ProMark uppnår certifierad integration till Microsoft Dynamics 365 Business Central
24 jan 2022

ProMark är därmed en pålitlig expansion av Microsoft Dynamics 365 Business Central för full kontroll över aktiviteter och produktionsprocesser i företaget.

ProMarks integration till Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) är nu också certifierad, och lösningen är tillgänglig på Microsoft AppSource – en appbutik med olika lösningar från Microsoft och deras partners.

ProMark förenklar insamlingen av kritiskt data i realtid för relevant insikt i pågående aktiviteter i företaget. Det ger ett datadrivet underlag för prognoser, uppföljning, efterberäkning och optimering. Därmed kan ProMark öka värdet av företagets Dynamics 365 Business Central-lösning.

Den nya, certifierade integration säkerställer att ProMark kommer att förses med produktionsplaner i form av order och operationer från BC, och att data om tidsåtgång på de enskilda arbetsuppgifterna skickas tillbaka. Förutom jobbtid kan företag också få detaljerat data direkt från produktionsgolvet om t.ex. antal producerade och kasserade enheter, status på produktionsorder och materialåtgång.

Med ProMark får företagen avancerad Workforce Management-funktionalitet som kompletterar Microsoft Dynamics 365-sviten. Det ger bland annat följande fördelar:

  • Kombinerad närvaro- och jobbregistrering gör det möjligt för företag att spåra att det rapporteras för alla arbetade timmar, inklusive hantering av undantag och avvikelser via kundspecifik uppsätt
  • Komplett översikt över framsteg på order och kapacitet i realtid för den löpande uppföljningen
  • Sparat tid på registrering via intuitive användargränssnitt på mobilapp, webbportal, terminaler och surfplattar, också med offline-funktionalitet

På det här sättet kan företag berika deras ERP-data i en automatiserad process och uppnå full kontroll över uppgifter och produktionsprocesser.

ProMark har också standardintegration med Microsoft Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management, NAV/AX, Office 365 samt ett brett spektrum av HR- och lönesystem för flexibelt och effektivt stöd av affärsprocesser.

För mer information, kontakta:


ProMark är Microsoft Gold Partner och en del av Microsoft Dynamics Lifecycle Services program. Detta säkerställer att vår Dynamics-lösningar underhålls för hela tiden att passa Dynamics 365’s tekniska ekosystem och hålla vår kunskap uppdaterad.

Microsoft AppSource hjälper företag att hitta och testa molnaffärslösningar från Microsoft och utvalda partners, och därmed lägga till nya möjligheter till deras befintliga applikationer för att förbättra det de redan använder för att skapa tillväxt i företaget.