Workforce Management i en mobile-first verden

Arbejdslivet flytter med hastige skridt ind på mobilen, og mobilapps er i dag et helt centralt element i en moderne Workforce Management-løsning. Læs hvordan I kan booste medarbejdernes fleksibilitet og effektivitet med mobilappen.

Mobiltelefonen har i de seneste år fået en meget markant rolle i de flestes hverdag, og bliver dagligt brugt til at klare små som store opgaver. Og der kommer konstant nye funktioner til – også når det handler om at bruge mobiltelefonen som arbejdsredskab.

Mobilapps er dermed blevet en helt grundlæggende del af en moderne Workforce Management-løsning. Derfor udvikles ProMark også kontinuerligt til netop denne brugergrænseflade.

Udviklingen er både af teknisk karakter for at holde produktet ajour med markedet og mere funktionalitetsorienteret, hvor vi løbende tilføjer værdiskabende anvendelsesmuligheder ud fra krav og ønsker fra vores kunder.

Single sign-on, løbende compliance med sikkerhedskrav og forbedret hastighed er bare nogle af udviklingsområderne.

Når det kommer til funktionalitet, arbejder vi målrettet på at gøre mobilen til et mindst lige så værdifuldt arbejdsredskab for medarbejderne som pc’en, og har stort fokus på at dublere funktionalitet fra vores portalløsning til mobilen.

Vidste du?

… at medarbejdere allerede i 2002 kunne registrere i ProMark via deres mobiltelefon – længe før apps blev udbredt? Med produktet WAP-link understøttede vi en WAP-protokol, der gav mulighed for at sende registreringer fra mobilen. Men markedet var ikke rigtig klar til det på det tidspunkt …

Nu ligger alle muligheder i vores mobilapp, som er tilgængelig i App Store og Google Play.

Bemærk: Den første iPhone blev først frigivet i USA i 2007.

Effektiv registrering og selvbetjening

Mobilappen giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at registrere tid og fravær – uanset hvor de er. Samtidig får de adgang til egen information og forskellige selvbetjenings-muligheder.

Via appen kan medarbejderne blandt andet:

 • Registrere komme og gå
 • Se status på ferie, flex- og overtid
 • Registrere fravær, hel dag eller delvist fravær, herunder ønsker om ferie og frihed
 • Registrere tid fordelt på opgaver:
  – Projekttid (time/sag)
  – Stemple ind og ud på jobs
 • Se egen arbejdsplan
 • Bytte, sælge eller byde ind på ledige vagter
 • Modtage automatiske push-beskeder ved fx manglede registreringer
 • Og ledere kan også godkende registreringer, ønsker om ferie og fridage samt vagtbytte

Medarbejderne kan også nemt registrere tillæg, kørsel og udepenge i mobiludgaven af ProMarks ugekalender. De får overblik over ugens registreringer og kan indtaste arbejdstid på foruddefinerede projekter – og kvittere for enten ugen eller projektet, hvis virksomheden ønsker det.

Stadig flere arbejder uden for kontoret hele eller dele af arbejdsdagen. Det kan være hos kunder eller hjemme hos dem selv, da coronapandemien mange steder har resulteret i mere fleksible arbejdsformer. Med appen har de hele tiden ProMark med lommen og kan klare de daglige registreringer – nemt og effektivt.

Giv medarbejderne medindflydelse på planlægningen

Appen er også et effektivt værktøj i forhold til planlægning og ikke mindst i kommunikationen omkring arbejdstider. Her kan den enkelte medarbejder altid se sin egen arbejdsplan – hvilket især kan være en fordel, hvis han/hun har skiftende vagter. Og ændres planen, kan berørte medarbejdere få besked via notifikationer.

Medarbejderne kan også se – og byde ind på – ledige vagter, der fx er opstået på grund af sygdom, ligesom de kan bytte eller sælge vagter til kolleger. Ved at udnytte de indbyggede godkendelsesflows, kan I som virksomhed sikre, at lederne nemt kan godkende relevante vagtbytter og andre aktiviteter, medarbejderne foretager via selvbetjening.

Med appen kan I involvere medarbejderne i planlægningen og give dem medindflydelse på deres egen arbejdstid. Både de fastansatte og den mere fleksible arbejdskraft, hvis I har løst tilknyttede medarbejdere, som tildeles timer efter behov.

Appen forenkler kommunikationen mellem ledere og medarbejdere og bidrager til en mere smidig og effektiv planlægning med mindre administrativt arbejde for alle parter.

Bedre styring af opgaver og projekter

Appen understøtter også løbende registrering af arbejdstid fordelt på projekter samt ind- og udstempling på jobs – med bare få klik. Det sparer tid, minimerer fejl og giver en effektiv dokumentation af timer til opfølgning og evt. viderefakturering.

Som noget nyt kan medarbejderen også via mødeplanen i mobilen se de specifikke opgaver og ansvarsområder, han/hun har fået tildelt af sin leder/planlæggeren på forskellige dage. På den måde kan virksomheden sikre, at ansvaret for vigtige opgaver bliver placeret, og medarbejderen ved helt præcist, hvad han/hun skal fokusere på den pågældende arbejdsdag. Enkelt og nemt.

Vil I være en del af videreudviklingen?

Opgavestyring er et fokusområde, vi gerne vil gøre meget mere ud af – både generelt i forhold til muligheder på mobilen, og når det handler om at allokere medarbejdere til opgaver.

Hvis I kunne tænke jer at indgå i et aktivt samarbejde om videreudvikling af mobilfunktionalitet til både ledere og medarbejdere, så kontakt os.

Fremtiden kalder på mobilitet og fleksibilitet

Der er vist ingen tvivl om, at fremtidens arbejdspladser vil blive mødt med krav om mere mobilitet og fleksibilitet. Ved at flytte ProMark-funktioner ind på mobilen, kan medarbejderne samle arbejdsliv og privatliv et sted – og samtidig være alle steder.

Appens mange funktioner kan bidrage til en endnu mere effektiv og fleksibel arbejdsdag, fordi den:

 • Giver bedre overblik over arbejdstider, eventuelle ændringer og opgaver
 • Gør det lettere for den enkelte medarbejder at registrere tid (også på opgaver), fravær, tillæg, kørsel/udepenge
 • Giver adgang til information som fx status på ferie-, flex-, overtids- og afspadseringskonti
 • Understøtter fleksible arbejdsformer, hvor medarbejderne arbejder både hjemme, på kontoret og hos kunder
 • Sparer tid for alle parter gennem øget grad af selvbetjening
 • Gør det muligt at følge fremdriften på opgaver gennem overblik over tidsforbrug i realtid
 • Giver hurtigere faktureringsgrundlag, hvis medarbejdernes timer skal faktureres

Moderne værktøjer er i høj grad med til at give virksomheden et bedre image som arbejdsgiver – både i forhold til tilfredsheden blandt de nuværende medarbejdere, men også når det handler om at kunne tiltrække nye, som tilhører generationen af digitalt indfødte. Så hvorfor ikke rykke ProMark ind på jeres mobiler?