Slik velger du den optimale integrasjonen til ProMark

ProMark tilbyr en rekke integrasjonsmuligheter som sikrer smidig interaksjon mellom ProMark og deres andre forretningssystemer. Få oversikt over mulighetene og hvordan dere velger den metoden som passer best til deres behov og IT-arkitektur.

Integrasjoner er veien frem, når virksomheter ønsker en mer moderne, fleksibel og effektiv støtte av sine forretningsprosesser.

Gjennom å utvide deres primære forretningssystemer med forskjellige spesialsystemer kan dere sette sammen den løsningen som best dekker deres funksjonsbehov.

Integrasjonene kobler de forskjellige IT-systemene sammen, slik at data og prosesser kan flyte enkelt og fritt på tvers av systemer og dermed skape en sammenhengende infrastruktur. Det har stor verdi for de fleste virksomheter.

Integrasjoner styrker virksomheten

Det er to generelle fordeler ved å erstatte manuell arbeidsflyt med automatiserte og godt integrerte løsninger:

  • Effektivisering av arbeidsprosesser:
    Dere kan redusere tidkrevende, administrative prosesser og minimere risikoen for manuelle feil og forsinkelser – og dermed spare tid
  • Et datadrevet beslutningsgrunnlag:
    Gjennom integrasjon blir verdifull og aktuell informasjon tilgjengelig der, hvor  og når den skal brukes. Med data i sanntid kan dere fokusere på det som er viktig og får bedre mulighet for å reagere raskt på endringer 

Avanserte muligheter med ProMark

ProMark kan integreres med deres øvrige forretningssystemer på en rekke forskjellige måter, fra de helt enkle til de mest moderne og avanserte.

Men hva er egentlig forskjellen mellom de enkelte metodene? Og hvordan velger dere den type integrasjon som passer best til deres behov? Det korte svaret er, at det avhenger av hva dere ønsker å oppnå. Her er noen av de overordnede beslutninger dere som kunde må ta, for å kunne velge den optimale ProMark-integrasjonen.

Den enkle løsningen

Hvis dere ønsker en rimelig enkel løsning, skal dere velge klassisk filintegrasjon. Dette er vår velkjente og velprøvde integrasjonsmetode, som fungerer for de vanligste forretningssystemene.

Filintegrasjon sikrer, at data overføres fra ett system til et annet f.eks. via enkel filutveksling etter et spesifikt format og med bruk av spesifikke drivere. Eksempler kan være overføring av medarbeidernes lønns- og fraværsdata fra ProMark til lønnssystemet i CSV-filformat eller overføring av fraværsdata til Outlook-kalender.

Metoden er enkel å implementere og konfigureres etter deres behov. Det er den type integration som krever minst teknisk hjelp og er en oppgave de fleste virksomheter kan håndtere internt.

Filintegrasjon er alltid en mulighet, men kan føre til at dere ender opp med en IT-arkitektur, hvor mange systemer er integrert direkte med hverandre i omfattende og kompliserte “spaghetti-integrasjoner”. Det kan over tid gjøre det mer vanskelig å vedlikeholde, oppgradere og fjerne eller legge til nye systemer.

Bruker dere allerede API-integrasjoner mellom andre av deres systemer eller står overfor å komme i gang med det, kan det være at en av våre API-integrasjonsmuligheter passer bedre til dere.

Den moderne og fremtidssikre løsningen

Foretrekker dere en moderne integrasjonstype som følger de mest utbredte standarder for å knytte systemer sammen, må dere velge vår API-integrasjon.

API-integrasjon sikrer, at utvekslingen av data skjer etter en moderne API-standard. Det betyr, at systemene sender forespørsler og svar, som inneholder all relevant informasjon for å kunne plassere data riktig i begge systemer – i sanntid. Uten å kompromisse med datasikkerheten og GDPR.

API-integrasjon er en dypere og mer teknisk implementering som åpner opp deres systemlandskap for andre systemer. Metoden utnytter vår erfaring fra eksisterende filintegrasjoner og feltkartlegginger, og kan utføres av oss, internt hos dere eller av en partner. Det gir dere en fleksibel plattform til å justere, utvide og optimalisere deres integrasjonsscenarier – og støtter virksomhetens langsiktige skystrategier.

Den fleksible løsningen med fokus på brukeropplevelser

Ønsker dere å optimalisere – og skreddersy – medarbeidernes brukeropplevelser i ett eller få systemer, må dere velge vår API for sammenkobling av brukeropplevelser.

Metoden gir dere mulighet til å få tilgang til og eksponere ProMarks funksjoner, forretningslogikk og data i deres andre systemer, f.eks. i intranet eller felles portal, via API-integrasjon – uansett plattform – uten behov for ProMark-endringer. Det betyr, at dere kan skape ensartede brukeropplevelser for deres medarbeidere på tvers av systemer og dermed optimalisere deres verktøyer, noe som øker effektiviteten og motivasjonen. Samtidig kan dere oppnå nye muligheter for innsikt i sanntid gjennom å flette data og arbeidsprosesser sammen.

Metoden gir også mulighet til å bygge rollebaserte apps, som kun inneholder nettopp de funksjonene de enkelte medarbeiderroller trenger i det daglige arbeide. Det forenkler arbeidsflyten og øker produktiviteten for den enkelte medarbeider – og dermed for virksomheten generelt.

Den komplette, nøkkelferdige løsningspakke

Har dere valgt en SAP/Microsoft-plattform og ønsker en komplett plug-and-play løsningspakke, hvor alt er definert på forhånd, er vår sertifiserte skyintegrasjon den rette løsningen.

Med denne metoden får dere en standardisert, sertifisert løsning med innebygd integrasjon, bygget direkte til SAP og Microsofts appsentre. Det betyr, at ProMark fungerer som en naturlig utvidelse av disse forretningssystemene – uten brukerdefinert koding.

Online dokumentasjon og maler til data og oppsett forenkler implementeringen. Løsningen vedlikeholdes og oppdateres løpende av oss i den takt det kreves av SAP/Microsoft-plattformen og bruker skyløsningenes sikkerhetskrav for høy sikkerhet. Denne metoden krever derfor minimalt av dere som virksomhet.

Samtidig gir metoden også mulighet til å benytte de øvrige integrasjonsformene, hvis dere trenger forskjellige integrasjonsmetoder til forskjellige systemer.

La oss ta en prat om deres integrasjonsmuligheter

Vil du ha detaljert informasjon om de forskjellige integrasjonsmuligheter i ProMark-universet, kan du finne fler tekniske detaljer i våre produktblader. Du er alltid velkommen til å kontakte oss, slik at vi sammen kan avklare hvilken type integrasjon som passer best for din virksomhet.