Industriella tjänster

Planera enkelt din personalstyrka för att leverera utmärkta tjänster till lägsta kostnad

Ett framgångsrikt industriserviceföretag levererar högkvalitativa produkter och tjänster som hjälper sina kunder att förbättra sin totala produktivitet och effektivitet, samtidigt som de sparar pengar.

Detta kräver verktyg och processer som hjälper dig planera, hantera och följa upp på dina arbetsuppgifter för kunder – oavsett om det är på fältet eller på plats – för att säkerställa en smidig faktureringsprocess och detaljerad kostnadskontroll.

ProMark inom industriella tjänster

ProMark hjälper dig att hålla dina processer och kostnader under kontroll så att du kan fokusera på att leverera hög servicenivå dygnet runt:

Effektiv schemaläggning av din personalstyrka

Flexibel schemaläggning av dina medarbetares arbetstid över hela organisationen för att alltid kunna reagera på dynamiska leveransprocesser säkerställer optimal användning av dina resurser och hjälper dig kontrollera dina lönekostnader.

Giltig data för dokumentation och uppföljning

Berika din ERP-data med detaljerade projekt- och aktivitetsregistreringar för korrekt uppföljning och ökad produktivitet. Håll även reda på tid som spenderas på tilläggstjänster som måste faktureras till dina kunder för att förbättra lönsamheten.

Rätt data för löner och fakturering

Registrering av arbetade timmar fördelade på projekt och avvikelser validerat mot kundens och olika kollektivavtal säkerställer ett snabbt och korrekt löne- och faktureringsunderlag med mindre administration för alla.

Förbättra engagemanget med självbetjäning

Förenkla rapportering av timmar på projekt med användarspecifika gränssnitt och möjliggör självbetjäning för att hantera skift, begära ledigt, se egen och företagets information och interagera med kollegor.

“För oss på Cyclife är vinsten stor genom en helt digitaliserad plattform och integration mot olika affärssystem som SAP och lön – utan mänsklig inblandning och papper. Med korrekta jobb- och projekttider kan vi ge våra kunder offerter som motsvarar de faktiska produktionstiderna”

– Urban Lind, IT-chef, Cyclife