Næringsmiddel

Optimaliser din personalplanlegging og produksjons-prosessene for å sikre kostnadskontroll og rask reaksjon på avvik

I et krevende produksjonsmiljø med et høyt nivå av personalkrevende operasjoner som kjører 24/7/365, sesongmessige variasjoner i etterspørselen og eksploderende kostnader for energi og råvarer, er kostnadskontroll viktigere enn noen gang før.

Dette krever en integrert plattform som kan hjelpe deg med å styre hele driften fra utnyttelse av arbeidskraften og medarbeiderengasjement til kostnadskontroll og kontinuitet i produksjonen.

ProMark innen næringsmiddel

ProMark hjelper deg med å holde din rundt-klokka-produksjon og kostnadene under kontroll:

Fleksibel personalplanlegging

Effektiv planlegging av dine timeansatte og vikarer for bedre å tilpasse til produksjonsbehovet. Dette sikrer optimal utnyttelse av din arbeidsstyrke slik at du kan minimere slakk og kontrollere lønnskostnadene – med mulighet til å flytte rundt på medarbeidere for å tilpasse til endrede behov.

Operasjonell innsikt i sanntid

Berik dine ERP-data med gyldig, sanntidsinformasjon om oppgaver og prosesser, som gjør det mulig å følge opp på produktivitet, takle utfordringer raskere, ta bedre beslutninger og sikre leveranser i tide og profittmarginer.

Korrekt lønn i tide

Registrering av arbeidstimer og fravær samt avviksårsaker validert mot et bredt utvalg av komplekse kollektive og lokale avtaler sikrer korrekt lønn i tide med mindre administrativt arbeid for alle.

Forbedret medarbeideropplevelse

Forenkle registreringen av timeforbruk på jobber med brukerspesifikke grensesnitt og gi mulighet for selvbetjening for å håndtere vaktbytte, forespørsler om fridager, se egen og felles informasjon samt interagere med kolleger.

Carlsberg logo
”Den tette integrasjonen med SAP HR styrker definitivt vår optimalisering og beslutningsprosesser. Jo bedre vi er til å styre bemanning, jo bedre produserer vi. Vi må styre skarpt og stadig sørge for at produksjonsutstyret utnyttes optimalt. Her er ProMark et svært verdifullt verktøy”

Lasse Geelmuyden, Lønnssjef, Carlsberg Danmark

Kundehistorier innen næringsmiddel: