Behovsprognoser

Optimera schemaläggningen med prognos på behovet och budgetkontroll

  • NDefiniera bemanningsbehovet för att undvika över- eller underbemanning
  • NGör planer i linje med dina lönebudgetar
  • NUndvik att dina lönekostnader rullar på

Betrodd av 400+ kunder och 300 000+ användare

Planering av rätt medarbetare för rätt jobb vid rätt tidpunkt handlar alltid om att ta hänsyn till många olika element

ProMark gör processen mindre komplex och tidskrävande genom att visualisera bemanningen, prognos eller budget i planeringsvisningen.
Definiera bemannings-behovet för att undvika över- eller underbemanning

Definiera bemannings-behovet för att undvika över- eller underbemanning

Definiera behovet av personal timme för timme under dagen och jämför med antalet tillgängliga medarbetare för att bestämma om aktiviteten är över- eller underbemannat. Detta möjliggör också schemaläggning i god tid inför säsongsvariationer, så att ni kan ge begärd ledighet eller kalla in extra personer vid behov.

Gör planer i linje med dina lönebudgetar

Definiera kostnadsbudget för företaget och visualisera enkelt den budgetmässiga betydelsen av en viss plan och simulera alternativ innan planen publiceras. Detta gör det tydligt för planeringsansvarig om planen är i linje med budgeten.
Gör planer i linje med dina lönebudgetar
Undvik att dina lönekostnader rullar på

Undvik att dina lönekostnader rullar på

Se till att dina lönekostnader inte springer i väg genom att definiera en godkännandeprocess för planeringsbudgeten för att säkerställa att efterföljande ändringar och åsidosättanden godkänns av en chef.

Relaterat innehåll

Upptäck mer

Bemanningsplanering

Skapa enkelt den bästa bemanningsplanen baserat på rotationer och de anställdas normala arbetstider.

Skiftplanering

Bygg enkelt skiftscheman baserat på faktiska behov av arbetskraft vid specifika tidpunkter.

Prata med våra experter

Kontakta vårt team av experter eller boka en demo idag. Vi är här för att hjälpa dig.

Integrationer

Enkel integration med dina befintliga system

Vill du koppla ihop ditt HR, löne- och ERP- system? Inga problem! ProMark gör att du sömlöst kan knyta ihop er administrative system – oavsett vilka system ni har. Med certifierade integrationer till SAP, Microsoft och många andra hjälper vi dig att uppnå nästa produktivitetsnivå.