Transport & logistikk

Enkel planlegging av dine medarbeidere og oppgaver for å sikre trygge og korte leveranser til rett tid

Konkurransen innen for transport og logistikk er tøff. Effektiv håndtering av lagring, varierende etterspørsel og økt krav om kortere leveringstider, levering i tide og høy service er bare noen av utfordringene, virksomheter står overfor.

Det krever overblikk og detaljert planlegging å drive en virksomhet som kjører 24 timer i døgnet – kanskje på flere lokasjoner – og administrere et stort antall timelønnede medarbeidere med skiftende arbeidstid, uten at kostnadene løper av sporet.

ProMark innen transport & logistikk

ProMark hjelper deg å holde virksomheten på sporet 24/7 og levere i tide:

Effektiv personalplanlegging

Med bedre planlegging av medarbeidernes arbeidstid i forhold til etterspørselen sikrer du optimal bruk av arbeidsstyrken – med øyeblikkelig replanlegging i tilfeller av endrede behov.

Operasjonell innsikt i sanntid

Få gyldig sanntidsinformasjon om status på oppgaver og lønnskostnader knyttet til dine ordrer slik at du kan justere for å overholde tidsfrister og samtidig sikre lønnsomheten.

Enkel rapportering på farten

Automatiser tidsregistreringer for dine medarbeidere og gi mulighet for å bytte vakter og be om fridager for å øke effektiviteten – uansett hvor de er.

Korrekt lønn i tide

Registering av arbeidede timer, tillegg og fravær samt avvik validert mot kollektive og lokale avtaler – uansett kompleksiteten – sikrer riktig lønn, inkludert overtid med enkel overføring til lønnssystemet.

“Gjennom å integrere ProMark og SAP SuccessFactors kan våre butikksjefer enkelt planlegge de ansattes arbeidstid i forhold til behovet, og dermed optimalisere ressursbruken”

– Rob Wilson, IT-sjef, Smyths Toys