Förnyad ISO 27001-certifikat
22 dec 2023

Certifieringen bekräftar att vi skyddar värdefull information på ett säkert och pålitligt sätt.

Vi är glada att meddela att ProMark har blivit omcertifierade inom ISO 27001  vilket bekräftar att vi följer de högsta standarder för informationssäkerhet.

Datasäkerhet utgör en växande uro i företag över hela världen, vilket driver ett ökande behov av att säkerställa dataskydd och efterlevnad. ISO 27001-certifikatet bekräftar att vi har ett förstklassigt ledningssystem för informationssäkerhet och dokumenterade processer på plats för att skydda värdefull information, inklusive personliga data, på ett säkert och pålitligt sätt. Det gör oss till en IT-partner man kan lita på.

Morten Janum, CTO, ProMark

Vad betyder certifieringen för våra kunder?

Som databehandlare betonar vi hela tiden vårt fokus på datasäkerhet och efterlevnad genom att erhålla olika certifieringar.

Med ISO 27001 certifieringen kan våra molnkunder vara säkra på att:

  • Deras data skyddas så bra som möjligt
  • Vi har interna processer som resulterar i en hög nivå av säkerhet i applikationer, system och infrastruktur
  • Vi genomför riskbedömningsanalyser och beredskapsplanering med jämna mellanrum
  • Alla våra nuvarande och nya medarbetare är tillräckligt utbildad för att säkerställa kunskap och fokus på data- och cybersäkerhet

Certifieringen betyder också att vi är väl förberedda på det kommande NIS2-direktivet från EU.

Mer information?

För mer information, vänligen kontakta: