Revisorutlåtande efterlevnad av lagstiftningen om personuppgifter – ISAE 3000 typ 2
04 maj 2022

Utlåtandet ger försäkran om att processer och regler har etablerats i enlighet med våra personuppgiftsbiträdesavtal.

Som ett dataansvarigt företag tar Mark Information dataskydd mycket allvarligt. Vi värnar om de personuppgifter vi hanterar och åtar oss att följa lagstiftningen om dataskydd.

Den auktoriserade revisionsfirman PwC har nu igen granskat våra förfaranden och kontroller för 2021.

Kunder kan ladda ner rapporten från vår kundportal.

Utlåtandet dokumenterar att vi har etablerat processer och kontroller enligt de ingångna personuppgiftsbiträdesavtalen för att kunna efterleva kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har frågor eller kommentarer till utlåtandet, är du välkommen att kontakta vår DPO på gdpr@promark365.com.