Workforce Management utgör grunden för en bra ledning

Intervju med Professor dr. merc. Henrik Holt Larsen från Institut för Organisation på CBS i Köpenhamn.

Henrik Holt Larsen, doktor i företagsekonomi och professor på institutet för organisation på CBS, är en av tungviktarna inom Human Resource Management. Han har särskilt fokuserat på strategisk och internationell HRM, med särskild tonvikt på talangutveckling, kompetensutveckling och ledning.

I den här intervjun berättar han varför Workforce Management kan ge medarbetare och ledare större förtroende för varandra. Det beror i stor utsträckning på att det ökar kvaliteten på de beslut som fattas dagligen, men också på att det säkerställer att man har rätt medarbetare på rätt jobb och till rätt pris.

Hur kan Workforce Management bidra till att förbättra produktiviteten i en verksamhet?

Om ledningen ska kunna fatta korrekta beslut krävs ett bra informationsunderlag, vilket kräver data. “What gets measured gets managed”. Det är ett allt viktigare krav, inte minst från den högsta ledningen, att man ska kunna leverera data, mätningar och belägg – krav som man har levt med inom andra fackområden i flera tiotals år. Ett exempel är läkarvetenskapen, med dess massiva fokus på databaserade belägg.

Kan Workforce Management betyda att ledningsuppgiften tas från ledarna och i stället utförs av “system”?

Nej, det är helt uteslutet. Det är stor skillnad på att generera data samt styra dataproduktion – och att fatta de ledningsmässiga beslut som grundas på dessa data. Men ledningen och ledningens beslut blir förhoppningsvis mer rationella.

Vad är det bästa med Workforce Management för medarbetare – och för ledare?

Lite förenklat kan man säga att det ligger i medarbetarnas intresse att beslut som avser arbetsstyrkan (= mänskliga resurser) fattas på ett korrekt underlag. Det är alltid svårare att förklara varför det är bra för medarbetare än det är att göra sannolikt att det är bra för verksamheten och dess ledning.

Hur är det med förtroendet mellan ledare och medarbetare, kan det påverkas av Workforce Management?

Workforce Management kan – om det används rätt och presenteras för medarbetarna med empati och respekt – skapa ett större förtroende mellan ledare och medarbetare. Men om man inte kan förklara och involvera medarbetarna kan det tvärtom skapa ett förtroendegap mellan de två parterna.

Hur ser du, som en av Europas ledande HRM-experter, på Workforce Management?

Workforce Management är ett av flera svar eller lösningar på det hela tiden växande kravet att “sätta ett pris på medarbetarna” – inte bara bildligt, utan även bokstavligt talat. Personalrelaterade kostnader kan utgöra upp till 80 % av de totala kostnaderna och därför skulle det vara både irrationellt och oansvarigt att INTE intressera sig för en optimering av dessa.

I gengäld får man inte låta sig förblindas av data och svälja dem okritiskt. Om man gör det försämras kvaliteten på besluten kraftigt. Som Einstein sade: Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas. Balansen är viktig – även i en verksamhet.


Henrik Holt Larsen
Henrik Holt Larsen har bidragit till över 40 böcker och över 300 tidskriftsartiklar. Han anlitas ofta som föreläsare både hemma i Danmark och övriga världen. Dessutom medverkar han i utvecklingsprojekt inom både privata och offentliga verksamheter.
Som professor är han koordinator för den danska delen av Cranet, som arbetar med HRM-strategi och praxis i 50 länder.