Sertifiserte integrasjoner forenkler reisen til skyen

ProMark har nå også sertifiserte integrasjoner til SAP SuccessFactors-løsninger og Microsoft Dynamics 365 Business Central. Med disse nye integrasjonene støtter vi enda bedre markedets behov for moderne integrasjonsmuligheter, slik at ProMark er forberedt for virksomheters fremtidige skystrategier.

Integrasjoner har i mange år vært en del av ProMarks univers. Integrasjon til virksomhetens lønnssystem er alltid en del av oppsettet, men ofte integreres ProMark også med andre forretningssystemer som f.eks. HR og ERP.

De store systemplattformer fra SAP og Microsoft har en bred palett av funksjoner som støtter en rekke prosesser i virksomheten. Men når det gjelder administrasjon av medarbeidere og deres arbeidstid/fravær samt jobb- og aktivitetsstyring, har mange behov for å supplere med en spesialisert løsning for å oppnå optimal støtte av forretningsprosesser og forenkle registreringene for medarbeiderne.

Det er akkurat her ProMark kommer inn i bildet. ProMark fungerer som en naturlig utvidelse av disse økosystemene og kan berike dem med aktuell informasjon om f.eks. oppmøte, fravær og produksjonsrelaterte data. Gjennom å integrere virksomhetens IT-systemer, slik at data kan flyte enkelt på tvers av plattformer, kan virksomheten skape en mer sammenhengende infrastruktur. Det gir en langt mer fleksibel og effektiv støtte av virksomhetens forretningsprosesser – uten behov av kundespesifikk programmering.

I takt med at de store systemplattformer flyttes i skyen, er det helt naturlig for oss å flytte med for å støtte våre kunders moderniseringsreise.

De nye skyløsningene er standardløsninger som ikke kan tilpasses til den enkelte virksomhet. Det betyr, at ytterligere funksjonalitet må tilføyes via integrasjon av spesialiserte – og sertifiserte – løsninger.

ProMarks integrasjoner til SAP ERP, SAP HCM og Microsoft Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management er allerede sertifiserte – og nå kan vi legge til 2 til på listen:

  • SAP SuccessFactors-løsninger (SAP Cloud Solutions)
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)

Med disse integrasjonene har vi utviklet en ProMark-løsning direkte til SAP og Microsoft i deres appsentre. Altså en moderne, nøkkelferdig integrasjon – klar til bruk. Vi tar oss fortløpende av å vedlikeholde og oppdatere løsningen i forhold til de nye SAP og Microsoft skyversjoner. Sertifiseringene sikrer at ProMark er en pålitelig utvidelsesmulighet som tilfører verdi til de eksisterende IT-landskaper i virksomheten. Dere får dermed en komplett standardløsning med innebygd integrasjon som støtter konfigurasjon i stedet for brukerdefinert koding – både når det gjelder forretningssystemet og ProMark.

Sertifisert integrasjon til SAP SuccessFactors

Det siste skuddet på stammen av SAP-sertifiserte integrasjoner er ProMarks integrasjon til SAP SuccessFactors-løsninger.

Den sertifiserte løsningen støtter uttrekk og overføring av HR stamdata fra SAP SuccessFactors-løsninger til ProMark og returnering av lønns- og fraværsrelaterte data til SAP SuccessFactors-løsninger – i sanntid.

Gjennom å kombinere disse to løsningene får virksomheten en avansert tidsregistreringsløsning som støtter gjeldende arbeidstidsavtaler og spesielt de komplekse reglene, vi har i Norden, inkludert opptjeningen av feriedager. I tillegg sikrer ProMark en effektiv håndtering av avvik gjennom 2-veis kommunikasjon med medarbeideren.

Resultatet er et komplett, validert lønnsgrunnlag for alle typer medarbeidere (både timelønnede med skiftende arbeidstider og funksjonærer), som automatisk kan overføres til SAP-løsningen.

På denne måten komplementerer ProMark SAP SuccessFactors-porteføljen og hjelper virksomheter med å håndtere medarbeidernes arbeidstid og fravær i samsvar med gjeldende regler og avtaler. Noe som øker effektiviteten i lønnforberedelsene og sikrer riktig lønn i tide.

Sertifisert integrasjon til Microsoft Dynamics 365 Business Central

ProMark har siden november 2020 vært tilgjengelig som app med sertifisert integrasjon til Microsoft Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management på Microsoft AppSource. Nå finnes det en tilsvarende app til Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC).

Med den nye, sertifiserte løsningen kan virksomheter legge til vår jobbregistrering til produksjonsmodulen i Microsoft Dynamics 365 BC. Integrasjonen sørger for, at ProMark-databasen forsynes med produksjonsplaner i form av ordrer og operasjoner fra BC, og at data om tidsforbruk på de enkelte oppgavene blir sendt tilbake. I tillegg til jobbtid kan virksomheten også fange opp detaljerte data direkte fra produksjonsgulvet om f.eks. antall produserte og kasserte enheter, status på produksjonsordrer og materialforbruk.

På denne måten kan dere berike deres ERP-data i en automatisert prosess og få full kontroll over deres oppgaver og produksjonsprosesser. Med presise data i sanntid oppnår virksomheten relevant innsikt i pågående aktiviteter og et dataassistert grunnlag til forecasting, oppfølging, etterkalkulasjon og optimalisering.

Dynamics 365 BC + ProMark = Raskere og mer stabilt miljø hos Kongamek

Svenske Kongamek AB er et godt eksempel på en kunde som har valgt vår integrasjon til Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC).

Kongamek er en ledende produsent og leverandør av løsninger til materialehåndtering. Deres 100 medarbeidere bruker daglig ProMark til registrering av fremmøte, fravær og arbeidstid på ordrer i produksjonen samt bemanningsplanlegging.

Kongamek har i mange år brukt filintegrasjon til overføring av data til faste tider til deres tidligere ERP-system Microsoft Dynamics NAV. De har nylig oppgradert til Dynamics 365 BC med integrasjon til ProMark via API-er for sikker og stabil overføring av data til den løpende oppfølging på produksjonsordrer og kostnader.

Vi trengte et mer stabilt og raskere miljø til å støtte vår ordreproduksjon, og det får vi gjennom å integrere Dynamics 365 BC og ProMark, sier Freddie Börjesson, IT-sjef i Kongamek. Og ProMark sikrer den kontinuerlige oppdateringen av integrasjonen i forhold til nye versjoner av BC, noe som gjør det mye enklere for oss å oppgradere fremover.

Fordelene ved sertifiserte integrasjoner

En sertifisert integrasjon gir en rekke fordeler:

  • Dere får en standardløsning som støtter konfigurasjon i stedet for kundespesifikk koding, noe som forenkler oppgraderinger betraktelig
  • Dere forenkler implementeringen av løsningen ved hjelp av tilgjengelig dokumentasjon og maler til data og oppsett
  • Dere får en løsning med høy sikkerhet utnyttelse av skyløsningenes sikkerhetskrav og API-integrasjon for direkte utveksling av data
  • Dere får en fremtidssikker løsning som kontinuerlig blir vedlikeholdt og oppdatert i forhold til den gjeldende versjon av SAP og Microsofts systemer i skyen

Med disse nye integrasjonene støtter vi markedets behov for moderne integrasjonsmuligheter enda bedre, slik at ProMark er forberedt for virksomheters fremtidige skystrategier. Vi fokuserer hele tiden på å tilby flere moderne integrasjonsmuligheter for å øke fleksibiliteten og smidigheten – og dermed forbli en relevant løsning i en verden i endring.