masterdata från SAP SuccessFactors-lösningar till ProMark och överföring av löne- och frånvarorelaterade data till SAP SuccessFactors-lösningar – i realtid.

Genom att kombinera dessa två lösningar får företaget en avancerad lösning för tidsredovisning och schemaläggning som stöder tillämpliga arbetstidsregler och speciellt de komplexa reglerna vi har inom Norden, inklusive intjäningen av semesterdagar. Dessutom säkerställer ProMark en effektiv hantering av avvikelser genom 2-vägskommunikation med medarbetaren.

Resultatet är ett komplett, validerad löneunderlag för alla typer medarbetare (både timavlönade anställda med varierande arbetstider och tjänstemän) som automatiskt kan överföras till SAP-lösningen.

På det här sättet kompletterar ProMark SAP SuccessFactors-portföljen och hjälper företag att hantera medarbetarnas tid- och frånvarorapportering och personalplanering jämfört med gällande regler och avtal. Detta ökar effektiviteten i löneförberedelserna och säkerställer korrekt lön i tid.

Certifierad integration till Microsoft Dynamics 365 Business Central

ProMark har sedan november 2020 varit tillgänglig som app med certifierad integration till Microsoft Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management på Microsoft AppSource. Nu finns det en liknande app till Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC).

Med den nya, certifierade lösning kan företag lägga till vår jobbregistrering till produktionsmodulen i Microsoft Dynamics 365 BC. Integrationen säkerställer att ProMark-databasen förses med produktionsplaner i form av order och operationer från BC, och att data om tidsåtgång på de enskilda arbetsuppgifterna skickas tillbaka. Förutom jobbtid kan företaget också samla in detaljerade data direkt från produktionsgolvet om t.ex. antal producerade och kasserade enheter, status på produktionsorder och materialåtgång.

På det här sättet kan ni berika er ERP-data i en automatiserad process och uppnå komplett kontroll över era arbetsuppgifter och produktionsprocesser. Med exakt data i realtid uppnår företag relevant insikt i pågående aktiviteter och ett datadrivet underlag för prognoser, uppföljning, efterberäkning och optimering.

Dynamics 365 BC + ProMark = Snabbare och stabilare miljö hos Kongamek

Svenska Kongamek AB är ett lysande exempel på en kund som har valt vår integration till Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC).

Kongamek är en ledande tillverkare och leverantör av lösningar för materialhantering. Deras drygt 100 medarbetare använder dagligen ProMark för registrering av närvaro, frånvaro och arbetstid på order i produktionen samt bemanningsplanering.

Kongamek har i många år använt filintegration till överföring av data på fasta tidpunkter till deras tidigare ERP-system Microsoft Dynamics NAV. De har nyligen uppgraderat till Dynamics 365 BC med integration till ProMark via API:er för säker och stabil överföring av data för den löpande uppföljningen på produktionsorder samt kostnader.

Vi behövde en stabilare och snabbare miljö för att stöda vår orderproduktion, och det uppnår vi genom att integrera Dynamics 365 BC och ProMark, säger Freddie Börjesson, IT Manager på Kongamek. Och ProMark tar hand om kontinuerlig uppdatering av integrationen i förhållande till nya versioner av BC, vilket gör det mycket enklare för oss att uppgradera framöver.

Fördelarna med certifierade integrationer

En certifierad integration ger ett antal fördelar:

  • Ni får en standardlösning som stöder konfiguration snarare än kundspecifik kodning, vilket förenklar uppgraderingar avsevärt
  • Ni förenklar implementeringen av lösningen med hjälp av tillgänglig dokumentation och mallar för data och uppsättning
  • Ni får en lösning med hög säkerhet genom användning av molnlösningarnas säkerhetskrav och API-integration för direkt utväxling av data
  • Ni får en framtidssäker lösning som kontinuerligt underhålls och uppdateras i förhållande till den aktuella versionen av SAP och Microsofts system i molnet

Med dessa nya integrationer stöder vi marknadens behov för moderna integrationsmöjligheter fullt ut så att ProMark är förberedd på företags framtida molnstrategier. Och vi fokuserar hela tiden på att erbjuda flera moderna integrationsalternativ för att öka flexibiliteten och enkelheten – och därmed förbli en relevant lösning i en föränderlig värld.