5 gode grunner til å håndtere sykdom i ProMark

Sykefravær koster hvert år bedrifter milliarder av kroner. Det gjennomsnittlige sykefravær i norske selskaper er 6,3%. Det fører ikke bare til tap av produksjon men kan også resultere i dyre overtidstimer til kollegaer som må jobbe ekstra. Derfor har de aller fleste bedrifter et strategisk fokus på nettopp dette området.

Pålitelige data i sanntid er en viktig forutsetning for å kunne arbeide målrettet for å redusere sykefraværet. Derfor er kontroll på fraværshåndteringen veldig viktig!

Oppfølging av medarbeidernes sykedager (og annet fravær) skjer ofte i bedriftens HR-system. Prosessen relatert til godkjenning er ofte også inkludert i HR-systemet – i hvert fall når det gjelder de større HR-systemene.

Det betyr at mange bedrifter kjører 2 parallelle systemer i forhold til håndtering av tid og fravær. Dette kan resultere i mangel på oppdatert oversikt over sykefravær og brudd på regelverk.

Men det trenger ikke å være slik …

Aktuelle data er viktig for oppfølging!

På samme måten som arbeidstiden er regulert av avtaler og overenskomster, er det også en rekke regler for sykdom, som bedriften må etterkomme. I tillegg har bedriften kanskje også en intern personalpolitikk som beskriver hva som må gjøres når en medarbeider blir syk. Og med mange ansatte er det en tidkrevende administrativ oppgave å håndtere dette hvis man ikke har tilstrekkelig systemstøtte.

Med sykefraværshåndtering i ProMark kan bedriften få overblikk over medarbeidernes fraværsperioder og -mønstre på tvers av avdelinger, divisjoner eller områder og kan raskt fange opp eventuelle uregelmessigheter. Ved å observere når offentlige – eller bedriftens egendefinerte grenseverdier – for sykdom overskrides, kan systemet sende ut varslinger, når det er behov for å agere eller iverksette tiltak.

Det kan f.eks. være:

 • Når en medarbeider har mer en et vist antall sykedager innen en gitt periode, kan HR eller lederen motta en varsling om oppfølging. Det gir mulighet for å være proaktiv og fremme en tidlig handling som kan bidra til å forebygge fremtidig fravær
 • Om en medarbeider leverer “egenmelding” kan modulen håndtere regelverket og varsle HR eller ledere om brudd
 • Er fraværet langvarig, hjelper systemet til med å varsle de lovpålagte sykefraværssamtaler

Egenmelding innebærer at en ansatt kan registrere sykefravær uten å legge frem en legeerklæring. Det er begrensninger relatert til antall dager og antall ganger i løpet av perioder egenmelding kan brukes.

ProMark kan håndtere hvor mange perioder, lengden på egenmelding eller sykeperioden og samlet antall dager i løpet av de seneste 12 måneder, som har inngått som egenmelding. Samtidig sikrer systemet at medarbeideren bare kan bruke årsaken egenmelding en gang innen 16 dager.

Eksempel på vanlige brudd som man ønsker varsel på om en medarbeider leverer “egenmelding”:

 • Under 2 måneders ansettelse
 • «AML»
  • 4 perioder i løpet av 1 år
  • Maks 3 dager i løpet av 16 dager
 • “Tidligere IA”
  • 24 dager i løpet av 12 måneder
  • Maks 8 dager i løpet av 16 dager

Derfor skal dere håndtere sykdom i ProMark

Det er mange fordeler med å digitalisere administrasjonen av sykdom og enda flere gode grunner for å samle tids- og fraværsregistrering i ProMark. De viktigste argumentene er:

#1 En strømlinjeformet proses for hele virksomheten

En strømlinjeformet proses for både medarbeidere, ledere og HR som støtter:

 • Digital innsamling av data om arbeidstid og fravær, som kan håndtere alle typer av fravær som ferie, avspasering, sykdom, inkludert bruk av egenmelding
 • En sømløs og automatisert godkjenningsprosess
 • En lønnsprosess, hvor det genereres en komplett fil med presise lønn- og fraværsdata uten manuell inntastning med integrasjon til deres HR- og lønnssystem, uten behov av kundespesifikk programmering, da ProMark har integrasjon til en lang rekke systemer

En samlet løsning reduserer de manuelle rutiner i lønnsberegningen og feil i overføringen av data. Den sikrer korrekt lønn til tiden og at bedriften får de refusjoner den har krav på.

#2 Data i sanntid for alle

Korrekte data i sanntid er forutsetningen for å følge opp sykefravær. ProMark leverer oversiktlige, strukturerte og systematiserte nøkkeltall hvilket gir mulighet til å se tendenser og eventuelt komme fravær i forkjøpet:

 • Medarbeidere kan enkelt selv registrere sykefravær uansett årsak og har tilgang til oppdatert oversikt over eget fravær
 • Ledere får lett tilgjengelig informasjon om fravær på samtlige egne medarbeidere og påminnelser når det er behov for å iverksette tiltak
 • HR får presis oversikt over hva sykefraværet er i virksomheten, om det er egenmeldt eller legeerklært, hvilke avdelinger som er mest rammet og fraværets varighet samt påminnelser når det er behov for å agere

#3 Støtte/overholdelse av love og regelverk

ProMark hjelper bedriften med å overholde de forskjellige arbeidstidsregler, overenskomster og interne personalpolitikker relatert til tids- og fraværsregistrering, inkludert bruk av egenmelding og sykefraværssamtaler.

#4 Full sporbarhet

Det er komplett sporbarhet gjennom logning av data i systemet. Det betyr at vi er klar til revisjon, hvis dere er.

#5 Moderne brukergrensesnitt

Sykdomshåndteringen kan ’pakkes inn’ i vår moderniserte portalløsning.

ProMark reduserer ikke bare de administrative arbeidsprosessene i HR-avdelingen. Løsningen sikrer også, at gjeldende regler overholdes og at vital informasjon blir tilgjengelig for både medarbeidere, ledere og HR så relevant oppfølging kan skje i tide. Våre erfaringer viser at det er mulig å redusere fravær med helt opptil 25% gjennom målrettede prosesser på grunnlag av økt innsikt i bedriftens fravær. Det vil gi en rekke økonomiske gevinster som kan ses på bedriftens bunnlinje!