Rätt data ger ökad produktivitet

Produktions- och industriföretag har ett gemensamt mål för de kommande åren – att öka produktiviteten. Norska Aker Solutions och GKN Aerospace berättar hur de använder datainsamling för att öka produktiviteten och därmed lönsamheten.

Nordiska produktions- och industriföretag känner av ökad internationell konkurrens. Aker Solutions Subsea är underleverantör till oljeindustrin och märker av de sjunkande oljepriserna. Samtidigt har de delar av produktionen i Norge, ett av världens dyraste länder när det gäller löne- och personalkostnader.

Vi är extra konkurrensutsatta. Många söker sig österut efter lägre priser på det vi levererar och den konkurrensen måste vi möta. Men det är möjligt att arbeta effektivt i ett högkostnadsland. Både BMW och Mercedes tillverkas i Tyskland. Det enda som krävs är att tydligt fokusera på effektiviteten, säger chefen för Information & Enterprise systems, Steinar Gundersen.

Vi måste tänka effektivitet inåt och utnyttja resurserna bättre. Det gör vi bland annat genom att använda moderna IT-lösningar som Workforce Management och använda informationen aktivt.

Datainsamling och Workforce Management

Med Workforce Management-verktyget registreras personaltimmar, maskintimmar, frånvaro och avvikelser så att chefer och medarbetare har full översikt.

Därför är det viktigt för oss att ha ett bra verktyg för datainsamling. Så att vi kan se var vi har flaskhalsar, fel och andra möjligheter för att skapa effektivare processer, säger Steinar Gundersen.

Aker Solutions Subsea använder ProMark för datainsamling. Här registreras när medarbetare kommer och går, när maskiner startar och stoppar och mer därtill. Uppdaterad information används för att löpande göra justeringar och på så sätt matas SAP med data via en standardiserad integrationslösning.

GKN Aerospace, som tillverkar delar till flygmotorer, har en liknande lösning. De har ofta tusentals order i produktion samtidigt och behöver därför realtidsinformation för att få översikt som speglar aktuell produktionsstatus.

Vi använder ProMark som en del av datainsamlingen till SAP, där vi kontinuerligt mäter lönsamheten. Baserat på informationen gör vi justeringar för att bli bättre, säger planeringschefen på GKN Aerospace, Sjur Ulleberg.

Det registreras hur mycket maskintid och personaltid som går åt för alla operationerna. Därmed har man alltid översikt över förväntad tidsåtgång.

För dem som arbetar i produktionen ger det en bättre översikt eftersom man kan se vilket jobb maskinerna utför nu och vilka jobb de ska utföra efteråt, förklarar Ulleberg.

Effektiv hantering av avvikelse

I produktionslokalerna hos Aker Solutions Subsea på Ågotnes har de gått ännu längre för att ge alla full översikt. De har produktionsplanen på storskärm i produktionen.

Vi tror att det skapar mer produktiva medarbetare och motiverar att få sakerna färdiga. Det är ju inte någon som allt för ofta vill dyka upp på storskärmarna och i det sammanhanget ligga efter planen, säger Steinar Gundersen.

Om en maskin stannar eller om det inträffar andra avvikelser från produktionsplanen kan de snabbt åtgärdas och resurser kan flyttas till flaskhalsarna.

Om det står en och utför ett arbete och maskinen stoppar eller material saknas så kan den personen se på skärmen var det finns behov för hans/hennes arbetskraft och registrera sig för andra uppgifter. Det skickas även ett meddelande om avvikelsen så att det kan korrigeras, förklarar Gundersen.

På det sättet arbetar de effektivt även vid avvikelser. Lika effektiva rutiner har de inte på deras fabrik i Indonesien.

Om en av maskinerna stoppar där så lägger maskinoperatören ifrån sig arbetet och ställer sig i mittgången. Ibland tittar chefen ut från kontoret och när han ser någon stå i mittgången går han bort och frågar vad som är fel, berättar Gundersen.

Vad bör man mäta?

Vad man bör mäta i produktionen beror på målen för verksamheten och de målen kan ändras med tiden.

När oljepriset var över 100 dollar var varje beställning vi fick in som ett ’Formel 1 -lopp’. Vår kund hade hittat ett oljefält och de ville att vi skulle tillverka delar till dem så fort det bara var möjligt så att de skulle kunna ta upp oljan. Priset spelade inte någon roll.

Nu är det andra tider: Nu är det ett maratonlopp där det viktigaste är att skära ner på kostnaderna och därmed priset. Det gör att vi måste ändra fokus och vara mer inriktade på lönsamhet, säger Steinar.

I GKN Aerospace har lönekostnader och maskintid alltid varit det viktigaste att mäta.

Det är naturligtvis viktigt i förhållande till lönsamhet, men även i planeringen. På det sättet kan vi planera för maskinbelastningen framöver, underhåll av maskiner, tilldelning av resurser och så vidare, säger Ulleberg.

Realistisk planering

Genom att kontinuerligt samla in data om hur produktionen fortlöper och människor och maskiner uppträder så får ledningen ett bra dataunderlag när de ska planera. Man kan samtidigt visualisera informationen om produktionen i realtid så att man arbetar med ”realtidsplanering”.

Om det finns för lite data för planeringen blir det lätt att ledningen lägger planeringen i en ’drömvärld’. Det ger orealistiska förväntningar, något som kan skapa irritation både i ledningen och ute på golvet, berättar Steinar Gundersen.

Med data som underlag kan man styra effektivare eftersom ’kartan då stämmer överens med terrängen’.

När vi planerar i GKN börjar vi alltid med realtidsbilden: Hur ligger vi till idag och hur långt har delarna kommit. Dessutom kan vi, baserat på tidigare data, anta framtida utveckling och resursanvändning, säger Sjur Ulleberg.

Insamling och visualisering av data är lika viktigt som ljus och ström

Aker Solutions började med ProMark på verkstaden i Tranby och har det nu på nio olika platser i världen, både i verkstads- och servicemiljö. De har lagt ut en del av produktionen till Indonesien och en del till Angola.

Nu ska vi även installera ProMark på verkstaden i Angola. När man lägger ut produktionen är ordning och reda en stor utmaning och med denna typ av verktyg tror vi på ökar disciplin och därmed ökad kontroll, säger Gundersen.

Där nere har de fortfarande manuella procedurer. Det är länge sedan de hade det på Aker Solutions i Norge.

Om vi går många år tillbaka så skrev vi allt på papper. Operatörerna skrev vad de hade gjort och så hade vi speciella personer som knappade in det. Och tre dagar senare kunde du se vad du hade gjort, säger Gundersen.

Idag är processerna papperslösa och automatiserade. Det registreras automatiskt när du kommer och går, och vad du gör under löpet av dagen. När människor, maskiner och varor inte uppför sig som planerat skapas en avvikelse som en av cheferna måste hantera och/eller godkänna.

Man kan säga att: ProMark är lika viktigt för oss som ljus och ström. Det är vår mätutrustning som vi använder för att uppnå våra mål, avslutar Steinar Gundersen.