Arla expanderar avtalet med ProMark
05 sep 2018

Med avtal om superanvändarservice och applikationshantering överlåter Arla de dagliga arbetsuppgifterna i relation till ProMark till oss.

Arla har varit kund hos oss under många år och använder ProMark för närvaro- och frånvaroregistrering med integration till SAP i Sverige, Danmark och England.

Kontrakten omfattar nu även tjänster som superanvändarservice och applikationshantering. Det innebär att vi i framtiden kommer att administrera ProMark och utföra arbetsuppgifter som tidigare hanterats av Arlas personal ute på mejerierna.

Vi ser ett ökande intresse för våra tilläggstjänster i marknaden. Allt fler företag väljer – som Arla – att komplettera och överlåta de dagliga arbetsuppgifterna i relation till ProMark till oss. Det minskar behovet av att ha kompetens i huset, ger besparingar och frigör tid för att fokusera på kärnverksamheten i företaget.

Torkel Olrik, CEO of ProMark

Avtalet träder i kraft från 1 september.