ProMark nevnt i 2023 Gartner® Market Guide for Workforce Management Applications for 8. år på rad
06 sep 2023

Anerkjent som en representativ leverandør igjen.

Vi er glade for å meddele at ProMark har blitt anerkjent som en representativ leverandør i 2023 Gartner Market Guide for Workforce Management Applications [1].

I tillegg til en analyse av markedet og trender lister guiden også representative leverandører for å hjelpe virksomheter med å identifisere mulige leverandører. Det er 8. år i rad vi er nevnt for vår ProMark-løsning.

Ifølge Gartner, “vil 80% av større virksomheter med timelønnede medarbeidere ha investert i Workforce Management innen 2025 for å støtte ansattopplevelsen og/eller digitale arbeidsplasstiltak”.

Gjennom avansert funksjonalitet til tidsregistrering, fraværshåndtering, jobb- og aktivitetshåndtering samt personalplanlegging hjelper ProMark noen av de største og mest velkjente bedrifter i verden med å maksimere ansattopplevelsen, produktiviteten og lønnsomheten, og samtidig samsvare med komplekse arbeidstidsregler.

I ProMark er vi overbeviste om at fleksibel personalplanlegging er en måte til å drive en forbedret ansattopplevelse for de timelønnede medarbeidere. For å møte trender i markedet og en økt etterspørsel på enda mer automatisert personalplanlegging har vi i de siste årene investert massivt i å inkludere kunstig intelligens (AI) i vår planleggingsløsning.

Med ProMark kan virksomheter lage den best mulige planen med mindre administrativt arbeid. Løsningen hjelper ikke bare med å planlegge medarbeiderne effektivt for å nå virksomhetens mål. Den støtter også fleksible arbeidsmønstre ved å gi medarbeiderne mer kontroll over deres arbeidsplaner gjennom å angi deres tilgjengelighet/foretrukket arbeidstid og bytte vakter med hjelp av selvbetjeningsmuligheter.

ProMark vil heretter automatisk finne den beste balansen mellom å kunne møte så mange ønsker fra medarbeiderne som mulig og samtidig sikre, at behovet for arbeidskraft basert på planlagt produksjon/prognoser eller budsjett oppfylles.

Dette gjør det enda raskere og enklere for virksomheter å sikre den best mulige bruk av arbeidsstyrken. Men enda viktigere: Gjennom å gi medarbeidere innflytelse på å finne en work-life-balanse som passer dem, oppnår virksomheten også gladere og mer produktive medarbeidere, noe som kan gi lavere personalomsetning.

Alt vi gjør handler om å støtte medarbeidere og arbeidsstyrker i å få en bedre – og smartere – arbeidsdag ved løpende å tilpasse oss de kontinuerlige endringene i arbeidsmarkedene og virksomheters krav. Derfor er vi svært glade for å være nevnt i 2023 Gartner Market Guide for Workforce Management Applications for 8. år på rad.

Anders Gyldenløve Pedersen, Chief Commercial Officer i ProMark


[1] ProMark er tidligere kjent som Mark Information fra 2016-2022. Gartner, “Market Guide for Workforce Management Applications”, Sam Grinter, Ron Hanscome, Kelsie Marian, Ranadip Chandra, Josie Xing, David Bobo, August 16, 2023.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research and advisory organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.