Moderniseringsreisen fra on-premise til Solution as a Service

ProMark har i løpet av kort tid utviklet seg fra å være en tradisjonell on-premise-løsning til å bli en moderne skyløsning med en rekke tilhørende tjenester. Les mer om reisen og få argumentene for hvorfor dere skal bli med.

IT-bransjen gjennomgår i disse dager en forvandling der tradisjonelle on-premise-løsninger blir erstattet av nye, moderne skyløsninger. Cloud computing endrer måten bedriftene administrerer IT-systemene på og tilbyr en helt annen fleksibilitet i forhold til ny funksjonalitet, integrasjon, skalerbarhet, sikkerhet og økonomi.

Systemleverandører som SAP og Microsoft startet på denne moderniseringsreisen for en tid tilbake og tilbyr i dag en rekke skybaserte HR- og ERP-systemer, samtidig som de har begynt å fase ut noen av sine eldre on-premise-løsninger. Det betyr at mange bedrifter i de kommende årene må overveie om eller når de vil følge med opp i skyen – og i så fall hvordan.

For å forbli en attraktiv Workforce Management-løsning for de virksomhetene som velger skyløsninger, har ProMark blitt utviklet for å kunne inngå som en naturlig del av disse via standardintegrasjoner.

Vi kan dessuten også tilby en rekke tilhørende tjenester, som betyr at vi i dag kan levere ProMark som Solution as a Service.

Hva er ProMark solution as a service?

Med ProMark Solution as a Service har vi samlet hele ProMark-universet i en komplett løsning som gjør det enkelt for virksomheter å starte moderniseringsreisen.

ProMark Solution as a Service omfatter:

  • Stabil driftsplattform i skyen
  • Software as a Service-pakker
  • Tjenester som letter den daglige driften

Stabil driftsplattform i skyen

For å sikre at ProMark er en god match til kundenes IT-landskap, uansett hvor langt de har kommet i overgangen til skyen, tilbyr vi flere forskjellige driftsplattformer:

Som utgangspunkt driftes ProMark på Microsoft Azure-plattformen. Her deler virksomheten en standardisert infrastruktur og ProMark-installasjon – og dermed kostnader – men andre virksomheter, som hver har sin egen database tilknyttet. Denne plattformen er mye skalerbar og elastisk i forhold til kundenes behov, f.eks. i forbindelse med periodetopper på dagen hvis mange medarbeidere registrerer møtt og gått innen kort tid. Vedlikehold og oppgradering av løsningen skjer i form av systemoppdateringer som installeres periodisk (akkurat som med f.eks. Office 365-oppdateringer) og varsles på forhånd.

Virksomheten kan også velge en skyplattform hvor ProMark-installasjonen driftes på en egen, ekstern server utenfor kundens egen IT-avdeling og oppgraderinger avtales etter behov. Dette betyr at virksomheten kan tilpasse skymiljøet så det oppfyller spesifikke krav og løsningen kan skaleres innen de rammer som virksomheten har valgt. Alle kostnader knyttet til maskinvare og programvare bæres av den enkelte virksomheten.

Med en skyløsning unngår virksomheten selv å måtte kjøpe, installere og vedlikeholde en lokal server for å kjøre ProMark-løsningen. I tillegg trenger de heller ikke bekymre seg for overvåking, backup og sikkerhet. Dvs. de trenger ikke å dedikere egne IT-ressurser til dette formålet.

Den optimale løsningen avhenger av den enkelte virksomhetens situasjon. Det være seg krav til kapasitet, fleksibilitet, sikkerhetsnivå og omfanget av kontroll av IT-systemene, samt behov for nett tilgang.

De typiske hindringene for kundene i forhold til å velge skyløsninger handler om å måtte gi fra seg kontrollen over ProMark-løsningen og sikkerhetsaspektet, sier CTO Morten Janum. Våre skyløsninger er tilgjengelige på Microsoft Azure-plattformen og opprettholder en lang rekke globale og lokale samsvarssertifiseringer, som for eksempel diverse ISO-standarder og GDPR. Det betyr at virksomheten ikke trenger å vedlikeholde sikkerheten selv, men trygt kan overlate ansvaret til IT-folk, som ikke gjør annet enn å sikre at ProMark-løsningen på Azure-plattformen driftes stabilt og er i samsvar til enhver tid.

Foretrekker virksomheten selv å ta ansvar for å sikre stabil drift og for å følge med i systemoppdateringer, sikkerhetsaspekter med mer, kan ProMark installeres on-premise på en dedikert server i virksomhetens eget IT-miljø.

Software as a service-løsning med månedlig ytelse

ProMark-programvaren består av avansert og fleksibel Workforce Management-funksjonalitet, som dekker de fleste virksomheters behov for å automatisere håndteringen av tid, fravær, skift- og bemanningsplanlegging, samt jobb- og prosjektregistrering.

Vi utvikler kontinuerlig ny funksjonalitet basert på innspill fra våre eksisterende brukere, som supplerer og øker funksjonaliteten i andre forretningssystemer. Det skaper økt verdi for kundene.

ProMark tilbys i forskjellige Software as a Service-pakker (SaaS) slik at virksomheter kan velge den pakke som best passer til deres behov – med muligheten til å bytte til en annen pakke hvis behovene endres.

SaaS-pakkene tilbys til en månedlig ytelse, hvor virksomheten betaler en pris per medarbeider basert på den pakken de har valgt, samt antall ansatte som skal bruke løsningen. Månedsprisen dekker også løpende support og vedlikehold.

De viktigste fordelene med SaaS-tilnærmingen er at den er mer fleksibel og kostnadseffektiv. Fleksibel fordi løsningen er skalerbar og enkelt kan justeres opp eller ned i forhold til virksomhetens konkrete behov. Den abonnementsbaserte prissettingen betyr dessuten at SaaS-løsningen kan betraktes som en driftskostnad, noe som kan gjøre det enklere for bedrifter å komme i gang.

Tjenester som frigjør tid for andre oppgaver

Mange virksomheter er ofte avhengige av noen få nøkkelpersoner i IT- og HR-avdelingene, som kan ivareta den løpende driften, oppsett og vedlikeholdet av ProMark. Det betyr ikke bare at virksomheten er svært sårbar, men også at medarbeiderne hele tiden må være oppdatert på sin kunnskap om ProMark.

Derfor tilbyr vi å være HR- og IT-avdelingens forlengede arm.

La oss være deres ProMark-superbruker

Med Superbrukerservice overtar vi rollen som virksomhetens superbruker i ProMark og sørger for å vedlikeholde grunndata, profiler og konti på medarbeiderne, samt løpende justerer ProMark-oppsettet, inkludert håndtering av brukertilganger. Vi kan også styre lønnforberedelsene slik at datagrunnlaget til lønn overføres til lønnssystemet på de avtalte tidspunktene.

Vi bidrar med den nødvendige kunnskapen og kompetansen til å få det optimale ut av kundenes løsning og støtte prosessene deres best mulig. Det gir mindre sårbarhet i perioder med fravær og mer tid til å støtte opp om andre oppgaver og prosesser i virksomheten.

Cyclife har valgt å kjøre ProMark som en Software as a Service-tjeneste i en Private Cloud sammen med en Superbrukerservice for å oppnå stabil drift av vår ProMark-løsning. ProMark leverer support til håndtering av all administrasjon i systemet og til å skape datagrunnlaget til lønnsprosessen. Det gir oss forutsigbare utgifter og mer tid til å fokusere på verdiskapende arbeidsoppgaver i virksomheten, sier Urban Lind, IT-sjef, Cyclife Sweden AB.

Maskinvare – leie eller eie?

ProMark fanger data via en rekke forskjellige brukergrensesnitt som virksomhetens medarbeidere allerede bruker i sitt daglige arbeid, f.eks. webportal og mobiltelefon.

Data kan også registreres via fysiske terminaler. For å lette våre kunders moderniseringsreise tilbyr vi Hardwareservice. En Hardwareservice-avtale dekker leie, drift, overvåking, samt reparasjon av terminaler og lesere til ProMark. Kundene kan overlate ansvaret til oss. I takt med at terminalene har behov for reparasjon eller slutter helt å fungere, sørger vi for at de enten blir reparert eller skiftet ut med en ny terminal.

Med en Hardwareservice-avtale unngår bedriften både å måtte investere i nye terminaler eller få uforutsette kostnader for reparasjon. Samtidig kan de overlate den daglige overvåkingen og driften til oss, og dermed slippe bryderiet med selv å overvåke og holde terminalene gående.

Foretrekker virksomheten å eie terminalene, er det selvfølgelig også mulig. Kunden har dermed selv ansvaret for den daglige overvåking og driften av terminaler og utstyr.

Hvorfor velge solution as a service?

Researchselskapet Gartner anbefaler i 2020-versjonen av Market Guide for Workforce Management Applications, at virksomheter lager en plan for å migrere on-premise Workforce Management-applikasjoner til en skyløsning i løpet av de neste 1–2 årene for å få tilgang til den nyeste funksjonaliteten.

I tillegg finnes det en rekke andre gode argumenter for å migrere:

  • Dere får en komplett løsning som forenkler oppgraderingen av øvrige forretningssystemer (som f.eks. SAP og Microsoft)
  • Dere overlater ansvaret til oss og kan dermed frigjøre ressurser til å løse andre oppgaver i virksomheten som skaper større verdi
  • Dere reduserer behovet for å ha spesifikke kompetanser internt, som kan være vanskelige å skaffe
  • Dere oppnår høyere driftsstabilitet ved å få ProMark over i et IT-miljø som er satt opp spesifikt til å kjøre ProMark og overlate den daglige driften til IT-ressurser med dybde kjennskap til løsningen 
  • Dere oppnår større forutsigbarhet i IT-budsjettet og unngår uforutsette utgifter hvis utstyr skal repareres eller erstattes
  • Dere har kun én leverandør som ivaretar hele installasjonen og har den beste kunnskapen og nødvendig ekspertise om løsningen

Ved å kjøre alle kunder på en standardisert løsning, har ProMark tatt reisen inn i de nye skybaserte IT-landskapene. Med et bredt spekter av funksjonalitet, tjenester og integrasjonsmuligheter er ProMark en fremtidssikret løsning med lave totalomkostninger. Derfor er vi et attraktivt og trygt valg sammenlignet med globale Workforce Management-løsninger.

Er du klar til å bli med på reisen?