QUICKGUIDE: 10 goda skäl att utöka din Microsoft Dynamics 365-lösning med Workforce Management

Ladda ner vår quickguide och läs mer om fördelar och möjligheter

Microsoft Dynamics AX har funktionalitet som stöder många process på företaget. Men när det gäller administration av medarbetare och deras arbetstid/frånvaro, har många företag ofta specialutvecklade lösningar eller justeringar för att täcka exakt det behovet.

Det ger en stor utmaning när företag ska uppgradera till den molnbaserade Dynamics 365-plattform. Och det måste de – förr eller senare. För med Dynamics 365-plattformen har Microsoft – som så många andra stora teknikleverantörer – antagit app-tankesättet som vägen framåt när företag behöver lägga till ytterligare funktioner för att stödja alla affärsprocesser.

Det betyder att de befintliga specialutvecklade lösningar måste anpassas till Dynamics 365-plattformen och läggas på AppSource där de fortlöpande måste uppdateras. Det är både dyrt och tidskrävande!

Men det finns ett alternativ! Företag kan välja en best-of-breed-lösning från en Microsoft-partner som redan finns på AppSource.

Ladda ner vår quickguide och få 10 goda skäl till varför ni bör utöka din Dynamics 365-lösning med en standardiserad Workforce Management-lösning på AppSource för att uppnå maximal effektivitet och flexibilitet.