Er dere klar til skyen? ProMark er!

ProMark er tilgjengelig som forskjellige skyløsninger og er dermed en god match for virksomheters IT-landskap – uansett hvor dere er på deres skyreise. Bli orientert om mulighetene og hvordan de skiller seg fra hverandre slik at du bedre kan vurdere hva som passer dere best.

Skymarkedet tar fart! Flere og flere systemleverandører introduserer nye, moderne skyløsninger som erstatning for de tradisjonelle on-premise-løsninger. En trend vi også merker tydelig her i ProMark.

Mange av våre kunder har allerede inkludert skyløsninger i sin IT-roadmap, mens andre er i full gang med å vurdere å flytte opp i skyen. Moderniseringsreisen er hovedsakelig drevet av:

 • Et strategisk valg om å flytte i skyen for å høste fordelene ved det 
 • Et nødvendig skifte, fordi de nåværende HCM- og ERP-løsninger fases ut av leverandørene 

Skyløsninger for ethvert behov

For å sikre at ProMark er en god match for kundenes IT-landskap, uansett hvor de er på deres skyreise, tilbyr vi forskjellige driftsplattformer. ProMark finnes som en abonnementsbasert Software as a Service-løsning i 4 forskjellige pakker – med muligheten til å bytte til en annen pakke hvis deres behov endres.

 • Essentials: Det enkle valget til grunnleggende registrering av møtt, gått og fravær
 • Professional: En bredere tidsregistreringsløsning med mulighet for prosjektregistrering og bemanningsplanlegging
 • Enterprise: Den komplette løsningen med al tilgjengelig ProMark-funksjonalitet
 • Individual: Den skreddersydde løsningen hvor dere fritt kan velge den ProMark-funksjonaliteten som best støtter virksomhetens behov og prosesser

Essentials – det enkle valget

Essentials inneholder basal registrering av møtt/gått og fravær der medarbeiderne registrerer via mobilapp og web. Fravær og overtid kan sendes til leder eller administrator for godkjenning, og systemet sender ut påminnelser slik at registreringer og godkjenninger kan utføres før lønnen må forberedes. Dessuten har ledelsen tilgang til standardrapporter for aktuell oversikt for oppfølging.

Essentials har standardintegrasjon til HR-og lønnsløsninger for enkel overføring av medarbeiderdata.

Funksjonalitet til feriehåndtering og strukturert oppfølging på sykefravær, inkludert forenklet håndtering av egenmeldinger tilbys som tillegg.

Professional – den brede tidsregistreringsløsning

Professional er den fullstendig digitaliserte tidsregistreringsløsning som på en avansert måte kan kontrollere alle arbeidstidsregler og overenskomster, og forbereder lønnsgrunnlaget via intelligente dialoger med medarbeiderne.

I tillegg inneholder denne pakken også funksjonalitet til registrering av kjøring og dietter, avansert ferie- og sykefraværshåndtering, vaktplanlegging og registrering av prosjekttid samt mulighet til å bruke terminaler til registrering.

Professional tilbyr moderne API-integrasjon til f.eks. HR- og ERP-systemer.

Business Intellligence tilbys som tillegg.

Enterprise – den komplette Workforce Management-løsningen

Enterprise er den komplette Workforce Management-løsningen som inneholder al tilgjengelig funksjonalitet i ProMark. Det betyr full digitalisering av deres arbeidsprosesser, samtidig som at dere får den nødvendige innsikten til å følge opp og optimalisere og dermed oppnå besparelser.

I tillegg til tids- og fraværsregistrering og medarbeiderplanlegging inneholder denne pakken også jobbregistrering og avansert prosjektregistrering.

Pakken gir også mulighet for integrasjon til alle relevante forretningssystemer, inkludert data warehouse til avansert business intelligence.

Individual – den skreddersydde løsningen

Med Individual kan dere fritt skreddersy en løsning med den ProMark-funksjonalitet som best støtter deres behov og prosesser. Pakken gir mulighet for integrasjon til alle relevante forretningssystemer, inklusive datavarehus til avansert business intelligence.

Denne løsning driftes på en privat infrastruktur og kan dermed tilpasses og skaleres i forhold til deres behov. Virksomheten bærer selv alle kostnader for maskin- og programvare, og oppgraderinger avtales etter behov.

ProMark 365 Cloud: Skalerbar SaaS-løsning med høy sikkerhet

Med ProMark 365 Cloud deler dere infrastruktur og ProMark-installasjon med andre organisasjoner på Microsoft Azure-plattformen – og dermed også kostnader. De enkelte virksomhetene har dog sin egen database/oppsetting, og data er helt atskilt med nødvendige sikkerhetsmekanismer.

Vedlikehold og oppgradering av løsningen skjer i form av systemoppdateringer som installeres med jevne mellomrom – akkurat som f.eks. Office 365-oppdateringer. Alle planlagte servicevinduer administreres av oss og varsles på forhånd.

ProMark 365 Cloud er løsningen for virksomheter som ønsker en standardisert, skalerbar løsning med høy sikkerhet og minimal involvering fra virksomhetens side. Skyløsninger gir blant annet følgende fordeler:

 • Høy driftsstabilitet: Et stort nettverk av servere og avansert infrastruktur sikrer mot feil og nedetid
 • Høy sikkerhet: Et stort nettverk av overvåkingsverktøy og IT-spesialister som håndterer sikkerhetsaspekter for hele skymiljøet og sikrer at det alltid er i samsvar med compliance-krav
 • Besparelser: Dere unngår en første investering i maskinvare og programvare, og betaler bare for tjeneste dere bruker. Den abonnementsbaserte prissettingen betyr også at SaaS-løsningen kan betraktes som en driftskostnad, noe som kan gjøre det enklere og billigere for virksomheter å  komme i gang
 • Økt fleksibilitet: Dere kan velge den pakken som best passer virksomhetens behov – nå og fremover. I tillegg kan dere hele tiden utnytte den nyeste funksjonalitet i produktet, da vi kontinuerlig leverer oppgraderinger. Det betyr ikke noe vedlikehold fra deres side
 • Økt skalerbarhet: Nesten ubegrenset skalerbarhet, da infrastrukturressurser kan skaleres opp eller ned i forhold til behov. I tillegg kan programvarepakken skaleres opp og ned – både i forhold til antall brukere og behov for funksjonalitet

Den optimale løsningen avhenger av den enkelte virksomhetens situasjon. Det være seg krav til kapasitet, fleksibilitet, sikkerhetsnivå og omfanget av kontroll av IT-systemene, samt behov for nett tilgang.

Hvis dere foretrekker å ta ansvar for ProMark-serveren

Ønsker dere selv å ta eierskap av deres IT-drift, kan ProMark installeres på en dedikert server i deres eget IT-miljø. Det krever interne resurser i virksomheten som tar ansvar for å sikre stabil drift og løpende holder seg oppdatert på systemoppdateringer, sikkerhetsaspekter med mer.

Denne typen driftsplattform forutsetter også en startinvestering i programvarelisenser som gir varig bruksrett til den ProMark-funksjonalitet dere kjøper. Investeringen beregnes ut fra hvor mange medarbeidere som skal bruke løsningen. I tillegg vil det årlige kostnader til en vedlikeholdsavtale som gir dere tilgang til vår kundeservice og nye programvareversjoner.

ProMark On-Premise er løsningen for virksomheter som foretrekker størst mulig kontroll over ytelse, oppgraderinger og lagring/håndtering av data.

Klar til å starte moderniseringsreisen?

Uansett hvilken driftsplattform dere velger, får dere tilgang til den samme funksjonaliteten som bidrar til å optimalisere prosesser og levere korrekte data. Samtidig får dere tilgang til kundeservice og erfarne konsulenter som løpende hjelper dere med å få det optimale ut av deres ProMark-løsning. Dette betyr en svært god avkastning på investeringen.

Trenger du en nærmere prat om hvilken driftsplattform som passer best til din virksomhet, så ta gjerne kontakt.


Driftsplattformer til ProMark – helt kort

Skyen er fremtiden men hva er hovedforskjellene mellom våre skyløsninger og ProMark On-Premise. Få oversikten her:

 ProMark 365 Cloud
Essentials/
Professional/
Enterprise
ProMark 365 Cloud
Individual
ProMark On-Premise
InfrastrukturDelt med andre (hostet eksternt)Privat (hostet eksternt)Privat (hostet i deres eget miljø)
DataPrivatPrivatPrivat
SikkerhetsaspekterInkludert, i samsvar med ISO- og GDPR-standarderInkludert, i samsvar med ISO- og GDPR-standarderHåndteres av dere
LøsningsstrategiStandardKan tilpasses til deres spesifikke kravKan tilpasses til deres spesifikke krav
Programvare lisensmodellAbonnementsbasert, basert på den valgte pakken og antallet av medarbeidere som skal bruke løsningenAbonnementsbasert, basert på den valgte pakken og antallet av medarbeidere som skal bruke løsningenVarig lisens, men initial investering og løpende kostnad til vedlikehold
KundesupportInkludertInkludertGjennom vedlikeholdsavtale
OppgraderingerInkludert og kontrolleres av oss i planlagte servicevinduerAvtales med dere etter behovHåndteres av dere
Vedlikehold av plattformInkludertInkludertHåndteres av dere
Administrasjon av applikasjon InkludertInkludertHåndteres av dere
SuperbrukerserviceAdd-onAdd-onAdd-on
HardwareserviceAdd-onAdd-onAdd-on