Revisorerklæring om overholdelse af persondataloven – ISAE 3000 type 2
04 maj 2022

Erklæringen giver sikkerhed for, at procedurer og regler er etableret i henhold til vores databehandleraftaler.

Som databehandler tager vi databeskyttelse meget alvorligt. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og bestræber os på at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen.

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab, PwC, har atter gennemgået og valideret vores processer og kontroller for 2021.

Kunder kan downloade erklæringen fra vores kundeportal.

Erklæringen dokumenterer, at vi har etableret processer og kontroller i henhold til de indgåede databehandleraftaler med henblik på at imødegå kravene i databeskyttelsesforordningen.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til erklæringen, er du velkommen til at kontakte vores DPO på gdpr@promark365.com.