Affärsvärde genom förvandling av befintliga lösningar till molnbaserade ekosystem

Företag står idag inför en omvälvande marknad och allt större krav på effektiva och användarvänliga IT-applikationer till alla intressenter. Applikationer som optimerar deras arbetsflöde från början till slut, säkerställer nöjda kunder och minimerar kostnaderna. Även om leverantörer av IT-lösningar har adresserad dessa utmaningar under många år har tekniska innovationer och framgångar också gett företag nya möjligheter.

Få en överblick över trender som utvecklas på marknaden och hur vi reagerar på dem för att göra ProMark ett säkert beslut – nu och i framtiden.

Egna, unika befintliga lösningar och on-premise applikationer

Under åren som har gått har IT-leverantörer haft fullt upp med att tillhandahålla unika, kundspecifika, specialprogrammerade lösningar eller lösningar som är byggda på en ERP-, CRM- eller annan affärslösning (nedan kallad ERP) för att få funktionalitet som täcker specifika behov. Vanligtvis omfattar en allmän ERP-lösning till exempel inte modern workforce management med komplexa, lokala arbetsmarknadsregler och optimerad datainsamling och validering nära källan.

En fördel med att utveckla specialsystem ovanpå en allmän ERP-plattform är användningen av de standardfunktioner som följer med, t.ex. komponenter i användargränssnittet, applikationslogik och databaslager. Vidare kan lösningen använda ERP-affärslogik, t.ex. standard ERP-processtöd.

Vanliga utmaningar med den här metoden är:

 • Lösningen är unik för företaget och därför måste alla kostnader bäras av företaget själva
 • Det kan vara svårt att bevara kunskaperna om lösningen för att upprätthålla och utveckla för att hålla jämna steg med IT-trender
 • När ERP-plattformen behöver uppgraderas är det en utmaning att uppgradera standardplattformen. Alla unika aspekter hos lösningen måste tas i beaktande och det finns inte någon garanterat enkel uppgradering från ERP-leverantören. Detta begränsar företagets möjlighet att införa nya standardfunktioner som levereras av ERP-leverantören

Många företag kämpar med att modernisera dessa befintliga system så snabbt som det behövs för att hålla sig konkurrenskraftiga. Därför har andra metoder fått fäste på IT-marknaden. Totalt sett ser vi tre trender:

 1. ISV-lösning (Independent Software Vendor via on-premise applikationer
 2. Integrations-/serviceinriktad strategi (best-of-breed kontra best-of-suite)
 3. Molnbaserade ekosystem

ISV-lösning via on-premise applikationer

ISV-leverantörer (Independent Software Vendors) har utvecklats i takt med att leverantörer av ERP-lösningar har erbjudit samarbetsmodeller och teknik som underlättar denna metod. ISV-lösningar har använts under många år och det finns en bred marknad för starka, industrispecifika IT-lösningar.

Strategin är att dela kostnaderna för att upprätthålla företagsspecifika funktioner med andra företag som har liknande behov och lämna ansvaret för att hålla jämna steg med IT- och affärstrender åt ISV-leverantörerna. Vidare hålls kunskapen om lösningen i en större sammanslutning av ISV-leverantörer och konsulter (Value-Added Reseller, VAR) som samarbetar med ISV-leverantörerna för att implementera kompletta ISV-lösningar åt kunderna.

Men utmaningarna att uppgradera plattformarna finns fortfarande när företag förlitar sig på att ISV-leverantörerna håller sig uppdaterade. Samtidigt kan kostnaden för uppgraderingarna vara avsevärda, precis som uppgraderingskomplexiteten kan variera. De beror på hur stor del av standardplattformen som ISV-leverantören använder eller om lösningen har en lösare koppling, till exempel endast genom dataintegration.

En annan utmaning är att ISV-leverantörer är oberoende av ERP-leverantören. Därmed kan ISV-leverantörernas trovärdighet och riskprofil vara en oro för företag när det gäller långvarigt underhåll och utveckling av lösningarna samt systemdokumentation och möjligheten att kunna byta ISV-leverantör eller VAR vid behov.

Plattformsleverantörer som Microsoft och SAP har insett riskerna. De har vanligtvis tagit itu med dem genom att introducera ISV- och VAR-samarbetsnivåer för att känna igen starka samarbetspartners i deras ekosystem. En nyare metod har blivit att ställa standarder för ISV-lösningar genom granskning/certifiering av den tekniska lösningen och tillhörande dokumentation för att säkerställa att det är ett trovärdigt, lågriskalternativ för kunderna.

Ekosystem:
När lösningar från olika IT-leverantörer integreras som en förenad service för att tillhandahålla optimalt affärsvärde. Varje leverantör gör det de är bäst på och låter andra göra detsamma.

I mer än 35 år har ProMark varit ett värdefullt alternativ för kunder som söker efter ständig innovation inom workforce management som komplement till deras egna ERP- och HR-plattformar. Med starkt fokus på workforce management, standardiserad och modern integration till alla ledande ERP-, HR- och lönesystem är vi ett tryggt och framtidssäkert val. Vi gör det möjligt för företag att ta itu med utmaningarna inom workforce management samtidigt som de upprätthåller en mer standardiserad ERP- och HR-plattform.

Integrations-/serviceinriktad strategi

Systemintegration har varit rådande i många år. Det är fortfarande en viktig ingrediens för många företag för att upprätthålla flexibiliteten och gör det möjligt för dem att gradvis använda SaaS-programvara (Software as a Service).

En tydlig fördel är att företaget kan uppgradera och välja de bästa standardlösningarna för sina olika affärsbehov. Dessa lösningar kan uppgraderas oberoende av varandra för att hålla jämna steg med förändrade företagsbehov.

Ursprungligen föranleddes denna integrationsmetod av punkt-till-punkt-integration mellan olika affärssystem. Men den ständigt ökande komplexiteten inom IT, gör denna metod lika utmanande. Eftersom flera leverantörer av affärssystem och IT-lösningar är involverade i sådana projekt blir övervakning och uppgraderingar/förändringar för integrationer allt mer komplexa.

Software as a Service (SaaS):
En molnbaserad applikation som debiteras efter användning och erbjuder ökad skalbarhet och flexibilitet.

Integrationsplattformar levereras också med så kallade adaptrar som är färdiga standard integrationsalternativ för relevanta affärssystem som snabbar upp företagets smidighet att ansluta deras affärssystem.

Med utvecklingen av SaaS är det möjligt för kunderna att med hjälp av integrationsplattformar köra en hybrid integrationslösning med några affärssystem via SaaS-plattformar och andra on-premise.

Vi upptäckte fördelarna med denna metod för många år sedan och har utvecklat en mogen och flexibel dataintegrationsmöjlighet. Detta möjliggör en tillvägagångssätt för integrationer och adaptrar utan kodning till alla ledande systemplattformar som en workforce management lösning ska interagera med, oavsett om systemen finns i molnet eller on-premise.

Molnbaserade ekosystem

En av de senaste trenderna är att större SaaS-leverantörer anpassar en molnbaserad ISV-metod, vanligtvis kallad appar. De flesta är bekant med appar från deras smartphones var de som isolerade applikationer erbjuder funktionalitet som är relevant för användaren. Data delas mellan apparna där det är användbart (t.ex. kontakter, kalender och foton).

I ett affärssammanhang ger denna metod nya möjligheter att tillhandahålla flexibilitet åt företag samtidigt som kostnaden för IT-lösningar kontrolleras.

Större SaaS-leverantörer och molntekniker tar itu med viktiga IT-trender:

 • Plattformen uppgraderas kontinuerligt
 • Plattformen har ett öppet API-gränssnitt för att interagera med data och affärslogik, vilket gör det möjligt för ISV-leverantören att leverera lösningar utan att bygga appar på en specifik SaaS-plattform
 • Plattform erbjuder kundanpassning och ISV-alternativ med hänsyn till kontinuerliga uppgraderingar
 • Plattform låter ISV-leverantörer distribuera lösningar via en app-metod:
  • Isolerad funktionalitet men dataintegration där det behövs
  • Gemensamt användargränssnitt med resten av plattformen
  • Förenklade installations- och avinstallationsalternativ
  • App-verifiering för att minimera riskerna för företagen
  • App-distributionsplattform, inklusive SaaS-faktureringsmodeller

API (Application Programming Interface):
En integrationsmetod som säkerställer att olika system kan utväxla data.

Dessa molnbaserade ekosystem och deras app-butiker genomgår för närvarande en kraftig tillväxt. Orsaken till detta är visionen att tillhandahålla plattformsfunktioner och ISV-lösningar via en SaaS-modell som levererar kontinuerliga innovationer till företagen.

Vi anser att denna nya trend är en stor möjlighet för kunder att skörda fördelarna av SaaS. Men det kräver solida ISV-leverantörer i varje molnbaserat ekosystem för att kunderna ska kunna täcka sina affärsbehov. Vi erbjuder en moderniserad lösning med öppna API-gränssnitt, samt certifieringar för relevanta molnbaserade ekosystem. Detta garanterar kunderna en säker övergång inkluderat den allra senaste workforce management funktionalitet.

Vidare känner vi även att lösningar i de molnbaserade ekosystem kräver relevanta tjänster för kunder för att verkligen kunna dra nytta av en SaaS-affärsstrategi. Därför erbjuder vi ett antal relevanta tjänster som komplement till teknikalternativen.

ISV-leverantörer i en ny värld

Övergången från on-premise ISV-lösningar till molnbaserade ekosystem är en stor förändring för ISV-leverantörer. Och verkligheten är att vissa ISV-leverantörer kommer att kunna övergå till molnbaserade system medan andra kommer att gå i dvala som företag fortsätter att flytta till SaaS- och molnbaserade lösningar.

SaaS-plattformsleverantörer kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla molnbaserade ekosystem eftersom det gör det möjligt för dem att leverera värde till sina kunder utan att utveckla alltför många specifika produkter. Det skapar även värdefulla marknadseffekter, till exempel:

 • Attraherar en kritisk massa av användare
 • Tredje-parts-utvecklare kan hjälpa till att säkra fullständiga kundlösningar på plattformar för att säkerställa att kunderna inte enkelt flyttar till andra SaaS-plattformar

De ISV-leverantörer som lyckas med övergången kommer inte bara att ha förbered sina produkter för molnteknik rent tekniskt. De kommer även att ha ändrat sina serviceerbjudande och kommersiella modeller så att de återspeglar SaaS-tänkande.

Som en del av den nya världen måste ISV-leverantörer vänja sig vid det faktum att företag söker efter trovärdiga och framtidssäkra molnbaserade ISV-lösningar i de molnbaserade ekosystem som de ingår i.

Därför måste ISV-leverantörer och VARer leverera affärsvärde via de molnbaserade ekosystemen, oavsett om det handlar om appar, certifierade dataintegrationer eller implementations- och supporttjänster med hjälp från VARer. Ännu viktigare är det dock att de måste kombinera användningen av nya tekniska alternativ med nya nivåer av kundservice för att leverera efter vad det molnbaserade ekosystemet lovar.

De nya molnbaserade ekosystemen är en stor möjlighet för ProMark att leverera ännu mer affärsvärde till kunderna genom att kombinera ny teknik, thought leadership och bra kundservice.

ProMark är i en unik position till att samarbeta med ekosystem och deras kunder eftersom vi kan leverera alla aspekter av en fokuserad workforce management strategi. Oavsett om det är nya plattformar, lösningsalternativ eller tjänster så tar vi med oss 35 års erfarenhet inom workforce management för att göra den verkliga övergången från teknikalternativ till verkligt affärsvärde hos kunderna.