Logistik & transport

Schemalägg enkelt dina medarbetare och arbetsuppgifter för att säkerställa säkra och korta leveranser i tid

Konkurrensen inom logistik och transporter är ganska hård. Effektiv hantering av lager, varierande fraktsatser och ökande krav på korta leveranstider, leverans i tid och hög servicenivå är bara några av de utmaningar företag ställs inför.

Det krävs både överblick och detaljplanering för att driva en verksamhet dygnet runt – kanske till och med på fler platser – och hantera ett stort antal timavlönade anställda som arbetar i skift, utan att kostnaderna springer iväg.

ProMark inom logistik & transport

ProMark hjälper dig att hålla ditt företag på rätt spår 24/7 och leverera i tid:

Effektiv schemaläggning

Förbättra schemaläggningen av anställdas arbetstid för att bättre anpassa efter efterfrågan, vilket säkerställer optimal användning av din arbetsstyrka – med omedelbar omplanering för att anpassa sig till förändrade behov.

Driftsinsikter i realtid

Få giltig information i realtid om status på arbetsuppgifter och lönekostnader i relation till dina ordrar, så att du kan anpassa driften för att klara leveranstider och samtidigt säkerställa lönsamhet.

Enkel rapportering på resande fot

Automatisera tidsrapportering för dina anställda och tillåt skiftbyten och begäran om ledighet för att öka effektiviteten – var de än är.

Rätt lön i tid

Registrering av arbetade timmar, tillägg och frånvaro samt avvikelseorsaker validerad mot kollektiva och lokala avtal – oavsett komplexitet – säkerställer korrekt lönehantering, inklusive övertid med enkel överföring till ditt lönesystem.

“Tack vare ProMark har vi blivit betydligt bättre på att anpassa vår personal på vårt lager för dagens leverans, 4 veckor före och under året. Det innebär att vi får de önskade varor till butikerna vid rätt tidpunkt – med minimal användning av resurser”

– Lars Rowland Brandi, Planeringschef