API-integration – det smartaste sättet att binda samman dina programvarulösningar

Antalet API:er har exploderat de senaste åren. Varför? Eftersom API:er förenklar integrationen av olika applikationer i nästa generations IT-lösningar för att optimera stödet av affärsprocesser och öka flexibiliteten. Få en kort översikt över denna nya, moderna integrationsstandard.

Programintegration är viktigt när företag strävar efter optimerad affärsprocessupport genom IT. Många tror att uppstartsföretag har en fördel eftersom de inte belastas av äldre IT-lösningar, vilket gör dem mer flexibla. Väletablerade företag kan dock dra nytta av sitt befintliga IT-landskap om de lägger till innovativa IT-lösningar. API:er* är svaret på detta.

API:er gör det möjligt för två programvaruapplikationer att kommunicera via förfrågningar och svar på ett fördefinierat sätt. API:er utvecklas kontinuerligt, och i synnerhet via stora molnerbjudanden från leverantörer som SAP, Microsoft, Salesforce, Amazon och Google. De är förebilder för hur organisationer kan utforma sina API-drivna lösningar.

De dominerande systemplattformarna, som SAP och Microsoft Dynamics, förlitar sig till stor del på sitt ekosystem av oberoende programvaruleverantörer (ISV:er) för att utöka funktionaliteten till företag via flexibla, nästa generations best-of-breed-lösningar. Alla anslutna via API:er.

ProMark är ett exempel på en ISV med en best-of-breed Workforce Management-lösning, som hanterar komplexa processer inom tidredovisning, frånvarohantering, schemaläggning och bemanningsplanering samt jobb-/projektregistrering.

Detta har lett till en explosion inom antalet API:er och ett betydligt större fokus på hur applikationer och företagens infrastrukturer kan hantera det ständigt växande antalet API:er.

Det är två drivkrafter som är särskilt viktiga att lyfta fram:

#1 Standardiserade, lättvikts webb-API:er är grundläggande när man ska välja programvarulösningar

När företag väljer och designar sina framtida integrerade programvarulösningar måste de säkerställa att deras IT-system uppfyller standardiserade och lättvikts API-metoder.

Eftersom många integrationer sker över nätet är så kallade RESTful API:er, som utväxlar JSON-data* nu standard när nya, integrerade affärslösningar ska utvecklas. JSON är ett lätt, läsbart dataformat och RESTful-API:erna använder en enhetlig metod, Open Data Protocol (OData), för att begära och reagera på data.

Redan 2007 ville Microsoft standardisera hur RESTful API:er kunde “konsumeras” och skapade därigenom grunden för OData. Detta protokoll definierar hur utvecklare kan interagera med API:erna, till exempel vid förfrågningar och ändringar av data. OData har därför blivit bästa praxis inom affärssystem som vill standardisera sina API-drivna lösningar.

Denna standard gör det möjligt för företag att fokusera på att utforma sina lösningar och göra dem kompatibla med varandra istället för att lägga tid på att lära sig nya API:er och oroa sig för de olika metoderna. Därför är standardiserade, lättvikts webb-API:er grundläggande för att kunna vara med!

#2 API:er är avgörande för att best-of-breed-plattformar kan vara flexible

Företag har i många år stått inför en konflikt i lösningsarkitekturen:

Best-of-suite plattformarBest-of-breed plattformar
Erbjuder en standardiserad lösning som utökas med skräddarsydd programmering som arkitektur för att täcka alla affärsbehovErbjuder en specialiserad lösning som bygger på API-integrationer för att hålla varje affärssystem rent från skräddarsydd programmering

Den största utmaningen för best-of-suite-plattformarna är förmågan att vara flexibel vid systemuppgraderingar, där skräddarsydd programmering är ett växande problem. Ju fler affärsregler och logik som har programmerats specifikt, desto mer komplex och kostsam är en uppgradering.

De stora affärssystemleverantörerna strävar efter att ta itu med detta genom att erbjuda app-butiker (t.ex. Microsoft AppSource) med certifierade, best of breed-lösningar. Detta gör det möjligt för företag att få sina specifika affärslösningar på ett smidigt sätt – utan att kompromissa löftena om kontinuerliga uppgraderingar i den nya molnlösningsvärlden.

Affärssystemen måste vara API-drivna, annars dör de

Uppenbarligen förlitar innovations- och integrationsarbetet i såväl uppstartsföretag som större bolag sig i allt högre grad på API:er och deras förmåga att passa in i gemensamma standarder för att möjliggöra snabb implementering, skalbarhet, prestanda, stabilitet och säkerhet.

I takt med att affärssystemsleverantörerna moderniserar sina erbjudanden kommer de inte bara att behöva leverera nya funktioner – de måste även kunna erbjuda moderna API-alternativ för företag så att de kan utforma sina nästa generations affärslösningar över internet och interna IT-landskap.

ProMark lever helt upp till dessa löften för att förbli en relevant lösning, när det gäller att uppfylla de komplexa kraven på Workforce Management i en ständigt föränderlig värld.

Med sitt breda utbud av standardiserade API-alternativ passar ProMark perfekt in i kundernas API-strategier och erbjuder konfigurationsalternativ istället för dyra, skräddarsydda utvecklingsinsatser. Certifierade integrationer säkerställer att ProMark är ett tillförlitligt utbyggnadsalternativ som tillför värde till befintliga IT-landskap på många företag – till en attraktiv totalkostnad. Dessutom fokuserar vi kontinuerligt på att erbjuda mer moderna integrationsalternativ för att förbättra flexibiliteten och smidigheten – och bidrar därmed till att öka mängden av API:er.


Ordförklaringar

* API = Application Programming Interface: En integrationsmetod som gör det möjligt för olika applikationer att utväxla data

** REST = Representational State Transfer. Webb-API:er som följer RESTs arkitektoniska begränsningar kallas RESTful API

*** JSON = JavaScript Object Notation