Påminnelser

Proaktiva besked ifall ni har oegentligheter, oavslutade arbetsuppgifter eller specifika händelser

 • NGör livet enklare för cheferna
 • NHa kontroll över oegentligheter eller specifika händelser
 • NOptimera löne- och faktureringsprocesser

Betrodd av 400+ kunder och 300 000+ användare

Gör livet lättare för både medarbetare, chefer och administrationen

Med ProMark kan ni förenkla administrationen och optimera löneprocesser med proaktiva påminnelser via mobiltelefon, email eller i webbportalen. På så sätt vet folk när de har väntande arbetsuppgifter och kan vidta åtgärder eller ge feedback i tid.
Gör livet enklare för cheferna med påminnelser

Gör livet enklare för cheferna

 • ^Proaktiva påminnelser vid potentiella problem – som t.ex. medarbetare som inte har stämplat in
 • ^Automatisk påminnelse till medarbetare om godkänd semester eller byte av arbetspass (med mer)
 • ^Få besked när du ska göra godkännanden eller kontosaldon närmar sig en gräns (t.ex. övertid)
 • ^Förhandsbesked om nyanställdas startdatum

Ha kontroll över oegentligheter eller specifika händelser

 • ^Påminnelser till medarbetare om ändringar i deras arbetsschema
 • ^Runda födelsedagar och årsdagar
 • ^ Sjukdagssaldon som överstiger en definierad gräns
 • ^Intjänad semester över en viss gräns för att påminna om att planera den
 • ^Fel i integrationer och batchjobb
 • ^ Dörralarm (passerkontroll)
Ha kontroll över oegentligheter eller specifika händelser
Optimera löne- och faktureringsprocesser

Optimera löne- och faktureringsprocesser

 • ^Proaktiva påminnelser till relevanta chefer om väntande handlingar som godkännande
 • ^Automatisk påminnelse till medarbetare om saknade registreringar eller kvittens
 • ^Se till att alla fakturerbara timmar redovisas
“Vi har outsourcat vår löneadministration och önskar att undvika manuell hantering, både för administration och medarbetare. En del av svaret var en förlängning av det befintliga ProMark-lösningen med automatiska påminnelser för chefer och arbetsledare vid avsaknad av attest och motsvarande för medarbetarna med saknade stämplingar. Samtidigt blir löneprocessen smidigare och mer korrekt”

– Kenneth Ruby Jensen, avdelningsdirektör, HR Nordic

Relaterat innehåll

Upptäck mer

Tidredovisning

Exakt tidredovisning enligt avtal för realtidsöverblick och snabbare löner.

Resor och traktamente

Enkel rapportering av bilresor och traktamente i samband med tjänsteresor.

Prata med våra experter

Kontakta vårt team av experter eller boka en demo idag. Vi är här för att hjälpa dig.

Integrationer

Enkel integration med dina befintliga system

Vill du koppla ihop ditt HR, löne- och ERP- system? Inga problem! ProMark gör att du sömlöst kan knyta ihop er administrative system – oavsett vilka system ni har. Med certifierade integrationer till SAP, Microsoft och många andra hjälper vi dig att uppnå nästa produktivitetsnivå.