2021 går mot slutet …
14 dec 2021

Ännu ett lite annorlunda år går mot sitt slut. Ett år som återigen har präglats av rörelse på många fronter.

Molnmarknaden mullrar fram och behovet för att kunna knyta ihop företagets IT-system via certifierade integrationer ökar fortfarande. Samtidigt upplever vi att arbetsstyrkan hos många av våra kunder arbetar mycket mer flexibelt, vilket både påverkar planeringen samt ställer krav på funktionalitet på mobiltelefonen. Allt detta är något som återspeglas i den ständiga utvecklingen av ProMark.

Vi har bland annat fokuserat på att:

  • Förfina vårt molnerbjudande så att ProMark är en bra matchning för kundernas IT-landskap, var de än är på sin molnresa
  • Säkerställa att ProMark kan kopplas till kundernas övriga affärssystem via olika integrationsformer och certifierade appar
  • Utöka planeringssviten med artificiell intelligens (AI) och behovsprognoser så att företaget kan planera utifrån budget och förväntad bemanning
  • Utveckla portalen så att företaget kan effektivisera arbetsprocesserna ytterligare, speciellt i förhållande till jobb- och projektregistrering
  • Duplicera ProMark-funktionalitet från portallösningen till mobilen som blir mer och mer utbredd som arbetsredskap hos många kunder

I juli uppnådde vi status som Microsoft Gold Partner med kompetens inom applikationsutveckling. Det gör det möjligt för oss att säkerställa att ni som kunder kan maximera värdet av era Microsoft-produkter i kombination med er ProMark-lösning.

Dessutom är vi för sjätte året i rad nämnt som representativ leverantör i Gartners Market Guide for Workforce Management Applications, vilket vi är mycket stolta av.

Welcome to new customers and colleagues

Välkommen till nya kunder och kollegor – och lite om framtiden

Vi har välkomnat ett antal nya kunder:
Scania, Solibri, Green Hydrogen Systems, Fibertex, IBF, Købstædernes Forsikring, Solar Norge och Nederländerna, Röda Korset Danmark och Vizrt,

… och utökat med fler erfarna konsulter i både Norge, Danmark och här i Sverige: Välkommen till Gustav Lambeck.

Det slutar inte här … vi har mycket mer funktionalitet på väg under det kommande året och vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet för att säkerställa att ProMark förblir en framtidssäker Workforce Management-lösning – och därmed ett tryggt och säkert val för våra kunder.

Vi önskar dig och din familj en riktigt god jul – och skickar de bästa önskningar för det nya året!