API-integrasjon – den smarteste måten å knytte sammen deres programvareløsninger

Bruk av API-er har eksplodert de siste årene. Men hvorfor? Fordi API-er forenkler integrasjonen av ulike applikasjoner i neste generasjons IT-løsninger, for å sikre optimal støtte av forretningsprosesser, samt øke fleksibiliteten. Få en kort oversikt over denne nye, moderne integrasjonsstandarden.

Programvareintegrasjon er viktig når bedrifter etterstreber optimal støtte for forretningsprosesser gjennom IT. Mange mener at oppstartsbedrifter har en fordel fordi de ikke er belemret med eldre IT-løsninger, noe som gjør dem mer fleksible. Veletablerte selskaper kan imidlertid dra nytte av sitt eksisterende IT-landskap hvis de legger til innovative IT-løsninger. API-er er svaret.

API-er gjør det mulig for to programvareapplikasjoner å kommunisere via forespørsler og svar på en forhåndsdefinert måte. API-er utvikles kontinuerlig. Spesielt de store leverandørene som SAP, Microsoft, Salesforce, Amazon og Google er rollemodeller for hvordan organisasjoner kan designe sine API-drevne løsninger.

De dominerende systemplattformene som SAP og Microsoft Dynamics er helt avhengige av økosystemet med uavhengige programvareleverandører (ISV-er) for å øke systemfunksjonaliteten overfor virksomheter via fleksible, best-of-breed-løsninger. Alt sammenkoblet via API-er.

ProMark er et eksempel på en ISV med en best-of-breed Workforce Management-løsning, som håndterer kompleksiteten innen tidsregistrering, fraværshåndtering, vakt- og bemanningsplanlegging og jobb-/prosjektregistrering.

Dette har ført til en eksploderende mengde av API-er og et betydelig økt fokus på hvordan utviklere og selskapers infrastrukturer kan håndtere det stadig voksende antallet API-er.

To drivkrefter er viktig å fremheve:

#1 Standardiserte, lettvekts nett-API-er er inngangsbilletten ved valg av programvareløsninger

Når virksomheter velger og planlegger deres fremtidige integrerte programvareløsninger, må de sikre at IT-systemene lever opp til standardiserte API-metoder.

Siden mange integrasjoner skjer over Internett, er såkalte RESTful API-er** som utveksler JSON-data*** nå standard når nye og integrerte forretningsløsninger skapes. JSON er et lett lesbart dataformat, og RESTful API-ene bruker en felles metode – Open Data Protocol (OData) – til å be om og svare på data.

I 2007 bestemte Microsoft seg for å standardisere hvordan RESTful API-er kan “tilgjengeliggjøres” og la dermed grunnlaget for OData. Denne protokollen definerer hvordan utviklere kan samhandle med API-ene, for eksempel ved spørring etter og endring av data. OData er derfor blitt “best practice” innen forretningssystemer som ønsker å standardisere sine API-drevne løsninger.

Denne standarden gjør det mulig for selskaper å fokusere på å strukturere løsningene sine og gjøre dem helt interoperable i stedet for å bruke tid på å lære nye API-er og bekymre seg for de ulike metodene. Derfor er standardiserte API-er rett og slett inngangsbilletten!

#2 API-er er avgjørende for at best-of-breed-plattformer kan være fleksible

Bedrifter har i mange år stått overfor en konflikt innen løsningsarkitektur:

Best-of-suite plattformerBest-of-breed plattformer
Tilbyr en standardisert løsning utvidet med kundespesifikk programmering som arkitektur for å dekke alle virksomhetens behovTilbyr en spesialisert løsning som er avhengig av API-integrasjoner, slik at hvert forretningssystem ikke trenger kundespesifikk programmering

Den største utfordringen for best-of-suite-plattformene er evnen til å forbli fleksible ved systemoppgraderinger der kundespesifikk tilpasning av programvaren er et økende problem. Jo flere forretningsregler og logikk som er programmert spesifikt, desto mer kompleks og kostbar blir oppgraderingen.

De store leverandørene av forretningssystemer prøver å løse dette ved å tilby app-butikker (som Microsoft AppSource) som inneholder sertifiserte, best-of-breed-løsninger. Dermed kan virksomheter oppnå sine spesifikke forretningsløsninger på en smidigere måte – uten å inngå kompromisser med løfter om kontinuerlige oppgraderinger i en ny verden med skyløsninger.

Forretningssystemer må være API-drevne – ellers overlever de ikke

Innovasjons- og integrasjonsarbeidet i både oppstartsbedrifter og etablerte virksomheter er helt klart avhengig av API-er og deres evne til å passe inn i vanlige standarder for å sikre rask implementering, skalerbarhet, ytelse, stabilitet og sikkerhet.

Etter hvert som leverandører av forretningssystemer moderniserer løsningene sine, må de ikke bare levere ny funksjonalitet, men også kontinuerlig tilby moderne API-muligheter til selskaper som vil utvikle neste generasjons IT-løsninger, på tvers av Internett og interne systemlandskap.

ProMark lever opp til disse løftene for å forbli en relevant løsning som oppfyller de komplekse kravene til Workforce Management i en verden i stadig endring.

Med sitt brede utvalg av standardiserte API-løsninger passer ProMark perfekt inn i kundenes API-strategier, og tilbyr konfigurasjonsalternativer i stedet for kostbar kundespesifikk utvikling. Sertifiserte integrasjoner sikrer at ProMark er et pålitelig tilleggsalternativ som gir merverdi til eksisterende IT-systemer i mange virksomheter – til en attraktiv totalkostnad. Vi fokuserer kontinuerlig på å tilby mer moderne integrasjonsalternativer for å forbedre fleksibiliteten og smidigheten – og bidrar dermed til å øke mengden av API-er.


Ordliste

* API = Application Programming Interface: En integrasjonsmetode som gjør det mulig for ulike applikasjoner å utveksle data

** REST = Representational State Transfer. Nett-API-er som overholder REST-arkitektoniske begrensninger kalles RESTful API

*** JSON = JavaScript Object Notation