ProMark är nu ISO 27001-certifierad
19 dec 2022

Certifieringen bekräftar att vi följer de högsta standarder för informationssäkerhet.

Vi är stolta över att meddela att ProMark nu är ISO 27001-certifierad vilket bekräftar att vi följer de högsta standarder för informationssäkerhet.

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard för hur man hanterar informationssäkerhet. Standarden ger företag en riskbaserad ram som säkerställer ett strukturerad sätt att hantera informationssäkerhet och hjälper till att skydda värdefull information, inklusive personliga data, på ett säkert och pålitligt sätt.

“Vi känner väldigt tydligt, att cybersäkerhet har blivit en av de viktigaste riskfaktorerna i kundernas köpprocesser. Med ISO 27001-certifieringen har vi nu ett förstklassigt ledningssystem för informationssäkerhet och dokumenterade processer på plats för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet, vilket gör oss till en IT-partner man kan lita på”

Morten Janum, CTO, ProMark

Detta stöds också av internationella analyser som visar, att IT-säkerhet är en av de vanligaste anledningarna till att köpprocesser drar ut på tiden. ISO 27001-certifieringen kan därmed hjälpa IT-leverantörer med att förkorta köpcykeln eftersom kundernas bekymmer kring säkerhet kan åtgärdas tidigt i försäljningsprocessen.

Vad betyder certifieringen för våra kunder?

Som databehandlare tar vi data- och cybersäkerhet mycket allvarligt och har etablerad rutiner, kontroller och teknologier för att säkerställa informationens sekretess, integritet och tillgänglighet.

Certifieringen bevisar, att ProMark uppfyller internationella standarder för informationssäkerhet. Detta betyder att våra ProMark 365 Cloud-kunder kan vara säkra på att:

  • Deras data skyddas så bra som möjligt
  • Vi genomför riskbedömningsanalyser och beredskapsplanering med jämna mellanrum
  • Vi har interna processer som resulterar i en hög nivå av säkerhet i applikationer, system och infrastruktur
  • Alla våra nuvarande och nya medarbetare är tillräckligt utbildad för att säkerställa kunskap och fokus på data- och cybersäkerhet

ISO 27001-certifieringen är senaste milstolpen i vår roadmap för kontinuerligt att betona vårt fokus på datasäkerhet och efterlevnad. Och med denna certifiering är vi också väl förberedda på det kommande NIS2-direktivet från EU.

Dessutom har vi uppnått ISAE 3000-revisorutlåtande som dokumenterar, att vi har etablerat processer och kontroller för att efterleva kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information, vänligen kontakta: