Partnerskap med Aarsleff
01 apr 2017

Entreprenørkonsernet Aarsleff digitaliserer sine prosesser med ProMark

Entreprenørkonsernet Aarsleff har i mange år jobbet for å effektivisere sine prosesser gjennom digitalisering.

Som en del av denne optimaliseringen, har Aarsleff og ProMark inngått samarbeid for å utvikle spesialisert datainnsamling på byggeplassene. Dette betyr at dagens timelister, som er grunnleggende for håndteringen av avtaler og lønnskostnader, og rapportering av grunnlag for fakturering av kunder vil bli digitalisert i fremtiden.

Prosessen vil minimalisere både feil og bruk av ressurser. De timebetalte medarbeidere vil registrere sin tid fordelt på prosjekter samt eventuell overtid, kjørsel, fravær og mer på tablets.

Samtidig får arbeidsledere bedre oversikt og enkel tilgang til å administrere sine egne ansatte. De vil blant annet kunne justere og godkjenne poster og sørge for at alle nødvendige data føres mot prosjekter/aktiviteter, maskiner, kjøring, ventetid osv.