ProMark 365 Cloud: Den enkle veien til skyen for Solibri og Vizrt

Med ProMark 365 Cloud har vi skapt en skyløsning som gjør det enkelt for virksomheter å starte reisen mot skyen. Les hvorfor Solibri Oy og Vizrt valgte ProMark 365 Cloud.

Mange virksomheter har allerede flyttet sine IT-løsninger til skyen, mens andre fortsatt vurderer når det er på tide å sette i gang moderniseringsreisen – og hvordan.

Solibri Oy, som er en finsk programvareleverandør av IT-løsninger til bygg- og anleggsbransjen er et godt eksempel på en virksomhet som er i ferd med å iverksette sin skyagenda. For ca. 1,5 år siden valgte de Sympa HR, som er en public cloud HR-løsning.

Vi valgte et public cloud-oppsett da vi sto overfor å måtte modernisere vår IT-plattform, forklarer Piia Parkkali, som er HR-direktør i Solibri. Det er den mest kostnadseffektive løsning for oss. Både infrastruktur, programvare og sikkerhet holdes oppdatert av leverandørene, samtidig som plattformen kan skaleres i forhold til våre behov.

Integrasjon er veien frem

Neste skritt på reisen var å finne en ny tidsregistreringsløsning som kunne integreres med deres HR-løsning. Via Sympa Marketplace som lister relevante løsninger fra partnere, fant de ProMark 365 Cloud.

Vi hadde noen få generelle krav til vår nye tidsregistreringsløsning. I tillegg til at den selvfølgelig skal kunne integrere med vår HR-løsning, skulle den være moderne og enkel å bruke – både for medarbeiderne og for administrasjonen. Derfor valgte vi ProMark 365 Cloud Essentials, fortsetter Piia Parkkali.

ProMark 365 Cloud Essentials inneholder funksjonalitet til grunnleggende registrering av møtt, gått og heldagsfravær der medarbeiderne registrerer via mobilapp og web. Systemet sender ut påminnelser slik at registreringer og godkjenninger blir utført før lønnen må forberedes, og eventuelle avvik sendes til godkjenning hos leder eller administrator. Dessuten får ledelsen tilgang til standardrapporter for aktuell oversikt til oppfølging.

Vi ser frem til å ta ProMark i bruk i vårt finske hovedkvarter i begynnelsen av 2022, sier Piia Parkkali. Skulle vi ønske å spre bruken til våre enheter i UK, Tyskland eller Nederland, har vi også mulighet for dette. ProMark er en internasjonal løsning som enkel og smidig kan skaleres opp til å inkludere flere brukere, noe som er en annen fordel ved moderne skyløsninger.

Nettopp det internasjonale aspektet var også en viktig faktor for Vizrt – en ledende leverandør av innovative programvareløsninger for mediebransjen med 700 ansatte på kontorer i 16 land og hovedkontor i Norge.

Vi ønsket en global plattform som kunne implementers i hele gruppen, sier Bernard Oghene, Global Head of Human Resources. I tillegg var det viktig for oss å få en standardisert løsning hvor data er tilgjengelig for alle – uavhengig av tid og sted – som er enkel å bruke for våre medarbeidere. Det fant vi med ProMark 365 Cloud.

Hos Vizrt skal ProMark integreres med CatalystOne HR, som er et av de HR-systemene vi har en standardintegrasjon til, samt til deres forskjellige lønnssystemer.

Lett å komme i gang med ProMark 365 Cloud

Med ProMark 365 Cloud har vi skapt en skyløsning som gjør det enkel for virksomheter å komme i gang.

ProMark 365 Cloud driftes på Microsoft Azure-plattformen som er blitt en utbredt standard for skyløsninger. Plattformen tilbyr blant annet skalerbarhet etter behov og høy sikkerhet gjennom å opprettholde et bredt spekter av globale og lokale compliance-sertifiseringer som forskjellige ISO-standarder og GDPR.

Her deler virksomheten en standardisert infrastruktur og ProMark-installasjonen med andre organisasjoner. Vedlikehold og oppgradering av løsningen håndteres av oss og skjer i form av periodiske systemoppdateringer – på samme måte som dere kjenner det fra Office 365-oppdateringer. Dere kan også velge en plattform som utelukkende er dedikert til dere hvor oppgraderinger avtales med dere etter behov. Uansett hva dere velger, har den enkelte organisasjonen sin egen database – som er helt adskilt fra de andres.

ProMark finnes i 4 forskjellige Software as a Service-pakker, så dere kan velge den pakken som best passer deres behov for funksjonalitet. Dere betaler en pris per medarbeider per måned basert på den valgte pakken, samt antall medarbeidere som skal bruke løsningen. Løsningen er selvsagt skalerbar i forhold til antall ansatte.

Det gir en rekke fordeler:

  • Høy operasjonell stabilitet siden et stort nettverk av servere og avansert infrastruktur beskytter mot feil og nedetid
  • Økt skalerbarhet siden både infrastrukturresurser og programvarepakken kan skaleres opp eller ned i forhold til behov
  • Høy sikkerhet via overvåkingsverktøy og IT-spesialister, som håndterer sikkerhetsaspekter for skymiljøet og sørger for at det alltid er compliant
  • Besparelser: Dere unngår en første investering i maskinvare og programvare og betaler bare for de tjenester dere bruker
  • Økt fleksibilitet: Dere kan velge den programvarepakken som best passer deres behov og alltid dra nytte av den nyeste funksjonaliteten i produktet, ettersom vi kontinuerlig leverer oppgraderinger
  • Mer tid til andre oppgaver siden dere slipper ansvaret for den daglige driften

ProMark 365 Cloud kan dermed støtte deres vekst – både i forhold til antall ansatte og behov for funksjonalitet – uten å gå på akkord med sikkerheten. Gjennom muligheter for API-integrasjon til lønns- og HR-systemer kan dere knytte virksomhetens systemer sammen for optimal støtte av deres prosesser med en minimal involvering fra deres side.

Kontakt oss, hvis dere er klar til å starte reisen mot skyen!