Industrielle services

Enkel planlægning af arbejdsstyrken så I kan levere fremragende service til lavest mulige omkostninger

En succesrig industriel servicevirksomhed leverer produkter og services af høj kvalitet, som hjælper kunderne med at forbedre den samlede produktivitet og effektivitet, samtidig med at de sparer penge.

Det kræver værktøjer og processer, som hjælper med at planlægge, administrere og følge op på kundeopgaver – enten i marken eller på stedet – for at sikre en strømlinet proces og detaljeret omkostningskontrol.

ProMark inden for industrielle services

ProMark hjælper dig med at holde dine processer og omkostninger under kontrol, så du kan fokusere på at levere høje serviceniveauer – døgnet rundt:

Effektiv planlægning af arbejdsstyrken

Få fleksibel planlægning af medarbejdernes arbejdstid på tværs af organisationen for hele tiden at kunne reagere på dynamikken i leveringsprocesser. Det sikrer optimal brug af dine ressourcer og hjælper dig med at kontrollere dine lønomkostninger.

Valide data til dokumentation og opfølgning

Berig dine ERP-data med detaljerede projekt- og aktivitetsregistreringer for korrekt opfølgning og øget produktivitet. Hold også styr på tidsforbruget på tillægsydelser, som skal faktureres til dine kunder for at forbedre lønsomheden.

Korrekte data til løn og fakturering

Registrering af arbejdede timer fordelt på projekter og afvigelser valideret mod kundeaftaler og forskellige overenskomster sikrer et hurtigt og korrekt grundlag til løn og fakturering – med mindre administration for alle.

Øget engagement med selvbetjening

Simplificer registreringen af tidsforbrug på projekter med brugerspecifikke grænsesnit og giv mulighed for selvbetjening til at håndtere vagtbytte, forespørgsler om fridage, se egen og fælles information og interagere med kolleger.

“For Cyclife er der store gevinster ved at have en helt digitaliseret platform og integration med forskellige systemer som SAP og løn – uden menneskelig indblanding og papir. Med præcise job- og projekttider kan vi give vores kunder tilbud, som modsvarer den faktiske produktionstid”

– Urban Lind, IT-chef, Cyclife