Livsmedel

Optimera schemaläggning och produktionsprocesser för att säkerställa kostnadskontroll och snabb reaktion på förändringar

I en krävande produktionsmiljö med en hög personalintensiv verksamhet igång 24/7/365, säsongsvariationer i efterfrågan och exploderande kostnader för energi och råvaror, är kostnadskontroll viktigare än någonsin.

Det kräver en integrerad plattform som kan hjälpa dig att hantera hela verksamheten från personalanvändning, medarbetarengagemang till kostnadskontroll och kontinuitet i produktionen.

ProMark inom livsmedelsbranschen

ProMark hjälper dig att hålla din produktion dygnet runt och kostnaderna under kontroll:

Flexibel schemaläggning

Effektiv schemaläggning av dina timanställda och vikarier för att bättre anpassa efter produktions-efterfrågan. Det säkerställer optimal användning av din arbetsstyrka för att minimera stillestånd och kontrollera dina lönekostnader – med möjligheten att enkelt flytta runt medarbetare för att anpassa sig till förändrade behov.

Driftsinsikter i realtid

Förfina din ERP-data med giltig realtidsinformation om arbetsuppgifter och processer, så att du kan följa upp på produktivitet, hantera utmaningar snabbare, fatta bättre beslut och säkerställa vinstmarginaler och leveranser i tid.

Rätt lön i tid

Registrering av arbetade timmar och frånvaro samt avvikelseorsaker validerade mot en mängd olika komplexa kollektiva och lokala avtal säkerställer rätt lön i tid med mindre administrativt arbete för alla.

Förbättrad medarbetarupplevelse

Förenkla rapportering av timmar på olika jobb med användarspecifika gränssnitt och möjliggör självbetjäning för att hantera skift, begära ledigt, se egen och gemensam information och interagera med kollegor.

Carlsberg logo
“Den täta integrationen med SAP HR stärker definitivt vår optimering och beslutsfattande. Ju bättre vi är till bemanning, desto bättre kan vi producera. Vi måste styra skarpt och ständigt se till att produktionsutrustningen utnyttjas optimalt. Här är ProMark ett mycket värdefullt verktyg”

Lasse Geelmuyden, Lönechef, Carlsberg Danmark

Kundcase inom livsmedelsbranschen