Workforce Management i en mobil verden

Arbeidslivet beveger seg med raske skritt inn på mobilen. Derfor er mobilapper i dag et svært sentralt element i en moderne Workforce Management-løsning. Les hvordan dere kan øke medarbeidernes fleksibilitet og effektivitet med mobilappen.

Mobiltelefonen har i de siste årene fått en svært viktig rolle i de fleste menneskers hverdag, og blir daglig brukt til å klare små som store oppgaver. Nye funksjoner blir stadig lagt til – også når det gjelder bruk av mobiltelefonen som arbeidsverktøy.

Mobilapper har dermed blitt en grunnleggende del av en moderne Workforce Management-løsning. Derfor utvikles ProMark også kontinuerlig til akkurat dette brukergrensesnittet.

Utviklingen er både av mer teknisk karakter for å holde produktet oppdatert med markedet og funksjonalitetsorientert, hvor vi kontinuerlig legger til verdiskapende bruksmuligheter basert på krav og ønsker fra våre kunder.

Single sign-on, løpende overholdelse av sikkerhetskrav og forbedret hastighet er bare noen av utviklingsområdene.

Når det gjelder funksjonalitet jobber vi målrettet for å gjøre mobiltelefonen til et minst like verdifullt arbeidsverktøy for de ansatte som pc-en. Vi har sterkt fokus på å duplisere funksjonalitet fra vår portalløsning til mobilappen.

Visste du?

… at medarbeidere allerede i 2002 kunne registrere i ProMark via sin deres mobiltelefon – lenge før apper ble utbredt? Med produktet WAP-link støttet vi en WAP-protokoll som ga mulighet til å sende registreringer fra mobilen. Men markedet var ikke riktig klar til det på den tiden …

Nå ligger alle muligheter i vår mobilapp som er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Bemerk: Den første iPhone ble frigitt i USA i 2007.

Effektiv registrering og selvbetjening

Mobilappen gir medarbeiderne de beste forutsetninger for å registrere tid og fravær – uansett hvor de er. Samtidig får de tilgang til egen informasjon og forskjellige selvbetjeningsmuligheter.

Via appen kan medarbeiderne blant annet:

 • Registrere komme og gå
 • Se status på ferie, fleksi- og overtid
 • Registrere fravær, hel dag eller delvis, inkludert ønsker om ferie og avspasering
 • Registrere tid fordelt på oppgaver:
  – Prosjekttid (time/sak)
  – Registrere inn og ut på jobb
 • Se egen arbeidsplan
 • Bytte, selge eller overta ledige vakter
 • Motta automatiske push-meldinger om f.eks. manglede registreringer
 • Ledere kan også godkjenne registreringer, ønsker om ferie og fridager samt vaktbytte

Medarbeiderne kan også enkelt kan registrere tillegg, kjøring og dietter i mobilutgaven av ProMarks ukekalender. De får oversikt over ukens registreringer og kan taste in arbeidstid på forhåndsdefinerte prosjekter – samt kvittere for enten uken eller prosjektet, hvis virksomheten ønsker dette.

Fler og fler arbeider utenfor kontoret hele eller deler av arbeidsdagen. Det kan være hos kunder eller hjemme, da korona-pandemien mange steder har resultert i mer fleksible arbeidsformer. Med appen har de hele tiden ProMark med i lommen og kan gjøre de daglige registreringene – enkelt og effektivt.

Gi medarbeiderne medinnflytelse på planleggingen

Appen er også et effektivt verktøy i forhold til planlegging og ikke minst i kommunikasjonen rundt arbeidstider. Her kan den enkelte medarbeider alltid se sin egen arbeidsplan – noe som spesielt kan være en fordel, hvis han/hun har skiftende vakter. Endres planen, kan berørte medarbeidere få beskjed via notifikasjoner.

Medarbeiderne kan også se – og tilby å overta – ledige vakter, som f.eks. har oppstått på grunn av sykdom, samt de kan bytte eller selge vakter til kolleger. Gjennom å utnytte de innbygde godkjenningsflyter kan virksomheten sikre at lederne enkelt kan godkjenne relevante vaktbytter og andre aktiviteter medarbeiderne gjør via selvbetjening.

Med appen kan dere involvere medarbeiderne i planleggingen og gi dem medinnflytelse på sin egen arbeidstid. Både de fastansatte og den mer fleksible arbeidskraften, hvis dere har løst tilknyttede medarbeidere, som tildeles timer etter behov.

Appen forenkler kommunikasjonen mellom ledere og medarbeidere og bidrar til en mer smidig og effektiv planlegging med mindre administrativt arbeid for alle parter.

Bedre kontroll av oppgaver og prosjekter

Appen støtter også løpende registrering av arbeidstid fordelt på prosjekter samt inn- og utregistrering på jobber – med få klikk. Det sparer tid, reduserer feil og gir en effektiv dokumentasjon av timer til oppfølging og evt. viderefakturering.

Som noe nytt kan medarbeideren også via møteplanen i mobilen se de spesifikke oppgavene og ansvarsområder, han/hun har blitt tildelt av sin leder/planleggeren på forskjellige dager. På denne måten kan virksomheten sikre, at ansvaret for viktige oppgaver blir plassert, og medarbeideren vet helt nøyaktig hva han/hun skal fokusere på, den pågjeldende arbeidsdagen. Enkelt og lett.

Vil dere være en del av videreutviklingen?

Oppgavestyring er et fokusområde, vi gjerne vil gjøre mye mer ut av – både generelt i forhold til muligheter på mobilen, og når det handler om å allokere medarbeidere til oppgaver.

Hvis dere er interessert i å inngå i et aktivt samarbeid om videreutvikling av mobilfunksjonalitet til både ledere og medarbeidere, så kontakt oss.

Fremtiden kaller på mobilitet og fleksibilitet

Det er visst ingen tvil om, at fremtidens arbeidsplasser vil bli møtt med krav om mer mobilitet og fleksibilitet. Gjennom å flytte ProMark-funksjoner inn på mobilen, kan medarbeiderne samle arbeidsliv og privatliv et sted – og samtidig være alle steder.

Appens mange funksjoner kan bidra til en enda mer effektiv og fleksibel arbeidsdag, fordi den:

 • Gir bedre oversikt over arbeidstider, eventuelle endringer og oppgaver
 • Gjør det enklere for den enkelte medarbeider å registrere tid (også på oppgaver), fravær, tillegg, kjøring og dietter
 • Gir tilgang til informasjon som f.eks. status på ferie-, fleksitids-, overtids- og avspaseringskontoer
 • Støtter fleksible arbeidsformer, hvor medarbeiderne arbeider både hjemme, på kontoret og hos kunder
 • Sparer tid for alle parter gjennom en økt grad av selvbetjening
 • Gjør det mulig å følge fremdriften på oppgaver gjennom oversikt over tidsforbruk i sanntid
 • Gir raskere faktureringsgrunnlag, hvis medarbeidernes timer skal faktureres

Moderne verktøy er i høy grad med til å gi virksomheten et bedre image som arbeidsgiver – både i forhold til tilfredsheten blant de nåværende medarbeidere, men også når det handler om å kunne tiltrekke seg nye talenter, som tilhører generasjonen av digitalt innfødte. Så hvorfor ikke flytte ProMark in på deres mobiler?