Partnerskap med Aarsleff
01 apr 2017

Bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff effektiviserar sina processer med ProMark

Som en del av denna optimering har Aarsleff och ProMark tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla en branschanpassad mobil lösning för byggarbetsplatser. Detta innebär att de nuvarande tidrapporter som är grundläggande för tidrapporter till anställda utifrån gällande avtal och sammanställning för fakturering mot kunder kommer att digitaliseras i framtiden.

Processen kommer att minimera både administration, fel och resursanvändning. De anställda kommer att registrera sin tid fördelat på projekt, inklusive maskintid, frånvaro, resekostnader och mycket mer på en surfplatta.

Samtidigt får arbetsledarna bättre överblick och enkel tillgång till att hantera sina projektteam. De kommer bland annat kunna justera och godkänna registreringar och se till att all nödvändig data registreras mot projekt/aktiviteter, maskiner, väntetider, resekostnader, etc.